Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
11.10.2005  
 

Informatii de presa

                                                11.10.2005                                                    

        

             In perioada 29-30 septembrie 2005, a avut loc intalnirea de lucru organizata de Inspectia Muncii cu inspectorii sefi din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca.

La intalnirea desfasurata in Brasov au participat  inspectorii sefi din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca,  directorii din cadrul Inspectiei Muncii si dl. ministru al MMSSF - Gheorghe Barbu. La intrunire au fost prezentate aspecte ale activitatii pe primele 8 luni pentru anul 2005 ale Inspectiei Muncii si ale inspectoratelor teritoriale de munca, precum si obiectivele actiunile viitoare, masuri ce trebuie intreprinse pentru o mai buna desfasurare a activitatii si realizare a obiectivelor specifice programului de actiuni pe anul 2005.

S-au trecut in revista principalii indicatori de performanta la nivelul Inspectiei Muncii Bucuresti.

Analizand comparativ, principalii indicatori de performanta a Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, pentru 8 luni, pe anii 2004 si 2005, acestia inregistreaza, pe ansamblu, un trend ascendent, astfel:

-         a crescut numarul angajatorilor controlati, de la 2621 in anul 2004 la 2870 in 2005;

-         a crescut numarul angajatorilor depistati ca folosesc forta de munca fara forme legale, de la 52 in anul 2004 la 80 in 2005;

-          a crescut numarul persoanelor depistate ca presteaza activitate fara forme legale de angajare, de la 141 in anul  2004 la 164 in 2005;

-         a scazut numarul accidentelor de munca de la 101 in anul 2004 la 58 in anul 2005 si acelor mortale, de la 10 in 2004 la 5 in 2005;

-         a scazut numarul accidentelor cu incapacitate temporara de munca, de la 91 in 2004 la 53 in anul 2005

-         a scazut numarul accidentelor cu invaliditate, de la 9 in 2004 la 4 in anul 2005;

-         a scazut numarul accidentelor colective de munca, de la 1 in 2004 la  0 in anul 2005;

      In domeniul evidentei muncii, situatia  este urmatoarea: daca la  decembrie  2004 erau inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt  119.134 contracte individuale de munca,  la 31.08.2005, sunt inregistrate 120.374 de contracte individuale de munca.

     In primele 8 luni ale anului 2005 au fost inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt 21.056 de contracte individuale de munca din care:

-         15.289 contracte individuale de munca cu norma intreaga, cu durata nedeterminata;

-         1.236   contracte individuale de munca cu timp partial;

-         4.284 contracte individuale de munca cu norma intreaga, pe durata determinata;

-         244 contracte individuale de munca cu tip partial si pe durata determinata;

-         3 contracte individuale de munca pentru munca la domiciliu;

         In perioada 01.01.2005-31.08.2005, au fost inregistrate ia Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt 19816 de incetari de activitate din diferite motive prevazute de Legea nr.53/2003- Codul muncii.

         In evidentele institutiei noastre  exista 48.912 de carnete de munca, iar la angajatorii care au obtinut avizul inspectoratului teritorial de munca pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca conform legii, 40817 de carnete de munca. 

 

      In perioada 01.09.2005 - 30.09.2005 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2005”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat  310  vizite de inspectie. Au fost verificati 310 angajatori, ocazie cu care  s-au constatat  710 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca, prilej cu care inspectorii de munca au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

     Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 23 de angajatori cu sanctiuni contraventionale insumand  27.100 lei RON.

 

I.                   Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

            a)  Actiuni desfasurate in cadrul Campaniei NationalePromovarea dialogului social şi îmbunătăţirea mediului de muncă din sectorul de exploatare şi prelucrare a lemnului

            Scopul urmatit de aceste actiuni este constientizarea angajatorilor si angajatilor, din industria lemnului, asupra masurilor minime de securitate si sanatate in munca ce trebuie respectate la locurile de munca in vederea asigurarii unui mediu de munca sanatos si sigur pentru toti lucratorii.

         In luna septembrie s-au derulat urmatoarele activitati:

         Participarea inspectorilor de munca la intrunirile comitetelor de securitate si sanatate in munca. In actiune au fost implicate 15 unitati.

           

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In perioada 01.09–30.09.2005 au fost realizate 227 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 4 amenzi contraventionale in valoare totala de 10.000 lei RON  si  1  avertisment contraventional.

 

 Analiza situatiei accidentelor de munca si a bolilor profesionale

In luna septembrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 11 accidente de munca dintre care: 10 cu incapacitate temporara de munca si unul mortal la SC POTO COMPANY SRL. Tot in aceasta perioada s-au inregistrat 2 accidente cu invaliditate provenite dintre cele produse in perioada anterioara.

 

III.          ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii septembrie 2005 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.749 agenti economici cu capital privat activi.

S-au inregistrat  2.255 contracte individuale de munca .

In perioada susmentionata au incetat 2.505 contracte individuale de munca ale salariatilor din sectorul privat .

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna septembrie au fost controlati 83 agenti economici la care isi desfasurau activitate un numar de 2907 de salariati din care 1152 femei. Cu prilejul controalelor au fost sanctionati 11 angajatori cu amenzi contraventionale insumand 17.100 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003, iar 8 angajatori au fost sanctionati cu avertisment contraventional. De asemenea au fost depistati 9 angajatori  la care lucrau 11 persoane fara forme legale, din care 3 femei.

 

      

 

                                                                       Purtator de cuvant

                                                                     Jur. Harlea I.Nicolae

 

11.10.2005