Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatia administrativa (refuz si netransmiterea in termen)  
 • Modalitatea de contestare

  In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, va puteti adresa cu o reclamatie Inspectorului Sef al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.
  Reclamatia administrativa va avea formatul tip prezentat in Normele Metodologice din 7 februarie 2002 cu modificarile si completarirele ulterioare si va fi depusa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si a Normelor metodologice din 7 februarie 2002 cu modificarile si completarirele ulterioare.
  . De asemenea, cetatenii sau organizatiile legal constituite pot adresa Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt petitii, in conformitate cu procedura descrisa in Ordonanta 27/2002 si in Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. Petitiile se adreseaza in scris la adresa mentionata mai sus si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele si prenumele petitionarului, precum si adresa unde acesta urmeaza sa primeasca raspunsul.
  Toate solicitarile vor fi solutionate in termene prevazute de legislatia in vigoare.
  Reclamatiile administriative se pot depune in scris la sediul ITM Neamt din str. Gh. Iacomi, nr.8, sau la adresa de email: itmneamt@itmneamt.ro .
  Mai jos puteti descarca un model - formular reclamatie administrativa conform anexei 5 si anexei 6 la Normele Metodologice din 7 februarie 2002 cu modificarile si completarirele ulterioare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

  MODEL - Formulare - Reclamatie administrativa

  Formulare - Reclamatie administrativa (tip 1) (Legea 544/2001) (anexa 5) (.doc)

  Formulare - Reclamatie administrativa (tip 2) (Legea 544/2001) (anexa 6) (.doc)