Autorizatie si avize ce se supun procedurii de aprobare tacita  


AUTORIZAREA FUNCTIONARII DIN PUNCT DE VEDERE
AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati.

Reglementari legale
 • LEGEA securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la īnregistrarea īn registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, īntreprinderilor individuale, īntreprinderilor familiale si persoanelor juridice, īnregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare - procedura de autorizare se deruleaza prin Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului;
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale si īntreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare - procedura de autorizare se deruleaza prin Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului;
 • HOTARĀREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - procedura de autorizare se deruleaza prin Inspectoratele Teritoriale de Munca.

  Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii īn munca prin procedura derulata de Inspectoratul Teritorial de Munca, conform prevederilor H.G. nr.1426/2006
  Īn vederea autorizarii functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii īn munca, angajatorul are obligatia sa depuna la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia īsi desfasoara activitatea urmatoarele documente:
 • Cerere (conform modelului nr.1) – īn doua exemplare semnate in original de angajator;
 • Declara?ie pe proprie raspundere (conform modelului nr.2);
 • Copii ale actelor de īnfiintare;
 • Opis al actelor depuse īn copie (conform modelului nr.1).  ABILITAREA SERVICIILOR EXTERNE DE PREVENIRE SI PROTECTIE SI AVIZARE A DOCUMENTATIILOR CU CARACTER TEHNIC DE INSTRUIRE SI FORMARE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


      Conform normelor de aplicare a Legii 319 din 2006 a securitatii si sanatatii in munca, aprobate prin HG 1425/2006, modificate prin HG 955/2010, in vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie, solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
     a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, conform modelului prezentat in Anexa nr.8 (format.doc)la normele metodologice de aplicare a Legii 319 din 2006. In caz de reinnoire a certificatului de abilitare se va depune cerearea de reinoire a certificatului de abilitare, conform modelului prezentat in Anexa nr.8A (format .doc) la normele metodologice.
     b) opisul documentelor atasate la dosar
     c) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului care sa contina codul CAEN al activitatii pentru care se abiliteaza si, dupa caz, copie de pe actul constitutiv
     d) lista cu personalul care va desfasura activitati in domeniul ssm
     e) copii dupa documentele care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca
     f) curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie
     g) copii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie
     h) memoriu de prezentare din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de care dispun
     i) copii dupa decizia de numire si contractul individual de munca pe perioada nedeterminata pentru conducatorul serviciului extern
     j) copii de pe contractele individuale de munca ale personalului de executie din serviciul extern
     k) declaratii ale personalului serviciului extern privind pastrarea confidentialitatii, in timpul si dupa incetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si protectie, asupra informatiilor la care are acces.
  Alte informatii:
  1.Memoriul de prezentare trebuie sa contina, cel putin informatii cu privire la: sediul social, baza tehnico-materiala, activitatile de prevenire si protective, pe care intentioneaza sa le desfasoare, prevazute la art.15 din normele de aplicare a Legii 319/2006.
  2.Dosarul trebuie trimis prin Posta pe adresa Comisiei de abilitare care functioneaza la ITM Neamt, respectiv: ITM Neamt, str,Gh.Iacomi, nr.8, Piatra Neamt, jud.Neamt.
  3.Data la care se intruneste Comisia este publicata pe site-ul ITM Neamt, www.itmneamt.ro, si afisata la sediul ITM Neamt din str.Gh.Iacomi, nr.8, Piatra Neamt.
  4.Dosarul trebuie trimis cu 10 zile inainte de data intrunirii comisiei.
  5.Comisia se intruneste cel putin o data pe trimestru.
  6.Pentru solicitantii care indeplinesc conditiile de abilitare certificatele se transmit prin Posta in termen de 10 zile de la data intrunirii comisiei.
  7.Dosarele respinse se restituie titularilor prin Posta cu motivarea deciziei luate de Comisie.
  8.Cei carora li s-a respins cererea de abilitare pot face contestatie la Comisia de contestatii din cadrul MMFPS in termen de 30 zile de la primirea deciziei de respingere.
  9.In cazul modificarii conditiilor in care certificatul a fost emis, titularul are obligatia depunerii cererii de reinoire in maximum 10 zile de cind aceasta s-a produs.
  10.Verificarea si analiza dosarelor nu presupune niciun fel de cost pentru solicitant.  ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE DETINERE SI DEPOZITARE A MATERIALELOR EXPLOZIBILE SI A AMESTECURILOR PIROTEHNICE

  1. Cerere catre I.T.M pentru acordarea autorizatiei conform art. 8 si/sau art. 9 Legea 126/1995
  2. Actele de infiintare ale societatii
  3. Lista cu personalul autorizat ca artificier ( nume, prenume, nr. carnet artificier)
  4. Autorizarea depozitului, daca este cazul ( proiect- parte scrisa si desenata)
  5. Lista cu persoanele autorizate ca pirotehnisti, pentru focuri de artificii , clasele III si IV ( daca este cazul)
  6. Dovada achitarii tarifului pt. obtinerea autorizatiei de detinere si depozitarea a materiilor explosive. 5. Lista cu persoanele autorizate ca pirotehnisti, pentru focuri de artificii , clasele III si IV ( daca este cazul)
  9. Dovada achitarii tarifului pentru obtinerea autorizatiei de detinere si depozitare a materialelor explozive conform Legii 126/1995. 5. Lista cu persoanele autorizate ca pirotehnisti, pentru focuri de artificii , clasele III si IV ( daca este cazul)


  LISTA ARTIFICIERILOR SI PIROTEHNISTIOLOR AUTORIZATI - ITM NEAMT

 • Lista cu persoanele autorizate ca pirotehnisti si artificieri (actualizat 2024)


  Potrivit art. 2 alin. (1)-(2) din OUG nr. 41/2016, īn aceste cazuri, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale sunt obligate sa accepte copia in format electronic dupa cartea de identitate, transmisa prin e-mail.
  Adresa de email pusa la dispozitia solicitantilor pentru a transmite o copie a cartii de identitate este:

      copieci@itmneamt.ro


  -ATENTIOARE-
  Prin alegerea modalitatii de transmitere electronica a copiei dupa cartea de identitate, solicitantul serviciului public isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, intarzierea in primirea datelor si alte evenimente similare, care tin de circulartia datelor prin internet. Autoritatea publica nu raspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate in afara controlului sau operational.In cazul in care nu primiti mesaj de confirmare in maxim 48 ore de la data transmiterii e-mailului, va recomandam sa va adresati telefonic la numerele 0233-215589 ; 0233-219608.


  Potrivit art. 14 par. V. pct. 1. din OUG nr. 41/2016, „institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice solicita extras de pe cazierul judiciar, in baza consimtamantului expres al persoanei pentru care se efectueaza verificari specifice.

    Formular consimtamant(.doc)
    Formular revenire consimtamant(.doc)
    Anunt privind prelucrarea dateleor cu caracter personal(.pdf)