Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
10.11.2005  
 

Informatii de presa

                                                10.11.2005                                                    

                

 

      In perioada 01.10.2005 - 31.10.2005 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2005”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat  281  vizite de inspectie. Au fost verificati 281 angajatori, ocazie cu care  s-au constatat  572 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca, prilej cu care inspectorii de munca au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

         Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 44 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand  75.000 lei RON.

 

i.  Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

            a)  Actiuni desfasurate in cadrul Campaniei Nationale „Promovarea dialogului social şi îmbunătăţirea mediului de muncă din sectorul de exploatare şi prelucrare a lemnului

            In perioada de raportare in judetul Neamt, actiunea s-a derulat conform metodologiei nr. 8/21.01.2005. Programul de desfasurare a activitatilor in cadrul actiunii stabilit la nivelul I.T.M. Neamt, a adreselor 11/27.01.2005 ; 25/23.02.2005 si 30/09.03.2005. Scopul urmarit a fost conştientizarea angajatorilor şi angajaţilor privind cerinţele minime de securitate şi sănătate care trebuie respectate in vederea asigurării unui mediu de munca sigur şi sănătos pentru toţi lucrătorii şi a măsurilor ce se impun pentru punerea in conformitate.

 

         In luna octombrie s-a derulat activitatea:

         ,,Masa rotunda cu tema stresul la locul de munca”

¨Codul activitatii desfasurate: 2.5.2.1.

          ¨Perioada de desfasurare: 26.10.2005.

¨Numar de participanti: 49 persoane (5 directori, 12 medici cu competenta in medicina  de intreprindere, 20 sefi compartiment securitate si sanatate in munca, 1 lider de sindicat, iar de la I.T.M. Neamt au participat: inspectorul sef, inspectorul sef adjunct S.S.M., seful serviciului control S.S.M  si 8  inspectori de munca.).               

¨Temele abordate au fost:

-Stresul si Managementul mediului de munca

-Zgomotul-factor de stres.

-Influenta zgomotului asupra stresului si bolile determinate de stres

¨Concluzii :

Temele prezentate au determinat un interes deosebit in randul participantilor care in interventiile lor au insistat pe obtinerea mai multor informatii despre stres si influenta acestuia in mediul de munca si asupra starii de sanatate a salariatilor.

 

b)  Campanie Nationala privind verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru locurile de munca cu nivel  ridicat de zgomot  24 - 25.10.2005

           

1.Obiective

Ø       Identificarea neconformatilor fata de legislatia în vigoare privind locurile de muncă unde exista nivel ridicat de zgomot, precum şi luarea măsurilor care se impun  în vederea remedierii acestora;

Ø       Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø       Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale la locurile de munca unde exista nivel ridicat de zgomot.

                                     

2.Motivarea campaniei

 

Agenţia Europeana pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, cu sediul la Bilbao, Spania, a fost înfiinţata de Uniunea Europeana in 1997 pentru a sprijini nevoile de informare în domeiul securităţii şi sănătăţii în muncă. În fiecare an aceasta propune şi desfăşoară câte o campanie pe o temă de actualitate în domeniul sus-menţionat, în peste 30 de ţări din Statele Membre şi statele candidate. Campania a fost susţinută de Preşedinţia UE asigurată de Luxemburg şi de Marea Britanie, de Comisia şi Parlamentul European, de federaţii sindicale şi patronale. Acţiunile desfăşurate culminează cu organizarea în luna octombrie a Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.

Masajul cheie al campaniei de anul acesta este  Reduceţi expunerea la zgomot! .Tema a fost impusă de rezultatele unor studii de specialitate care au relevat în esenţă că:

§                      Aproximativ o treime dintre lucrătorii din Europa sunt expuşi la niveluri potenţial periculoase de zgomot, cel puţin un sfert din timpul lor de lucru. Şi nu numai industria grea, cum ar fi construcţia de nave, este supusă acestui risc. Zgomotul poate să reprezinte o problemă la numeroase locuri de muncă, începând de la fabrici până la ferme, de la centre de apel până la săli de concerte.

§                      Sunetele puternice şi bruşte declanşează reacţii instinctive de tipul luptă sau fugi, generând eliberarea de adrenalină şi cortisol. Aceşti doi hormoni măresc ritmul cardiac, presiunea arterială şi metabolismul, generând starea de stres. Unul din patru angajaţi din cadrul Uniunii Europene suferă de stres în muncă, ceea ce generează, la nivelul Uniunii Europene, costuri de miliarde de euro sub formă de timp de lucru pierdut, cheltuieli pentru îngrijirea sănătăţii şi alte cheltuieli.

§                     Pierderea auzului indusă de zgomot este considerată ca fiind „cea mai comună, ireversibilă boala din industrie”. Zgomotul în muncă poate costa mai mult decât pierderea auzului. El poate fi un factor care cauzează accidente de muncă, contribuie la stresul legat de muncă şi poate cauza îmbolnăviri, acţionând în combinaţie cu alti factori de risc din mediul de muncă.

 

3. Durata Campaniei

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a  2 zile, în perioada 24-25 octombrie 2005..

 

4. Rezultatele campaniei

Au fost verificati un numar de 20 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 230 salariati.

Au fost constatate un numar de 104 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 103 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 10 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 21.500 lei,  iar 3 angajatori au fost sanctionati cu « avertisment ».

 

         Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM :

Ø       Fisele individuale de instructaj nu sunt completate cu toate informatiile impuse sau nu este consemnat rezultatul testului pentru instructajul general introductiv;

Ø       Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø       Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant, improvizatii le instalatia electrica);

Ø       Nu este folosit EIP (antifoane) acolo unde noxa zgomot depaseste 85dB;;

Ø       Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø       Tablourile electrice nu sunt asigurate cu incuietori speciale sau lacate pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;

Ø       Nedotarea cu truse sanitare.

 

Masuri dispuse de inspectorii de munca pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca  si a conditiilor de munca 

ü       Remedierea deficientelor privind instruirea salariatilor;

ü       Asigurarea supravegherii medicale conform NGPM;

ü       Asigurarea materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

ü       Intocmirea de reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea;

ü       Tablourile electrice vor fi asigurate cu incuietori speciale sau lacate pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;

ü       Utilizarea E.I.P. aflat in dotare;

ü       Se vor dota locurile de munca cu truse sanitare de prim ajutor;

ü       Verificarea periodica a instalatiilor de legare la pamant.

 

c) Actiuni realizate in cadrul ”Saptamanii Europene”

 

Nr.

crt.

Activităţi

Număr

Obs.

   1.      

Audituri demonstrative

1

 

   2.      

Evaluări de riscuri demonstrative

1

 

   3.      

Instruiri/seminarii/şedinţe de consultanţă la locul de muncă

4

 

   4.      

Simpozioane/conferinţe

 

 

   5.      

Expoziţii

 

 

   6.      

Concursuri

 

 

   7.      

Dezbateri/mese rotunde/schimburi de experienţă

1

 

   8.      

Număr total aproximativ de participanţi

72

 

   9.      

Instituţii invitate/participante

 

Directia de Sanatate Publica Neamt

 10.    

Număr de unităţi economice invitate/participante

41

 

 11.    

Conferinţe de presă

1

 

 12.    

Menţiuni în presa scrisă

1

 

 13.    

Intervenţii la posturile locale de radio

 

 

 14.    

Apariţii la posturile locale TV

1

 

 15.    

Materiale elaborate, altele decât cele puse la dispoziţie de Punctul Focal (afişe, pliante, broşuri, ghiduri etc.)

 

 

 16.    

Altele

 

Detalii se dau în partea a doua a raportului

 

            Detalii privind datele din tabel:

 

1.Activitatea mentionata la pct. 1 si 2 „Audit demonstrativ” si „Evaluare de riscuri demonstrative” s-a desfasurat la SC YARNEA SA Savinesti, unitate ce-si desfasoara activitatea in industria textila. Din partea inspectoratului a participat tot colectivul de inspectori din cadrul activitatii de securitate si sanatate in munca.

2.In data de 26.10.2005, la sediul Directiei Silvice Neamt a fost organizata masa rotunda cu tema „Reducerea expunerii lucratorilor la zgomot prin utilizarea echipamentului individual de protectie”. La intilnire au participat 45 de persoane (patroni, reprezentanti ai salariatilor, medici de medicina muncii, medici cu competenta in medicina de întreprindere, persoane cu atributii in domeniul protectiei muncii, ziaristi etc.) de la 41 de unitati si institutii..

3.In perioada in care s-au desfasurat actiunile din cadrul „Saptaminii europene pentru securitate si sanatate in munca”, a aparut in presa scrisa – ziarul Ceahlaul de joi 27.10.2005 – un articol intitulat „Zgomotul la serviciu distruge sanatatea”.

4.Aspecte privind „Saptamina europeana pentru securitate si sanatate in munca” au fost prezentate de inspectorul sef cu ocazia participarii la o emisiune in direct la postul local de televiziune „1TV”. 

5.In ziua de 28.10.2005, inspectorii de munca care s-au deplasat in teren, au asigurat, in cadrul unor sedinte de consultanta ad-hoc, diseminarea informatiilor specifice „Saptaminii europene pentru securitate si sanatate in munca”, pe tema zgomotului.

 

d) Campania privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, pe raza comunei Borca judetul Neamt.

Din dispoziţia inspectorului sef al I.T.M. Neamţ s-au efectuat in perioada 10-11.10.2005, vizite de control in cadrul campaniei privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale la unităţile situate in  raza comunei Borca.

         In evidenta I. T. M. Neamţ la data controlului sunt înregistraţi un număr de 59 de angajatori.

          Au fost vizitate un număr de 56 unitati ( 60 puncte de lucru) din care:

         15 asociaţii familiale,

         9 persoane fizice autorizate,

         32 societati comerciale.

         Au fost luate un număr de 129 declaraţii de la salariaţii prezenţi la punctele de lucru, depistându-se un număr de 17 persoane care desfăşurau activitate fara a avea întocmite contracte individuale de munca in forma scrisa.

Au fost încheiate un număr de 32 procese verbale de control, s-au aplicat sanctiuni contraventionale la 19 angajatori pentru incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, Legea nr.53/2003, Legea nr.108/1999 republicata, H.G. nr.247/2003 modificata si completata, in valoare de 30.000 lei RON.  

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

1. In perioada 01.10–31.10.2005 au fost realizate 152 vizite de control si evaluare la unitati economice, astfel incit un inspector de munca a vizitat in medie 13 unitati.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 17 amenzi contraventionale in valoare totala de 39.500 lei RON  si  4  avertismente contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca si a bolilor profesionale

In luna octombrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 11 accidente de munca dintre care: 9 cu incapacitate temporara de munca si 2 accidente mortale: la SC COJANCA PROD SRL (div.20)- LAZAR PAUL si SC ROTERM SRL Tg. Neamt (div.51)-PANDEL DANUT.

 

III.             ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii octombrie 2005 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.863 agenti economici cu capital privat activi.

S-au inregistrat  3.136 contracte individuale de munca .

In perioada susmentionata au incetat 2.505 contracte individuale de munca ale salariatilor din sectorul privat .

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna octombrie au fost controlati 129 agenti economici la care isi desfasurau activitate un numar de 4150 de salariati din care 1944 femei. Cu prilejul controalelor au fost sanctionati 15 angajatori cu amenzi contraventionale insumand 35.500 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003, iar 8 angajatori au fost sanctionati cu avertisment contraventional. De asemenea au fost depistati 12 angajatori  la care lucrau 14 persoane fara forme legale din care 5 femei.

 

      

 

                                                                       Purtator de cuvant

                                                                     Jur. Harlea I.Nicolae

 

10.11.2005