Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
13.06.2006  
 

Informatii de presa

                                          13.06.2006                                       

    

     In perioada 01.05.2006 - 31.05.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2006”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 442 angajatori, ocazie cu care  s-au constatat 408  deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

         Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 85 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand  181.000 lei RON.

 

I.                       Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a) CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCŢIILOR

 

Obiectivul Campaniei

Ø       Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce priveşte: relaţiile de muncă, condiţiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă;

Ø       Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

Ø       Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø       Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale menţionate.

 

Durata Campaniei

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a  2 zile, în perioada 4 – 5 mai 2006.

 

Grupul ţintă

         Construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri.

 

A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

     Au fost verificati un numar de 47 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 703 salariati din care 127 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 57 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003 si  Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 15 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 22.500 lei.

Cu aceasta ocazie, 10 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 19.500 lei. Au fost depistate 13 persoane  care lucreaza fara forme legale, din care 2 femei. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate 5 avertismente contraventionale.

 

 Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø       Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta al Salariatilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ø       Nu a fost numita prin decizie persoana indreptatita sa completeze, certifice si sa semneze in Registrul general de evidenta al salariatilor ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare;

Ø       Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø       Nu se respecta prevederile art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind inregistrarea, in termen legal a contractelor individuale de munca.

 

B. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 46 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 684 de salariati. Au fost constatate un numar de 121 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 122 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 20 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 32.500 lei,  din care 9 angajatori cu avertisment.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

 

Ø       Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø       Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant);

Ø       Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ø       Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø       Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø       Nu sunt intocmite reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea;

Ø       Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø       Nu este intocmita lista interna de dotare cu EIP;

Ø       Tablourile electrice nu sunt asigurate cu incuietori speciale sau lacate pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;

Ø       Nedotarea cu truse sanitare.

                  

b) Campanie in unităţile din învăţământul superior privind respectarea reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii profesionale

 

Obiectivele Campaniei au fost:

Ø       informarea personalului care lucrează în unităţile de învăţământ asupra obligaţiilor şi drepturilor care le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu prevederile legale;

Ø       conştientizarea angajaţilor asupra riscurilor la care se expun în timpul desfăşurării activităţii prin nerespectarea regulilor de protecţia muncii;

Ø       informarea şi conştientizarea studenţilor cu privire la importanţa însuşirii unei culturi a prevenirii încă de pe băncile şcolii şi la necesitatea îmbunătăţirii permanente a acesteia pe tot parcursul vieţii profesionale;

Ø       Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale menţionate.

 

Durata Campaniei

Actuala etapa a campaniei s-a desfasurat in perioada 15-17.05.2006, vizitele de inspecţie desfăşurandu-se numai în  unităţile de învăţământ superior.

 

Grupul ţintă

         În prezenta campanie grupurile ţintă au fost cadrele didactice, personalul nedidactic şi studenţii în perioada efectuării practicii profesionale.

 

         Rezultatele campaniei

Nr. crt.

Activităţi

Număr

 

Control

 

   1.        

Număr de inspectori de muncă care au participat la campanie (control plus organizare)

3

   2.        

Numar unitati de invatamant verificate

7

   3.        

Număr de măsuri dispuse în campanie

34

   4.        

Număr de avertismente aplicate

0

   5.        

Număr de sancţiuni aplicate

0

   6.        

Valoarea sancţiunilor aplicate

0

   7.        

Număr de sistări de activitate

0

 

 

c) Identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi controlul  modului de respectare şi aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la activităţile de creşterea păsărilor (cod CAEN - A/AA/01/0124), respectiv, producţia şi conservarea cărnii de pasăre (cod CAEN – DA 1512)

 

         În conformitate cu Planul de măsuri al Comandamentului Antiepizootic Central, incepand cu data de 30.05.2006, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt deruleaza actiuni de control in toate societăţile comerciale care au ca obiect de activitate creşterea păsărilor (cod CAEN - A/AA/01/0124), şi respectiv, producţia şi conservarea cărnii de pasăre (cod CAEN – DA 1512). Aceste controale au ca obiective: identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi controlul  modului de respectare şi aplicare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la activităţile mai sus menţionate.

Rezultatele campaniei

     Au fost verificati un numar de 3 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 109 salariati din care 53 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 6 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999 si 9 deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca. A fost aplicata 1 sanctiune contraventionala, in valoare totala de 4.500 lei.

Cu aceasta ocazie, 1 angajator care practica munca fara forme legale, a fost sanctionat pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenda in valoare de 4.500 lei. Au fost depistate 3 persoane  care lucreaza fara forme legale, din care 1 femeie. In situatia acestui angajator,deoarece a incalcat in mod repetat dispoziţiile legale ce reglementează încheierea contractului individual de munca, a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Piatra Neamt, pentru savarsirea infractiunii prevazute si sanctionate de art.19,alin.3 din Legea nr.130/1999 modificata si completata

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la I.T.M. Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta al Salariatilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ø       Nu a fost numita prin decizie persoana indreptatita sa completeze, certifice si sa semneze in Registrul general de evidenta al salariatilor ;

Ø       Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø       Nu se respecta prevederile art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind inregistrarea, in termen legal a contractelor individuale de munca.

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM :

Ø       Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø       Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant);

Ø       Priza de putere a unui tractor folosit la vidanjari nu era protejata cu aparatoare de protectie tip manson completa;

Ø       Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø       Pentru activitatea din bena de furaje, unde exista riscul caderii de la inaltime, angajatorul nu a stabilit masuri impotriva caderii in gol.

d) In cadrul proiectului ,, Promovarea dialogului social si imbunatatirea mediului de munca din sectorul de exploatare si prelucrare a lemnului’’ care se deruleaza pana la sfarsitul anului 2006, in data de 31.05.2006, ora 14,la sediul Directiei Sivice Piatra Neamt,  s-a desfasurat actiunea : - Masa Rotunda cu tema stresul la locul de munca-

                   In cadrul acestei actiuni au fost abordate urmatoarele subiecte: stresul la locul de munca si zgomotul-factor de stres, au fost distribuite materiale informative referitoare la riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala la locul de munca in domeniul de exploatare si prelucrare a lemnului. Au fost invitati 20 de agenti economici ce au ca obiect de activitate exploatare si prelucrare masa lemnoasa, cat si fabricare mobilier.

e) La inceputul anului 2006, Autoritatea Romana in domeniul securitatii si sanatatii in munca reprezentata de Inspectia Muncii si Agentia pentru Integrarea Europeana si Dezvoltare Economica reprezentata de Ministerul Federal de Finante al Republicii Austria au semnat un Proiect de Infratire Institutionala.

                   In cadrul proiectului PHARE RO04/IB/SO-01, cu titlul ,, Implementarea legislatiei armonizate privind securitate si sanatate in munca in cadrul intreprinderilor mici si mijlocii’’,2006-2007, Romania –Austria,  au fost invitati un numar de 6 agenti economici din judetul Neamt ce au ca obiect de activitate-productie de mobilier. Dintre acestia  unul singur va fi selectat pentru  acest proiect, la care expertii vor evalua riscurile de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, vor furniza informatii privind mijloacele cele mai bune si mai putin costisitoare pentru a implementa legislatia nationala privind securitatea si sanatatea in munca.

                   Scopul acestui proiect este sa sprijine IMM-urile din Romania sa implementeze si sa respecte cerintele minime ale legislatiei nationale care transpune directivele europene din domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru a imbunatati in mod constant conditiile de munca.

                   Societatile interesate, vor fi evaluate de experti nationali si internationali din cadrul proiectului. Acestia, in stransa colaborare cu inspectoratele teritoriale de munca vor selecta 12 societati candidate care vor fi vizitate pentru evaluarea conditiilor de munca. In final, 6 din aceste intreprinderi vor fi alese pentru a deveni centru model.

 

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

 

In perioada 01.05 – 31.05.2006 au fost realizate 263 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 36 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 56.000 lei RON, din acestea 11 sunt avertismente  contraventionale.

 

 Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna mai, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 6 accidente cu incapacitate temporara de munca si un accident mortal de munca (SC AGROFERTIL SA).

In aceasta perioada 3 accidente de munca s - au incheiat cu invaliditate (SC MITTAL STEEL SA, SC TMUCB SA, SC EDI PAN IMPEX 2000 SRL).

 

Situatia accidentelor de munca pe ramuri

 

Activitatea/Diviziunea

 

TOTAL accidente

 

Din care:

Mortale

Cu i.t.m.

Ind. prelucr. lemnului (fara mobila)

20

1

0

1

 Industria metalurgica

27

2

0

2

Industria alimentara 

15

1

0

1

Prod. mobilier, alte activitati

36

1

0

1

Industria produselor chimice 

24

1

1

0

Constructii

45

1

0

1

 

 

III.              ACTIVITATEA IN DOMENIUL EVIDENTEI MUNCII

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii mai 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.512 agenti economici cu capital privat activi.

S-au inregistrat  3.384 contracte individuale de munca si au incetat un numar de 2850 contracte individuale de munca

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna mai au fost controlati un numar de 179 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 3.052 de salariati din care 1.108 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 49 amenzi contraventionale insumand 125.000 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), si 27 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  38 angajatori  la care lucrau 56 persoane fara forme legale din care 14 femei.

 

                                                           Purtator de cuvant

                                                         Jur. Harlea I.Nicolae

13.06.2006