SALAR MINIM BRUT GARANTAT  
HOTARARE nr. 846 din 29 noiembrie 2017
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 noiembrie 2017
Data intrarii in vigoare : 29 noiembrie 2017

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie, pe luna, in anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora.
ART. 2
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017, se abroga.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemneaza:
-----------------
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Lia-Olguta Vasilescu

Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat,
Ilan Laufer

Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa

Bucuresti, 29 noiembrie 2017.
Nr. 846
----------------------
HOTARARE nr. 1 din 6 ianuarie 2017
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
Data intrarii in vigoare : 6 ianuarie 2017

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.
ART. 2
(1) Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat in prezenta hotarare, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015, se abroga.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemneaza:
-----------------
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Lia-Olguta Vasilescu

Ministrul economiei,
Alexandru Petrescu

Ministrul finantelor publice,
Viorel Stefan

Bucuresti, 6 ianuarie 2017.
Nr. 1