Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
15.08.2006  
 

Informatii de presa

                                         15.08.2006                                        

 

              In perioada 01.07.2006 - 31.07.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2006”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.90/1996 modificata si completata.

    In aceasta perioada, 17 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 505 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 658 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

         Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 96 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand 165.300  lei RON.

 

I.                   Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

a) CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCŢIILOR

 

Obiectivul Campaniei

Ø       Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce priveşte: relaţiile de muncă, condiţiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă;

Ø       Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

Ø       Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø       Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale menţionate.

Durata Campaniei

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a  2 zile, în perioada 27 – 28 iulie 2006.

Grupul ţintă

         Construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri.

A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

     Au fost verificati un numar de 30 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1541 salariati din care 332 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 45 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 25.500 lei.

Cu aceasta ocazie, 5 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 19.500 lei. Au fost depistate 13 persoane  care lucreaza fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, a fost aplicata o amenda in valoare de 6000 lei RON.

 Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø       Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta al Salariatilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ø       Nu a fost numita prin decizie persoana indreptatita sa completeze, certifice si sa semneze in Registrul general de evidenta al salariatilor ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare si inventar;

Ø       Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø       Nu se respecta prevederile art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind inregistrarea, in termen legal a contractelor individuale de munca.

B. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 30 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1541 de salariati. Au fost constatate un numar de 98 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 98 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 8 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 7.000 lei.

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

Ø       Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø       Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant);

Ø       Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ø       Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø       Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø       Nu sunt intocmite reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea;

Ø       Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø       Nu este intocmita lista interna de dotare cu EIP;

Ø       Tablourile electrice nu sunt asigurate cu incuietori speciale sau lacate pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;

Ø       Nedotarea cu truse sanitare.

                  

b) CAMPANIE NATIONALA de verificare a modului in care agentii de ocupare a fortei de munca respecta prevederile legale privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

I. Obiectivul Campaniei

Ø       Identificarea cazurilor în care agenţii de ocupare a forţei de muncă nu respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 384/2001, modificată şi completată; luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către aceştia a prevederilor legale privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

Ø       Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de ocupare a forţei de muncă şi a cetăţenilor români care doresc să lucreze în străinătate în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale;

Ø       Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de ocupare a forţei de muncă a prevederilor legale menţionate.

II. Durata Campaniei

Data declanşării campaniei a fost  26 iunie 2006 şi a continuat si in luna iulie pana pe data de 14.07.2006

III. Grupul ţintă

Agenţii de ocupare a forţei de muncă aflaţi în evidenţa inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi orice alte persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de selecţie şi plasare a forţei de muncă în străinătate.

Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

In perioada 03.07.2006-14.07.2006 au fost verificati un numar de 6 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.

 

 

 

Deficiente constatate:

- Angajatorii nu respecta prevederile art. 9 lit. b din Legea nr. 156/2000, modificata si completata privind incadrarea personalului cu experienta in domeniu;

- Angajatorul nu respecta prevederile art. 11 din Legea nr. 156/2000 privind incheierea contractelor individuale de munca si in limba romana.

 

d) Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert la unitatile din complexele Petrodava, Pietricica, Unic si Orion.

In perioada 25-26.07.2006, din dispozitia Inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale la agentii economici cu obiect de activitate comert din complexele Petrodava, Pietricica, Unic si Orion.

Actiunea a antrenat un numar de 15 inspectori de munca (RM si SSM), organizati in 7 echipe.

Au  fost controlati un numar de 203 agenti economici si au fost luate un numar de 268  declaratii. In urma actiunii de control au fost identificate 20 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 19 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 30.000 RON.

 

e) Organizarea unor inspectii pentru verificarea masurilor luate de angajatori in caz de temperaturi extreme

                   Urmare atentionarii meteorologice transmisa de MAI, Institutiei Prefectului judetului Neamt, remisa ulterior inspectoratului nostru, in luna iulie 2006 au fost verificate un numar de 33 intreprinderi, la care lucrau 602 de lucratori, asupra modului in care asigura masuri de protectie pentru salariati conform prevederilor O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

                   Au fost depistate 16 incalcari ale legislatiei pentru care au fost dispuse tot atitea masuri de intrare in legalitate.

                   Dintre neconformitatile constatate amintim:

                   -neacordarea de apa minerala in cantitati suficiente 2-4 litri/persoana/schimb;

                   -neluarea masurilor de alternare a perioadelor de lucru cu cele de repaus;

                   -neinstruirea lucratorilor asupra modului de interventie in caz de eveniment.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In perioada 01.07 – 31.07.2006 au fost realizate  182 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 34 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 59.500 lei RON, dintre care 17 sunt avertismente  contraventionale.

 Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna iulie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 7 accidente cu incapacitate temporara de munca, 1 accident de munca mortal (SC ROMVAL SRL- div 45, MUNTEANU VALENTIN), iar 3 accidente s-au incheiat cu invaliditate .

 

III.              ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii iulie 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.846 agenti economici cu capital privat activi.

In acesta perioada s-au inregistrat  2.110 contracte individuale de munca, au incetat un numar de 2540 contracte individuale de munca.

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna iunie au fost controlati un numar de 323 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 7.323 de salariati din care 2.118 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 62 amenzi contraventionale insumand 105.800 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), si 19 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  38 angajatori  la care lucrau 55 persoane fara forme legale din care 35 femei.

                                              

                                                           Purtator de cuvant

                                                         Jur. Harlea I.Nicolae

15.08.2006