Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
09.05.2006  
 

Informatii de presa

                                           09.05.2006                                      

    

 

     In perioada 01.04.2006 - 30.04.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2006”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 337 angajatori, ocazie cu care  s-au constatat 701  deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca, prilej cu care inspectorii de munca au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

         Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 51 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand  76.500 lei RON.

    

I.                   Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a)       Actiunea de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate comert

In perioada 11 aprilie – 13 aprilie 2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate  comert in Piata Bistrita, Piata Darmanesti, Piata Maratei si Bazar din municipiul Piatra Neamt.

Actiunea a antrenat un numar de 21 inspectori de munca, organizati in 10 echipe  de control.

Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 157 agenti economici fiind luate un numar de 190 declaratii privind forma de angajare. Au fost identificate 12 persoane care prestau munca fara forme legale. Pentru incalcarea dispozitiilor legale, au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale, din care 12 pentru munca fara forme legale,  in valoare totala de 20.000 lei RON si o sanctiune in valoare de 2.000 lei RON pentru abateri de la legislatia privind securitatea si sanatatea in munca.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.04 – 30.04.2006 au fost realizate 180 vizite de control si evaluare la unitati economice, astfel incit un inspector de munca a vizitat in medie 15 unitati.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 20 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 36.000 lei RON, din acestea 7 sunt avertismente  contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 

In luna aprilie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 8 accidente cu incapacitate temporara de munca.

In aceasta perioada nu s-au produs accidente de munca colective, mortale sau cu invaliditate si nici incidente periculoase.

 

Situatia accidentelor de munca pe ramuri

 

Activitatea/Diviziunea

 

TOTAL accidente

 

Din care:

Mortale

Cu i.t.m.

Industria textila si a produselor textile

17

2

0

2

Ind. prelucr. lemnului (fara mobila)

20

1

0

1

Industria constructiilor metalice si a produselor din metal

28

1

0

1

Industria de masini si echipamente

29

1

0

1

Prod. mobilier, alte activitati

36

1

0

1

Alte activitati de servicii prestate intreprinderilor

74

1

0

1

Administratie publica

75

1

0

1

 

 

III.              ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii aprilie 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.616 agenti economici cu capital privat activi.

S-au inregistrat  2.572 contracte individuale de munca.

In perioada susmentionata au incetat 2.651 contracte individuale de munca ale salariatilor din sectorul privat .

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna aprilie au fost controlati un numar de 157 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 2.367 de salariati din care 1.393 femei. Cu prilejul controalelor au fost sanctionati 31 angajatori cu amenzi contraventionale insumand 40.500 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), iar 10 angajatori au fost sanctionati cu avertisment contraventional.

 De asemenea au fost depistati  16 angajatori  la care lucrau 17 persoane fara forme legale din care 10 femei.

 

 

                                                          Purtator de cuvant

                                                         Jur. Harlea I.Nicolae

 

09.05.2006