Solicitare informatii. Legislatie  
 • Persoana responsabila cu furnizarea informatiilor conform Legii 544/2001 este d-na Ungureanu Marcela din cadrul compartimentul Relatii cu Publicul


 • Solicitarea de Informatii
  Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, puteti trimite o cerere pe adresa str. dr. Gh. Iacomi,nr.8, Piatra Neamt. Cererea de solicitare (in conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) trebuie sa fie adresata explicit Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt si trebuie sa cuprinda urmatoarele:
  -informatia solicitata, astfel incat sa permita identificarea informatiei de interes public;
  -numele, prenumele si semnatura solicitantului;
  -adresa la care se solicita primirea raspunsului.
  Mai jos puteti descarca un model - formular cerere de informatii de interes public (anexa 4 din Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare)

  Formular - tip cerere de informatii de interes public (Legea 544/2001) (anexa 4)(.doc)


 • Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatia administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)


 • Lista documentelor de interes public si Lista cu documentele produse/gestionate de ITM Neamt


 • Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001