SALAR MINIM BRUT GARANTAT  
HOTARARE nr. 1071 din 04 octombrie 2021
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat īn MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 05 octombrie 2021

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART 1
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239 lei/ora.
ART 2
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 13 ianuarie 2021, se abroga.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CITU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Raluca Turcan
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului si turismului,
interimar
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Dan Vilceanu

Bucuresti, 04 octombrie 2021.
Nr. 1071.
------------------------------------------
HOTARARE nr. 4 din 13 ianuarie 2021
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat īn MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 169,333 ore pe luna, reprezentand 13,583 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore in medie pe luna, reprezentānd 13,878 lei/ora.
ART 2
In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
ART 3
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019, se abroga.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CITU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Raluca Turcan
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului si turismului,
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Alexandru Nazare

Bucuresti, 13 ianuarie 2021.
Nr. 4.
------------------------------------------
HOTARARE nr. 935 din 13 decembrie 2019
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 16 decembrie 2019
Data intrarii in vigoare : 16 decembrie 2019

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.
ART. 2
In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
ART. 3
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1045 din 10 decembrie 2018, se abroga
.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul finantelor publice,
Vasile-Florin Citu
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan

Bucuresti, 13 decembrie 2019.
Nr. 935
------------------------------------------
HOTARARE nr. 937 din 07 decembrie 2018
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1045 din 10 decembrie 2018
Data intrarii in vigoare : 10 decembrie 2018

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de art.164 alin (1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a introduce sporuri si alte adaosuri, la suma de 2080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor suprioare ,salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a introduce sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2080 lei la 2350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.
ART. 2
(1) In aplicarea prevederilor art. 164 alin (1 indice 2) din Legea nr.53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
(2) La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017, se abroga.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DANCILA

Contrasemneaza:
-----------------
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Marius Constantin Budai

p Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat,
Paula - Marinela Pirvanescu,
secretar de stat

Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 07 decembrie 2018
Nr. 937
----------------------
HOTARARE nr. 846 din 29 noiembrie 2017
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 noiembrie 2017
Data intrarii in vigoare : 29 noiembrie 2017

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie, pe luna, in anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora.
ART. 2
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017, se abroga.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemneaza:
-----------------
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Lia-Olguta Vasilescu

Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat,
Ilan Laufer

Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa

Bucuresti, 29 noiembrie 2017.
Nr. 846
----------------------
HOTARARE nr. 1 din 6 ianuarie 2017
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
Data intrarii in vigoare : 6 ianuarie 2017

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
Incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.
ART. 2
(1) Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat in prezenta hotarare, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015, se abroga.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemneaza:
-----------------
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Lia-Olguta Vasilescu

Ministrul economiei,
Alexandru Petrescu

Ministrul finantelor publice,
Viorel Stefan

Bucuresti, 6 ianuarie 2017.
Nr. 1