SNA - Raport indeplinire masuri plan SNA  
Raport privind monitorizarea respectării masurilor anticoruptie la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt pentru 2022

update : 20.01.2023


Raport anual incidente de integritate (anexa 6 HG 599/2018)


Rapoarte trimestriale pentru respectarea obiectivului specific nr.5.3, actiunea principala nr.7 cuprins in HG 583/2016 privind aprobarea SNA pe perioada 2016-2020