Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
11.07.2006  
 

Informatii de presa

                                          11.07.2006                                             

 

              In perioada 01.06.2006 - 30.06.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2006”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.90/1996 republicata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 556 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 681 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

         Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 100 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand 187.800 lei RON.

 

I.                   Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a) CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCŢIILOR.

Obiectivul Campaniei

Ø       Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce priveşte: relaţiile de muncă, condiţiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă;

Ø       Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

Ø       Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø       Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale menţionate.

Durata Campaniei

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a  2 zile, în perioada 29 – 30 iunie 2006.

Grupul ţintă

         Construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri.

A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

     Au fost verificati un numar de 26 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1473 salariati din care 325 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 39 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 6.300 lei.

Cu aceasta ocazie, 2 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 6.000 lei. Au fost depistate 4 persoane  care lucreaza fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, a fost aplicata o amenda in valoare de 300 lei RON.

 Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø       Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta al Salariatilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ø       Nu a fost numita prin decizie persoana indreptatita sa completeze, certifice si sa semneze in Registrul general de evidenta al salariatilor ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare si inventar;

Ø       Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø       Nu se respecta prevederile art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind inregistrarea, in termen legal a contractelor individuale de munca.

B. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 26 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1473 de salariati. Au fost constatate un numar de 74 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 77 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 8 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 8.500 lei.

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

Ø       Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø       Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant);

Ø       Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ø       Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø       Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø       Nu sunt intocmite reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea;

Ø       Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø       Nu este intocmita lista interna de dotare cu EIP;

Ø       Tablourile electrice nu sunt asigurate cu incuietori speciale sau lacate pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;

Ø       Nedotarea cu truse sanitare.

                   b) CAMPANIE NATIONALA de verificare a modului in care agentii de ocupare a fortei de munca respecta prevederile legale privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

I. Obiectivul Campaniei

Ø       Identificarea cazurilor în care agenţii de ocupare a forţei de muncă nu respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 384/2001, modificată şi completată; luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către aceştia a prevederilor legale privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

Ø       Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de ocupare a forţei de muncă şi a cetăţenilor români care doresc să lucreze în străinătate în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale;

Ø       Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de ocupare a forţei de muncă a prevederilor legale menţionate.

II. Durata Campaniei

Data declanşării campaniei a fost  26 iunie 2006 şi se va desfăşura pe parcursul a  3 săptămâni.

III. Grupul ţintă

Agenţii de ocupare a forţei de muncă aflaţi în evidenţa inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi orice alte persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de selecţie şi plasare a forţei de muncă în străinătate.

Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

In perioada 26.06.2006-30.06.2006 au fost verificati un numar de 9 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.

Cu ocazia controalelor a fost aplicata o amenda contraventionala  in valoare de 5.000 lei RON.

Deficiente constatate:

- Angajatorii nu respecta prevederile art. 9 lit. b din Legea nr. 156/2000, modificata si completata privind incadrarea personalului cu experienta in domeniu;

- Angajatorul nu respecta prevederile art. 11 din Legea nr. 156/2000 privind incheierea contractelor individuale de munca si in limba romana.

c) CAMPANIE NATIONALA in domeniul transporturilor rutiere interne de marfa si calatori, privind aplicarea si respectarea de catre angajatori a normelor de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 17 din 24 ianuarie 2002 si competentele actuale de control ale Inspectiei Muncii

I. Obiectivul Campaniei

Ø       Implementarea in domeniul securitatii si sanatatii in munca a AQUIS-ului comunitar, prin urmarirea aplicarii, la sediul angajatorilor, a prevederilor Regulamentului Consiliului Europei nr. 1.360/2002 privind utilizarea in procesul muncii a aparatelor de inregistrare montate la bordul autovehiculelor, in vederea verificarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor de vehicule care efectueaza transporturi rutiere nationale.

Ø       Urmarirea respectarii, de catre operatorii de transport rutier, a prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca a angajatilor si cresterea gradului de constientizare in ceea ce priveste necesitatea aplicarii si respectarii acestora.

II. Durata Campaniei

Campania s-a desfasurat in perioada 7 - 9 iunie 2006.

Actiunea a antrenat un numar de 8 inspectori de munca, organizati in 4 echipe  de control.

Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 26 agenti economici la care isi desfasoarau activitatea un numar de 677 salariati. Au fost constatate un numar de 93 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca in activitatea de transporturi rutiere. Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 93 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 18 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 26.500 lei. 

III  Deficiente frecvent constatate

  A. in domeniul SSM:

  • organizarea deficitara a comitetului de securitate si sanatate in munca;
  • nerespectarea tuturor prevederilor NPGM privind instruirea peresonalului din punct de vedere a protectiei muncii (lipsa tematicilor de instructaj);
  • neasigurarea supravegherii medicale prin medic de medicina muncii;
  • neintocmirea listei interne pentru dotarea cu EIP;
  • inventarul specific autovehiculelor era incomplet.

   B. Deficiente din care rezulta neaplicarea prevederilor OG. 17/2002

v    neasigurarea de catre angajator a unui control intern a diagramelor tahograf utilizate de soferi;

v    diagrame tahograf incorect completate de catre soferi.

d) Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert din Piata Centrala Roman

In perioada 22 - 23.06.2006, din dispozitia Inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert si alimentatie publica in Piata Centrala din  municipiul  Roman.

Actiunea a antrenat un numar de 12 inspectori de munca (RM si SSM), organizati in 6 echipe.

Au  fost controlati un numar de 76 agenti economici si au fost luate un numar de 106  declaratii. In urma actiunii de control au fost identificate 15 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale, din care 9 pentru munca fara forme legale, in valoare totala de 19.500 RON.

e) Actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate comert si alimentatie publica din municipiul Piatra Neamt.

In perioada 28 iunie – 29 iunie 2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie pe timp de noapte, la agentii economici cu obiect de activitate  comert  si alimentatie publica din municipiul Piatra Neamt.

Actiunea a antrenat un numar de 10 inspectori de munca, organizati in 5 echipe  de control.

Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 53 agenti economici fiind luate un numar de 77 declaratii privind forma de angajare. Au fost identificate 13 persoane care prestau munca fara forme legale. Au fost încheiate un număr de 11 procese verbale de control.

Pentru incalcarea dispozitiilor legale, au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 17.000 lei RON .

f) Organizarea unei inspectii speciale utilizind metoda MDS (masuri cu directie speciala)

Aceasta inspectie a urmarit eliminarea riscurilor chimice din mediul de munca la un numar de 130 de intreprinderi care-si desfasoara activitatea in ramurile chimie, industria cauciucului si textile, desfasurindu-se prin transmiterea unei scrisori si a unei liste de control.

         Actiunea a fost motivata de:

-abrogarea Decretului 466/1979 privind substantele toxice, fapt care a dus la eliminarea obligativitatii autorizarii agentilor economici care detin substante toxice;

-adoptarea Legii 263/2005, lege care obliga angajatorii sa depuna la inspectorat lista substantelor chimice periculoase utilizate;

-riscurile chimice se regasesc la un numar mare de angajatori care nu pot fi cuprinsi la controalele lunare planificate, detinatori care utilizeaza sau care nu utilizeaza substante chimice periculoase;

-obligativitatea angajatorilor de a depune lista substantelor chimice periculoase nu este cunoscuta de angajatori. Dovada acestei stari de fapt este numarul mic de angajatori care au depus aceste liste (38 de unitati la data de 31.05.2006).

In perioada urmatoare urmeaza primirea si analiza listelor de control in vederea formularii concluziilor. 

g) Organizarea unor inspectii pentru verificarea masurilor luate de angajatori in caz de temperaturi extreme

                   Urmare atentionarii meteorologice transmisa de MAI Institutiei Prefectului judetului Neamt, remisa ulterior inspectoratului nostru, in zilele de 29 si 30 iunie 2006 au fost verificate un numar de 11 intreprinderi, la care lucrau 626 de lucratori, asupra modului in care asigura masuri de protectie pentru salariati conform prevederilor OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

                   Au fost depistate 5 incalcari ale legislatiei pentru care au fost dispuse tot atitea masuri de intrare in legalitate.

                   Dintre neconformitatile constatate amintim:

                   -neacordarea de apa minerala in cantitati suficiente 2-4 litri/persoana/schimb;

                   -neluarea masurilor de alternare a perioadelor de lucru cu cele de repaus;

                   -neinstruirea lucratorilor asupra modului de interventie in caz de eveniment.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In perioada 01.06 – 30.06.2006 au fost realizate  316 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 45 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 72.500 lei RON, dintre care 20 sunt avertismente  contraventionale.

 Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna iunie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 5 accidente cu incapacitate temporara de munca .

 

III.             ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii iunie 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.783 agenti economici cu capital privat activi.

S-au inregistrat  3.167 contracte individuale de munca si au incetat 2874 de contracte individuale de munca.

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna iunie au fost controlati un numar de 273 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 5.250 de salariati din care 1.329 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 55 amenzi contraventionale insumand 115.300 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), si 15 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  38 angajatori  la care lucrau 45 persoane fara forme legale din care 23 femei.

 

                                                                       Purtator de cuvant

                                                                     Jur. Harlea I.Nicolae

11.07.2006