Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
18.08.2005  
 

Informatii de presa

                                                18.08.2005                                                      

 

      In perioada 01.07.2005 - 31.07.2005 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2005”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat  206  vizite de inspectie. Au fost verificati 206 angajatori, ocazie cu care  s-au constatat  704 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca, prilej cu care inspectorii de munca au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

      Urmare controalelor efectuate,  au fost sanctionati 26 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand  54.000 RON lei.

          

           I. Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a) Campanie de informare a angajatorilor cu privire la modificarile aduse Codul Muncii si Legii 90/1996 de OUG 65/2005

           

In perioada de raportare conducerea inspectoratului a urmarit realizarea actiunilor in vederea cunoasterii si aplicarii noilor reglementari din Codul muncii (modificari aduse de O.U.G. 65/2005). Dintre acestea amintim :

a. Organizarea de intalniri zonale (Piatra Neamt, Tg. Neamt, Roman) cu reprezentantii angajatorilor .

b. Intalniri la sediul I.T.M. Neamt cu reprezentantii angajatorilor care au primit avizul pentru pastrarea carnetelor de munca.

Astfel in perioada 13-15.07.2005 s-au desfasurat 3 intalniri in Piatra Neamt, Roman si Targu Neamt la care au participat 183 persoane reprezentanti ai 183 angajatori :

-          Piatra Neamt in data de 13.07.2005 – reprezentanti de la 32 agenti economici ;

-          Tg. Neamt in data de 14.07.2005 – reprezentanti de la 57 agenti economici ;

-          Roman in data de 15.07.2005 – reprezentanti de la 94 agenti economici.

b) Verificarea  indeplinirii masurilor dispuse urmare  inspectiei efectuate in perioada 11.04.2005-15.04.2005 la unitatea S.C."MITTAL STEEL ROMAN" S.A. Roman

            In perioada 06.07.2005-07.07.2005, un numar de 6 inspectori de munca au efectuat un control la unitatea S.C."MITTAL STEEL ROMAN" S.A. Roman, control care a urmarit  verificarea  indeplinirii masurilor dispuse urmare  inspectiei efectuate in perioada 11.04.2005-15.04.2005, care a avut ca scop investigarea si influentarea activitatii de protectie a muncii, in sensul luarii de masuri pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

            Urmare inspectiei efectuate in perioada 11.04.2005-15.04.2005, s-au dispus un numar de 82 masuri pentru remedierea deficientelor constatate atat in domeniul relatiilor de munca cat si in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

            Urmare verificarii modului in care au fost duse la indeplinire masurile dispuse de inspectorii de munca, s-a constatat ca un numar de 9 masuri nu au fost indeplinite, dupa cum urmeaza:

             

             In domeniul relatiilor de munca:

           

-Masura referitoare la evidenta orelor suplimentare (acestea in continuare nu sunt evidentiate in statele de plata ale salariilor) ; compensarea prin ore libere platite ori plata sporului legal pentru munca suplimentara prestata de salariati in afara duratei normale a timpului  de munca (in cazul salariatilor din serviciul « Transporturi » si « Utilitati energetice »);

- Masura referitoare la durata maxima legala a orelor suplimentare (in cazul salariatilor din serviciul « Transporturi »);

- Masura referitoare la durata maxima legala a saptamanii de munca (in cazul salariatilor din serviciul « Transporturi »);

- Masura  referitoare la repausul zilnic (in cazul salariatilor din serviciul « Transporturi »).

 

            In domeniul securitatii si sanatatii in munca :

 

- Masura referitoare la semnalizarea de securitate. La verificarea realizarii masurii s-au regasit amplasate la locurile de munca panouri de securitate (indicatoare) care nu respecta culorile din prescriptii (punctul termic din cadrul sectorului Administrativ) sau montarea de indicatoare pe ingradirile care delimiteaza zonele de lucru ;

- Se incalca in continuare reglementarile legale, mentionate in procesul verbal de control, privind purtarea obligatorie a echipamentului individual de protectie ( masti contra prafului si antifoane impotriva zgomotului la Turnatorie respectiv la Laminorul 16) ;

- Masura referitoare la informarea salariatilor prin marcarea etichetelor cu frazele de risc ‘R’ si frazele de securitate ‘S’ privind substantele periculoase si punerea la dispozitie prin afisare la locurile de munca a Fiselor tehnice de securitate (Exemplu :  pentru diluantul utilizat la lacuire in Laminorul 16);

- Neluarea masurilor tehnice si/sau organizatorice pentru prevenirea expunerii salariatilor la noxe chimice (activitatea de lacuire Laminor 16);

       - Neremedierea masurii referitoare la amenajarea locurilor speciale pentru fixarea unor dispzoitive de protectie(cleme scurtcircuitoare).    

      Pentru neindeplinirea intocmai a masurilor dispuse de inspectorii de munca, SC MITTAL STEEL ROMAN SA, a fost sanctionata contraventional conform art.21 din  Legea nr.108/1999.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.07–31.07.2005 au fost realizate 135 vizite de control si evaluare la unitati economice, astfel incit un inspector de munca a vizitat in medie 11 unitati.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 4 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 7.000 lei RON. Din acestea 1  avertisment contraventional.

 

1. Analiza situatiei accidentelor de munca si a bolilor profesionale

 

In luna iunie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 4 accidente de munca din care 2 accidente mortale (SC ROMANCERAM SA si SC MARSAT SA) si 2 accidente cu incapacitate temporara de munca .

         Domeniile de activitate in care s-au produs accidente de munca sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt.

Denumirea activitatii

Total accidentati

Din care:

Mortal

Cu  ITM

1

Fabricarea utilajelor pentru industruia textila

1

0

1

3

Agricultura

2

1

1

2

Industria materialelor de constructii si a produselor ceramice

1

1

0

TOTAL :

4

2

2

 

 

III.             ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

 

La sfarsitul lunii iulie 2005 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  15.276 agenti economici cu capital privat.

S-au inregistrat  2.569 contracte individuale de munca .

In perioada susmentionata au incetat 2.133 contracte individuale de munca ale salariatilor din sectorul privat .

          

2. Control relatii de munca

 

            Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna iulie au fost controlati 71 agenti economici la care isi desfasurau activitate un numar de 7406 de salariati din care 1757 femei. Cu prilejul controalelor au fost sanctionati 22 angajatori cu amenzi contraventionale insumand 47.000 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003, iar 5 angajatori au fost sanctionati cu avertisment contraventional. De asemenea au fost depistati 6 angajatori  la care lucrau 10 persoane fara forme legale din care 4 femei.

 

                                         

                                                                       Purtator de cuvant

                                                                     Jur. Harlea I.Nicolae

 

18.08.2005