Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
12.09.2006  
 

Informatii de presa

                                         12.09.2006                                                               

 

 

                  In perioada 01.08.2006 - 31.08.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2006”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.90/1996 modificata si completata.

    In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 505 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 857 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

            Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 96 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand 120.000  lei RON.

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a) CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul confectii-textile

 

Obiectivul Campaniei

- Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul confecţiilor- textile a prevederilor legale în ceea ce priveşte: relaţiile de muncă, condiţiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă;

 - Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

 - Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;

 - Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul confecţii - textile a prevederilor legale menţionate.

 

Durata Campaniei

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a  2 zile, în perioada 2 – 3 august 2006.

 

Grupul ţintă

Unităţi economice din industria textilă

Unităţi economice din industria confecţiilor textile, blană şi piele

A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

      Au fost verificati un numar de 28 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2911 salariati din care 1727 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 47 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø        Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta al Salariatilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ø        Nu a fost numita prin decizie persoana indreptatita sa completeze, certifice si sa semneze in Registrul general de evidenta al salariatilor ;

Ø        Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare si inventar;

Ø        Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø        Nu se respecta prevederile art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind inregistrarea, in termen legal a contractelor individuale de munca.

 

 B.Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 28 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2911 salariati. Au fost constatate un numar de 105 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 105 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 9 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 14.500 lei.

            Agenti economici sanctionati:

- SC ERRE EMME SRL - 5000 RON

- SC MATERNA – VANATORI SRL - 5000 RON

- SC CONSALTCON SRL - 2000 RON

- SC PROBEST SRL - 2500 RON

- SC RELEN COM IMPORT EXPORT SRL- avertisment contraventional

- SC PET MEGA FASHION COM SRL  - avertisment contraventional

- SC ZAMIN PROD SRL -avertisment contraventional

- SC  ITAL PRINT SRL  - avertisment contraventional

- SC AL MODA SRL  - avertisment contraventional

 

            Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

Ø        Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø        Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant);

Ø        Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ø        Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø        Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø        Nu este intocmita lista interna de dotare cu EIP;

Ø        Nedotarea cu truse sanitare.

                       

            b) CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul PRODUSELOR DE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE

I. Obiectivul Campaniei

Ø        Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul panificaţiei a prevederilor legale în ceea ce priveşte: relaţiile de muncă, condiţiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă;

Ø        Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

Ø        Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø        Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul panificaţiei a prevederilor legale menţionate.

 

II. Durata Campaniei

            Campania s-a desfăşurat pe parcursul a  2 zile, în perioada 17 – 18 august 2006

III. Grupul ţintă

            Agenti economici care isi desfasoara activitatea în domeniul PRODUSELOR DE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE.

 

Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

Au fost verificati un numar de 22 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 783 salariati din care 445 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 47 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 25.500 lei.

Cu aceasta ocazie, 6 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 19.500 lei. Au fost depistate 8 persoane  care lucreaza fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate avertismente contraventionale.

Urmatorii agenti economici au fost sanctionati cu amenda contraventionala pentru munca fara forme legala:

- SC BELLE STYLE  SRL  -sanctiune 1500 lei RON (1 persoana fara forme legale)

- SC MERELEN COM  SRL  -sanctiune 1500 lei RON (1 persoana fara forme legale)

- SC BAN & GAU  SRL  -sanctiune 1500 lei RON (1 persoana fara forme legale)

- SC RA - TAX  SRL  -sanctiune 3000 lei RON (2 persoane fara forme legale)

- SC TANASE LORISIM  SRL  -sanctiune 3000 lei RON (2 persoane fara forme legale)

- SC DORIVI PRODCOM  SRL  -sanctiune 1500 lei RON (1 persoana fara forme legale)

Urmatoarele societati au fost sanctionate contraventional pentru incalcarea altor prevederi legale in domeniul RM:

SC COZMA IRION SRL  - avertisment avertisment contraventional

 

Deficiente constatate:

Ø        Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø        Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta al Salariatilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ø        Nu a fost numita prin decizie persoana indreptatita sa completeze, certifice si sa semneze in Registrul general de evidenta al salariatilor ;

Ø        Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare si inventar;

Ø        Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø        Nu se respecta prevederile art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind inregistrarea, in termen legal a contractelor individuale de munca.

 

             Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 22 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 783 de salariati. Au fost constatate un numar de 72 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii nr.90/1996 republicata, a Normelor Generale de Protectia Muncii, editia 2002, sau a Normelor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 72 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 9 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 14.500 lei.

Agenti economici sanctionati:

- SC COSCENOM SRL- 5000 RON

- SC BELLE STYLE SRL - 5500 RON

- SC BAN & GAU SRL - 2000 RON

- SC BE PAN SRL - 2000 RON

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

Ø        Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø        Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant);

Ø        Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ø        Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø        Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø        Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø        Nu este intocmita lista interna de dotare cu EIP;

Ø        Nedotarea cu truse sanitare.

 

c) Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert in piata centrala din municipiul Roman.

 

            In perioada 16.08.2006, din dispozitia Inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale la agentii economici cu obiect de activitate comert din Piata Centrala din municipiul Roman- raionul legume-fructe .

            Actiunea a antrenat un numar de 4 inspectori de munca.

            Au  fost controlati un numar de 12 agenti economici si au fost luate un numar de 16  declaratii.

 

            d) Cursuri de perfectionare cu CPPPIM Botosani

 

            In luna august 2006, au fost organizate 2 cursuri de perfectionare cu salariatii din intreprinderi in domeniul legislatiei securitatii si sanatatii in munca. La acest curs au participat 40 de persoane.

 

           

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

            In perioada 01.08 – 31.08.2006 au fost realizate  207 vizite de control si evaluare la unitati economice

            Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 45 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 60.000 lei RON, dintre care 24 sunt avertismente contraventionale. De asemenea a fost oprita din functiune o instalatie care prezenta pericol iminent de accidentare.

Analiza situatiei accidentelor de munca

            In luna august, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 9 accidente cu incapacitate temporara de munca, iar 2 accidente s-au incheiat cu invaliditate .

 

   Accidente cu I.T.M.:

Nr.

Crt.

Nume si prenume

accidentat

Angajator

Cod CAEN

1

Voroneanu Gabriel Sergiu

SC PETROFOREST SA

Piatra Neamt

2010

2

Apetrei Ioan Marius

SC IZOTEC GROUP SRL

Piatra Neamt

2523

3

Mocanu Ionut Catalin

SC HIDROTERM SA

Roman

4533

4

Murariu Iulian

SC AGET IMPACT SRL

Piatra Neamt

3614

5

Vamanu Mihai Catalin

SC DC &CO LTD SRL

Piatra Neamt

2010

6

Abordeoaei Ioan

SC FONOIZOTERM GLASS SRL Piatra Neamt

2612

7

Plaiesu Gheorghita Ovidiu

SC GEREX SRL

Borca

0201

8

Nistor Nicolae

SC FORESTAR SA

Tarcau

2010

9

Tudor Valentin Alexandru

SC ALTEX IMPEX SRL

Piatra Neamt

5245

 

       

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

            La sfarsitul lunii august 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.880 agenti economici cu capital privat activi.

            In acesta perioada s-au inregistrat 2.093 contracte individuale de munca si au incetat un numar de 2171 contracte individuale de munca.

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna august au fost controlati un numar de 159 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 5.796 de salariati din care 4.114 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 27 amenzi contraventionale insumand 60.000 lei RON pentru incalcari ale prevederilor legale din Legea 130 /1999 si Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), si 24 avertismente contraventionale.

            De asemenea au fost depistati  22 angajatori  la care lucrau 29 persoane fara forme legale din care 19 femei.

                                                          

                                                                       Purtator de cuvant

                                                                     Jur. Harlea I.Nicolae

12.09.2006