Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
17.01.2006  
 

Informatii de presa

                                                17.01.2006                                                    

                 

 

      In perioada 01.12.2005 - 31.12.2005 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2005”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat  295  vizite de inspectie. Au fost verificati 295 angajatori, ocazie cu care  s-au constatat  412 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca, prilej cu care inspectorii de munca au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

            Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 26 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand  17.900 lei RON.

 

         I. Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

             a) „Campanie de informare, constientizare si verificare a unitatilor din invatamant a respectarii reglementarilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca a angajatilor si ucenicilor/elevilor in perioada efectuarii practicii profesionale”  in perioada 07-13 decembrie 2005.

           Obiectivele acestei campanii au fost:

-          verificarea stadiului indeplinirii masurilor obligatorii dispuse la inspectiile efectuate in luna aprilie 2005;

-          conştientizarea angajaţilor asupra riscurilor la care se expun în timpul desfăşurării activităţii prin nerespectarea regulilor de protecţia muncii;

-          informarea şi conştientizarea elevilor, ucenicilor cu privire la importanţa însuşirii unei culturi a prevenirii încă de pe băncile şcolii şi la necesitatea imbunatatirii permanente a acesteia pe tot parcursul vietii profesionale.

Grupul ţintă a fost reprezentat de : cadrele didactice, personal nedidactic si elevi in timpul practicii profesionale.

Vizitele de inspectie s-au desfasurat in primul rind in licee si in scolile de arte si meserii.

            In timpul inspectiei s-au inminat conducerii unitatii de invatamint o invitatie de participare la actiunile ce se vor desfasura anul urmator in cadrul Saptaminii Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca, dedicata invatamintului, organizata la nivel european de Agentia pentru Securitate si Sanatate in Munca si Inspectia Muncii.

           Mesajul acestei campanii a fostSecuritatea şi sănătate în muncă. Înveţi azi să te păzeşti o viaţă!”

Cu ocazia controalelor, inspectorii de munca au dispus un numar de 115 masuri si a fost aplicat un avertisment contraventional .

Au fost identificate o serie de exemple de buna practica astfel:

a. realizarea si utilizarea unor masuri de protectie colectiva: instalatii de ventilare si/sau producere de aer conditionat pentru asigurarea unui microclimat corespunzator la locurile de desfasurare a practicii profesionale; instalatii de protectie prin legare la pamint s.a.

b. protectia intrinseca - prin utilizarea unor echipamente tehnice (tablouri electrice capsulate, calculatoare) astfel proiectate si realizate incit sa elimine riscurile de accidentare.

c. furnizarea unor informatii specifice de prevenire in domeniul protectiei muncii prin conceperea si afisarea unor instructiuni specifice la locurile de desfasurare a activitatilor.

 d. semnalizarea riscurilor la locurile de desfasurare a activitatilor, prin amplasarea unor placi indicatoare.

„Campania de informare, constientizare si verificare in unitatile de invatamant a respectarii reglementarilor legale referitoare la securitatea si sanatatea angajatilor si a ucenicilor,elevilor si studentilor in perioada efectuarii practicii profesionale” a fost mediatizata prin mass-media locala cu prilejul unor interviuri precum si la conferinta de presa organizata la sediul inspectoratului.

 

b) „Campania nationala de verificare a respectării prevederilor legale privind deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea obiectelor de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice  in perioada 12-30.12.2005.

 

Obiectivul Campaniei

            Identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a obiectelor de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

            Actiunile de control s-au desfasurat impreuna cu cadre ale IPJ Neamt si Politia locala din zonele in care s-a actionat.

Cu ocazia controalelor, au fost verificati un numar de 35 angajatori si un numar de 38 puncte de lucru, inspectorii de munca constatand de 14 deficiente.

Au fost aplicate 2 avertismente contraventionale.

            Dintre deficientele constatate in domeniul SSM mentionam:

·          Comercializarea unor obiecte artizanale si de distractie din categoria celor interzise: petarde.

·          Necomercializarea obiectelor pirotehnice in spatii special amenajate.

·          Nesemnalizarea inderdictiei utilizarii flacarii deschise si a fumatului in incaperea unde urmeaza sa se comercializeze obiecte artizanale.

            S-au retras 2 autorizatii de detinere si comercializare obiecte artizanale, motivat de faptul ca aceste firme nu s-au prezentat la ITM Neamt pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei prin avizare.

            A fost identificat o persoana fizica care comercializa obiecte pirotehnice din clasa II-a si a III-a fara autorizatie.Cazul a fost preluat de Politie.

            Un angajator din municipiul Roman a fost identificat ca detinea si comercializa obiecte artizanale si de distractie din categoria celor interzise – petarde. Organele de Politie au preluat cazul in vederea cercetarii penale.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.12–31.12.2005 au fost realizate 173 vizite de control si evaluare la unitati economice, astfel incit un inspector de munca a vizitat in medie 14,41 unitati.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 6 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 5.000 lei RON, din acestea sunt  5 avertismente  contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca si a bolilor profesionale

In luna decembrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 12 accidente de munca dintre care: 10 cu incapacitate temporara de munca si 2 accidente mortale: la SC NORDARIN INTERNATIONAL SRL (div.36)- UNGUREANU LUCIAN si la SC TRIFOREST SRL (div.02) – LAZAR ILIE .

 

III.             ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

 

La sfarsitul lunii decembrie 2005 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.743 agenti economici cu capital privat activi.

S-au inregistrat  1.615 contracte individuale de munca .

In perioada susmentionata au incetat 4.795 contracte individuale de munca ale salariatilor din sectorul privat .

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna decembrie au fost controlati 122 agenti economici la care isi desfasurau activitate un numar de 11.899 de salariati din care 4694 femei. Cu prilejul controalelor au fost sanctionati 20 angajatori cu amenzi contraventionale insumand 12.900 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003, iar 11 angajatori au fost sanctionati cu avertisment contraventional. De asemenea au fost depistati 5 angajatori  la care lucrau 7 persoane fara forme legale din care o femeie.

 

                                                                       Purtator de cuvant

                                                                     Jur. Harlea I.Nicolae

 

17.01.2006