Contracte colective de munca  
Contracte colective de munca • Procedura operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate si a hotararilor arbitrale precum si concilierea conflictelor colective de munca, revizuita

 • Anexe la Procedura operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate si a hotararilor arbitrale precum si concilierea conflictelor colective de munca, revizuita

 • Lista contractelor colective active, inregistrate la ITM Neamt


  Inregistrare
 • Inregistrarea contractului colectiv de munca / actelor aditionale la nivel de unitate CONTINUTUL DOSARULUI -

 • Reprezentativitatea partilor la negociere - continutul dosarului

 • Dovada de la unitate privind numarul de salariati din Registrul Electronic de Evidenat al Salariatilor

 • Declaratie privind reprezentativitatea organizatiei de sindicat

 • Lista confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national conform Legii nr. 62/2011 - Legea dialogului social

 • Lista organizatiilor patronale pentru care s-a certificat numarul de salariati ai unor societati comerciale

 • Lista organizatiilor sindicale care au solicitat dovada pentru obtinerea reprezentativitatii

 • Lista hotararilor judecatoresti de constatare a reprezentativitatii sindicatelor si federatiilor sindicale la nivel de unitate