--Declaratii fiscale--   • Declaratia inventar . Aplicatii ajutatoare declaratie-inventar-ITM-setup-v1.37.exe
 • Declaratia lunara . Aplicatii ajutatoare declaratie-lunara-ITM-setup-v1.29.exe

  În textul celor două documente gasiți informații utile privind data limită de depunere a declarațiilor și anume:
  - pentru declarația inventar conform Ordinului 99 /10.02.2006, Anexa 2, Litera A, Punctul 2: "Declarația-inventar se depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială își are sediul sau domiciliul, după caz, angajatorul, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin";
  - conform Ordinului 100 /10.02.2006, Articolul 2: "Pentru luna ianuarie 2006, declarația fiscală privind stabilirea comisionului datorat de angajatori se completează având în vedere modelul menționat în anexa nr. 2 și se depune la inspectoratul teritorial de muncă până la data de 25 martie 2006";

  Instrucţiuni privind completarea şi trimiterea declaraţilor folosind aplicaţiile ajutatoare (după modelul binecunoscut folosind floppy / CD / USB drive): instructiuni-folosire-aplicatii.txt

  Specificaţiile privind formatul electronic al declaraţilor: structuri-fisiere-declaratii.txt

  Modalitatea ONLINE pentru depunere a declarațiilor:
  Folosirea procedurii online de completare și listare a declarațiilor este disponibilă la adresa http://declaratii.inspectiamuncii.ro. Depunerea online a declarației fiscale privind stabilirea comisionului datorat si a declaratiei inventar se face după obținerea de către angajator a "numelui de utilizator" și "parolei" pentru acces. Acestea se eliberează de către inspectoratul teritorial de muncă în a carui rază teritorială își are sediul angajatorul, în baza unei împuterniciri (conform modelului) semnată și ștampilată de reprezentatul legal al angajatorului.
  Mentionăm că împreuna cu împuternicirea se va prezenta, în copie, documentul ce atestă codul de identificare fiscală al angajatorului, iar adresa de email validă este absolut necesară pentru a face confirmarea obținerii datelor de autentificare si accesului pe portal. Pentru mai multe informații va rugăm să citiți instrucțiunile de folosire de la adresa mai sus mentionată.


  Este disponibil acum un update pentru aplicatia REVISAL la adresa www.inspectiamuncii.ro .Tot de la acest link puteti descarca si documentatia aferenta.