Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
14.03.2006  
 

 

Informatii de presa

                                            14.03.2006                                            

    

 

     In perioada 01.02.2006 - 28.02.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2006”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat  292  vizite de inspectie. Au fost verificati 292 angajatori, ocazie cu care  s-au constatat 765  deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca, prilej cu care inspectorii de munca au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

         Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 53 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand  77.600 lei RON.

 

I.                   Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

             a) CampaniA în unităţile din învăţământ privind respectarea reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor şi ucenicilor, elevilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii profesionale;

         In perioada 15-28 februarie a.c. au fost efectuate controale de verificare a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în etapa din decembrie 2005.    

         In campanie au mai fost dispuse 14 masuri pentru alte neconformitati decit cele din check-list pus la dispozitie de Inspectia Muncii. Aceste masuri dispuse au fost realizate. Numarul de unitati verificate in aceasta etapa a fost de :31.

         Masura prevazuta la pct. 3 din check-list (Personalul cu atributii in domeniul protectiei muncii a urmat cursuri de formare?) nu a fost realizata integral datorita lipsei fondurilor. Din acest motiv inspectoratul va notifica toate consiliile locale din judet, pentru alocarea de fonduri conform legii. In aceasta perioada se desfasoara un curs de perfectionare la care participa 7 persoane cu atributii de securitatea muncii in unitatile de invatamint din judet.

         ITM Neamt va informa in scris Inspectoratul Scolar Neamt asupra modului in care unitatile din invatamint controlate au realizat masurile dispuse de inspectorii de munca.

         Masura prevazuta la pct. 6 din check-list (S-a realizat evaluarea riscurilor profesionale?) nu s-a realizat integral datorita lipsei personalului de specialitate.

         Toti conducatorii scolilor din judet verificate de inspectorii de munca au colaborat cu inspectorii de munca pentru realizarea inspectiilor. Nu s-au inregistrat atitudini neconforme din partea acestora.

b) Cursuri de perfectionare cu CPPPIM Botosani

In luna februarie, ITM Neamt a organizat un curs de perfectionare in domeniul securitatii si sanatatii in munca . La acest curs au participat numar de 20 de salariati cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca din unitatile de pe raza judetului Neamt.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.02–28.02.2006 au fost realizate 163 vizite de control si evaluare la agenti economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 19 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 43.500 lei RON, din acestea sunt  6 avertismente  contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca si a bolilor profesionale

In luna februarie , la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 8 accidente de munca dintre care:  7 cu incapacitate temporara de munca , 1 accident mortal: la        SC New Nick SRL (div. 20)  – DUMITRASI ION iar 3 accidente cu incapacitate temporara de munca sau incheiat prin invaliditate : la SC TRANSURBAN SA (div.60) – Pasacaru Maria, SC ANTON ELECTROSERV SRL (div.45) – Gradinaru Dumitru si SC MONDOSILVA SRL (div. 20) – Balint Vasile .

 

III.             ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii februarie 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.543 agenti economici cu capital privat activi.

S-au inregistrat  2.168 contracte individuale de munca .

In perioada susmentionata au incetat 2.223 contracte individuale de munca ale salariatilor din sectorul privat .

 

2. Control relatii de munca

 Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna februarie au fost controlati 129 agenti economici la care isi desfasurau activitate un numar de 5.895 de salariati din care 1.955 femei si 3 tineri sub 18 ani. Cu prilejul controalelor au fost sanctionati 32 angajatori cu amenzi contraventionale insumand 34.100 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003, iar 17 angajatori au fost sanctionati cu avertisment contraventional.

 De asemenea au fost depistati  9 angajatori  la care lucrau 11 persoane fara forme legale din care 7 femei.

 

                                                                         Purtator de cuvant

                                                                     Jur. Harlea I.Nicolae

 

14.03.2006