ATRIBUTII SPECIFICE IN DOMENIUL  
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA  


 

a) controleaza respectarea reglementarilor privind organizarea locurilor de munca si impune luarea de masuri de prevenire si protectie in vederea normalizarii conditiilor de munca;
b) controleaza modul de aplicare a masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare si de alta natura luate de angajatori in vederea prevenirii prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau biologici la locurile de munca;
c) controleaza respectarea de catre angajatori a prevederilor legale privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea in munca si controlul medical periodic;
d) controleaza modul in care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor in caz de accidentare, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatii si marimii intreprinderii;
e) verifica modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate in munca;
f) cerceteaza evenimentele conform competentelor legale si pot preleva probe, dispune masuratori, determinari si expertize, pot lua declaratii si note de relatii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, lucratorilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, a reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la evenimentul cercetat;
g) analizeaza si avizeaza dosarele de cercetare a evenimentelor si poate dispune motivat completarea dosarului si intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, precum si retragerea avizului si refacerea cercetarii de catre angajator, in conditiile legii, in cazurile in care se constata ca cercetarea a fost efectuata necorespunzator;
h) sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniul de competenta, cand exista indicii de savarsire a unei infractiuni;
i) analizeaza si solutioneaza, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, contestatiile, sesizarile si reclamatiile referitoare la cercetarea evenimentelor si poate dispune motivat, in conditiile legii, retragerea avizului si refacerea cercetarii;
j) controleaza respectarea de catre angajatori a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si pot preleva probe, dispune masuratori si determinari, pot lua note de relatii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, lucratorilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, a reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controlului efectuat;
k) solicita de la reprezentatul legal al unitatii controlate copii certificate de pe documentele care au legatura cu obiectul controlului efectuat sau cu cercetarea evenimentului;
l) pot lasa instiintari prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat sa prezinte documentele la sediul societatii/al inspectoratului teritorial de munca, cu precizarea datei, orei si a documentelor solicitate;
m) analizeaza si solutioneaza, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, contestatiile, sesizarile si reclamatiile referitoare la controalele efectuate, la modalitatea de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si speciale, precum si alte aspecte legate de securitatea si sanatatea lucratorilor;
n) participa la abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie si avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
o) analizeaza activitatea serviciilor externe de prevenire si protectie in special pe baza rapoartelor de activitate transmise de acestea potrivit legii, verifica prin controale la angajatorii beneficiari datele si informatiile referitoare la activitatile de prevenire si protectie prestate si propune, dupa caz, retragerea abilitarii in conditiile legii;
p) controleaza producatorii, reprezentantii autorizati, importatorii si distribuitorii cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor din domeniul de competenta;
q) elaboreaza, pune in aplicare si actualizeaza periodic programe sectoriale specifice, referitoare la categoriile de produse pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei;
r) identifica produsele din domeniul de competenta care prezinta suspiciuni de neconformitate, preleva probe si efectueaza incercari, in limitele bugetului aprobat pentru finantarea acestei activitati;
s) atentioneaza utilizatorii cu privire la riscurile de accidentare identificate la produsele din domeniul de competenta si coopereaza cu acestia pentru prevenirea sau reducerea acestora;
ş) analizeaza si solutioneaza, in conformitate cu reglementarile in vigoare, contestatiile, sesizarile si reclamatiile referitoare la securitatea produselor introduse pe piata

(HG nr. 488 /2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii)