Comunicat de presa  

 

             In ziua de 16.07.2007 Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o ATENTIONARE METEOROLOGICA cu cod GALBEN pentru perioada 17-22 iulie 2007 si se refera la cresterea temperaturii aerului in exterior, temperatura care va atinge local valori intre 35-39 grade C, iar indicele de confort termic (ITU) va atinge si depasi local pragul critic de 80 de unitati.

            Din cele precizate rezulta ca se pot intruni conditiile specificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi ridicate extreme pentru protecția persoanelor încadrate în munca.

 

            Conform acestui act normativ angajatorii au obligatia sa asigure următoarele măsuri minimale:

 

I.

    A. Pentru ameliorarea condițiilor de munca:

            a) reducerea intensitatii și ritmului activităților fizice;

            b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;

            c) alternarea efortului dinamic cu cel static;

            d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer.

    B. Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților:

            a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;

            b) asigurarea echipamentului individual de protecție;

            c) asigurarea de dușuri.

 

II. Angajatorii care nu pot asigura condițiile prevăzute la pct. A si B vor lua, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, după caz, următoarele măsuri:

            a) reducerea duratei zilei de lucru;

            b) eșalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 și după ora 17,00;

            c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

 

Precizare : Măsurile prevăzute la pct. II. se vor stabili dacă temperaturile extreme se mențin pe o perioada de cel puțin doua zile consecutiv.

           

Alte precizari: Angajatorii vor stabili, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, modalitățile de recuperare a timpului nelucrat și modalitățile de plata, astfel:

a) prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activității, cu menținerea drepturilor salariale avute anterior;

b) fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activității, dar cu acordarea drepturilor salariale proporțional cu timpul efectiv lucrat.

 

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiții de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri:

            a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare și a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute;

            b) asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;

            c) trecerea, după posibilități, în alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme.

            Pe durata întreruperii colective a lucrului în condițiile OUG 99/2000, contractele individuale de munca ale salariaților se mențin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în munca.


Conducerea I.T.M.Neamt - 17.07.2006