Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
18.04.2006  
 

Informatii de presa

                                            18.04.2006                                     

    

 

 

     In perioada 01.03.2006 - 31.03.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2006”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat  537  vizite de inspectie. Au fost verificati 537 angajatori, ocazie cu care  s-au constatat 776  deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca, prilej cu care inspectorii de munca au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

         Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 71 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand  132.300 lei RON.

    

 

I.                   Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a)       Actiunea de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate comert

In perioada 13 martie – 14 martie 2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate  comert din Piata Centrala a municipiului Piatra Neamt.

Actiunea a antrenat un numar de 20 inspectori de munca, organizati in 10 echipe  de control.

In urma actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 126 agenti economici fiind luate un numar de 202 declaratii. Au fost identificate 14 persoane care prestau munca fara forme legale. Pentru incalcarea dispozitiilor legale privind munca fara forme legale si a normelor de securitate si sanatate in munca au fost aplicate 24 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 31.000 RON.

b)       Actiunea de control tip campaniede noapte la agentii economici cu obiect de activitate comert si alimentatie publica in municipiul Piatra Neamt

In perioada 27 martie – 28 martie 2006, din dispozitia inspectorului sef al I.T.M. Neamt, s-a desfasurat o actiune de control pe timp de noapte, tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate comert si alimentatie publica in municipiul Piatra Neamt.

Actiunea a antrenat un numar de 18 inspectori de munca (RM si SSM), organizati in 8 echipe de control.

In urma actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 61 agenti economici fiind luate un numar de 101 declaratii. Au fost identificate 22 persoane care prestau munca fara forme legale. Pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 22 sanctiuni contraventionale, din care 20 pentru munca fara forme legale, in valoare de 36.000 RON.

c) Cursuri de perfectionare in domeniul de competenta al INSPECTIEI MUNCII

In luna martie, I.T.M. Neamt impreuna cu C.P.P.P.I.M. din Botosani a organizat doua cursuri de perfectionare: unul in domeniul relatiilor de munca iar unul in domeniul securitatii si sanatatii in munca. La aceste cursuri au participat numar de 20 de salariati cu atributii in domeniul resurselor umane si un numar de 20 salariati cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca, sau administratori de firme din unitatile de pe raza judetului Neamt.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.03 – 31.03.2006 au fost realizate 275 vizite de control si evaluare la unitati economice, astfel incit un inspector de munca a vizitat in medie 22.9 unitati.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 27 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 55.500 lei RON, din acestea sunt  12 avertismente  contraventionale.

 

1. Analiza situatiei accidentelor de munca si a bolilor profesionale

 

In luna martie , la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 9 accidente cu incapacitate temporara de munca. In aceasta perioada s-a produs un eveniment soldat cu decesul unei persoane la SC MOLDOVA SECURITY SRL Piatra Neamt. Evenimentul a fost cercetat, intocmindu-se  dosar de cercetare, cu incadrarea accidentului in afara muncii.

 

III.              ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

 

La sfarsitul lunii martie 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.543 angajatori cu capital privat activi.

S-au inregistrat  2.719 contracte individuale de munca .

In perioada susmentionata au incetat 2.651 contracte individuale de munca ale salariatilor din sectorul privat .

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna martie au fost controlati 262 agenti economici la care isi desfasurau activitate un numar de 3.919 de salariati din care 2.081 femei. Cu prilejul controalelor au fost sanctionati 44 angajatori cu amenzi contraventionale insumand 76.800 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003, iar 15 angajatori au fost sanctionati cu avertisment contraventional.

 De asemenea au fost depistati  40 angajatori  la care lucrau 42 persoane fara forme legale din care 29 femei.

 

 

                                                          Purtator de cuvant

                                                         Jur. Harlea I.Nicolae

 

18.04.2006