Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
12.12.2006  
 

Informatii de presa

12.12.2006, ora 09.30

 

                  In perioada 01.11.2006 - 30.11.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2006”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 387 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 688 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 149 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand 82.500  lei RON.

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a)        Conferinta finala cu tema  „Un start sigur si sanatos al tinerilor in viata profesionala ! ” – organizata la Bucuresti in data de 30 noiembrie 2006, la hotel Marriot Grand Hotel.

             Saptamana Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca 2006, unul din cele mai importante evenimente anuale europene, este o campanie de informare care se desfasoara in intreaga Europa, sub conducerea Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca cu sediul la Bilbao, Spania.Dedicata tinerilor si desfasurata sub emblema „Start Sigur”, Saptamana Europeana a avut ca obiective principale:

Ø        promovarea constientizarii si prevenirii riscurilor profesionale, ca parte integranta a procesului de educare si de pregatire a tinerilor pentru munca si pentru responsabilitatile din domeniul SSM ce le revin in viata profesionala;

Ø        sensibilizarea cu privire la asigurarea unor conditii de munca sigure si corespunzatoare pentru tineri, la importanta instruirii si supravegherii lor, precum si la masurile care trebuie aplicate atunci cand tinerii isi incep activitatea profesionala;

Ø        diseminarea solutiilor si modelelor de buna practica.

Conferinta a fost organizata in parteneriat de catre Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii – Punctul Focal Romania si Inspectia Muncii , cu sprijinul partenerilor din reteaua nationala de informare in domeniul securitatii si sanatatii in munca, avand scopul de a prezenta probleme, solutii si bune practici privind munca si viata tinerilor, precum si manifestarea de decernare a Premiilor pentru bune practici si pentru organizarea campaniei „Saptamana Europeana 2006”.

            La conferinta au participat din partea Inspectiei Muncii Bucuresti inspectorii generali de stat d-na Mariana Basuc si d-l Dantes Nicolae Bratu, director DCSSM, d-l Voinoiu Nicolae, Confederatia Nationala a sindicatelor Libere-CNSLR –Fratia, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii,, Alexandru Darabont’’ , Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca, etc.

            Din partea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, jur. Popescu Ioan-inspector sef si ing. Lapusneanu Virgil-sef serviciu control securitate si sanatate in munca, ocazie cu care institutiei noastre i-a fost acordata  DIPLOMA si CUPA  pentru organizarea campaniei ,, Saptamana Europeana 2006-Start Sigur’’  

b)        Program de instruire organizat la Sibiu

In perioada 20 - 25 noiembrie, s-a desfasurat la Sibiu, un program de instruire. La deschiderea lucrărilor au fost prezenţi Mariana Basuc - inspector general de stat al Inspecţiei Muncii, Francisc Szombotfalvi Török - inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, precum şi inspectori-şefi din ţară şi inspectorii sefi adjuncţi pe probleme de relaţii de muncă si securitate si sanatate in munca. În timpul intalnirii, s-au dezbătut noile prevederi legislative privind relaţiile de muncă, securitatea si sanatatea in munca, dar şi bilanţul Inspecţiei Muncii pe primele 9 luni ale acestui an.

Timp de o săptămână, 20 - 26 noiembrie, la Sibiu au fost prezenţi inspectorii şefi , inspectorii sefi adjuncţi din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă  din tara, conducerea centrală a Inspecţiei Muncii şi reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Scopul reuniunii a fost instruirea participantilor în ceea ce priveşte ultimele noutăţi legislative în domeniul muncii şi alinierea legislaţiei româneşti la cea a Uniunii Europene. În acest interval, la Sibiu au fost prezente în jur de 150 de persoane.

c)  Actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate constructii  din comuna Agapia la Arealul Turistic al Manastirii Agapia

In zilele de 21-22.11.2006 precum si in data de 29.11.2006 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate  constructii  din comuna Agapia la Arealul Turistic al Manastirii Agapia.

Actiunea a antrenat un numar de 4 inspectori de munca, organizati in 2 echipe  de control.

Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 3 agenti economici fiind luate un numar de  50 declaratii privind forma de angajare. Din declaratiile semnate de lucratori in timpul controlului, rezulta ca acestia au semnat contracte individuale de munca.

Pentru confirmarea inregistrarii contractelor individuale de munca ale salariatilor carora li s-au solicitat declaratii au fost trimise adrese la Inspectoratele teritoriale de munca Bucuresti, Bacau si Maramures.

Finalizarea controlului se va efectua in momentul primirii datelor solicitate de la cele trei inspectorate.

d) Campanie nationala pentru controlul implementarii prevederilor actelor normative care reglementeaza introducerea pe piata a produselor industriale in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii

            Obiectivul campaniei

Verificarea implementarii prevederilor actelor normative cu privire la supravegherea pietei, prin care s-au transpus următoarele directivele europene:

- HG 457/2003 ce transpune Directiva 73/23/CEE privind echipamentele electrice de joasă tensiune ;

- HG 115/2004 ce transpune Directiva 89/686/CEE privind echipamentele individuale de protecţie;

- HG 119/2004 ce transpune Directiva 98/37/CEE privind maşinile industriale;

- HG 752/2004 ce transpune Directiva 94/9/CE privind echipamentele utilizate în atmosfere potenţial explozive;

- HG 207/2005 ce transpune Directiva 93/15/CE privind explozibili pentru uz civil;

- HG 539/2004 ce transpune Directiva 2000/14/CE privind reducerea emisiilor de zgomot in afara cladirilor.

Campania pentru verificarea implementarii prevederilor actelor normative prin care s-au transpus directivele europene menţionate urmăreşte ca, printr-o acţiune unitară a Inspecţiei Muncii, să se conştientizeze şi să se verifice actorii implicaţi asupra necesităţii cunoaşterii şi respectării actelor normative prin care s-au transpus directivele europene referitoare la supravegherea pieţei.

Campania similara , desfasurata in cursul anului 2005, a avut ca rezultate, cresterea numarului de produse controlate si introduse in baza de date a Inspectiei Muncii precum si scaderea numarului de neconformitati constatate.

Eficienta actiunilor de control desfasurate materializate prin cresterea gradului de constientizare si motivare a producatorilor, importatorilor si distribuitorilor de echipamente supuse prevederilor celor 6 directive europene pentru care Inspectia Muncii este organism de supraveghere a pietei, a impus includerea in Programul Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii  pe anul 2006 a acestei campanii.

Durata campaniei

Campania a început în data 01.03.2006 şi se va încheia în 31.12.2006.

In aceasta luna, inspectorii cu atributii de supraveghere din cadrul  Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt  au efectuat doua controale evidentiind produsele neconforme in baza de date a Inspectiei Muncii.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.11 – 30.11.2006 au fost realizate  166 vizite de control si evaluare la unitati economice, astfel incit un inspector de munca a vizitat in medie 7.66 unitati.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 41 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 30.000 lei RON, dintre care 34 sunt avertismente  contraventionale. De asemenea au fost oprite din functiune 2 instalatii care prezentau pericol iminent de accidentare.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna noiembrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 6 accidente, din care 5 cu incapacitate temporara de munca si un accident  mortal inregistrat la         SC DIMICAZ SRL SecuieniVasnic Ion.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii noiembrie 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.091 agenti economici cu capital privat activi.

In acesta perioada s-au inregistrat  2.414 contracte individuale de munca si au incetat un numar de 2342 contracte .

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna noiembrie au fost controlati un numar de 221 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 7.677 de salariati din care 1.784 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 108 amenzi contraventionale insumand 52.500 lei RON pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  83 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  18 angajatori  la care lucrau 21 persoane fara forme legale din care 11 femei.

 

    IV.   INFORMATII LEGISLATIVE - ACTE NORMATIVE

            In data de 28.11.2006, in M.Of. nr. 956, a fost publicata Legea nr. 406/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive.

            In acest sens exeplificam elementele de noutate in acest domeniu:

 

1.AUTORIZATIA PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI CU MATERII EXPLOZIVE

           

            Se acorda in baza art. 8 (pentru utilizare) si art.9 (pentru depozite) din Legea 125/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificarile si completarile ulterioare, care prevad:

  ART. 8

    Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societăţii, au ca obiect de activitate astfel de operaţiuni sunt obligate sa obţină în prealabil autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de munca şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.

    Obligaţia de a obţine în prealabil autorizaţia revine şi persoanelor juridice şi fizice care deţin, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepţia unităţilor şi formatiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului de Protecţie şi Paza şi Serviciului Roman de Informaţii.

    Persoanele care produc, deţin, transfera sau comercializează obiecte artizanale şi de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de munca şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.

    Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durata determinata, cu posibilitate de prelungire.

    Îndeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie prin intermediari neautorizati este interzisă.

     ART. 9

    Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de munca.

    Depozitele de materii explozive construite şi amenajate în condiţiile alin. 1 pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de munca şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie, după caz.

    Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentarii, deţinerii sau depozitarii materiilor explozive în clădiri cu locuinţe.

    În autorizaţia de funcţionare a oricărui depozit se stabileşte capacitatea maxima de depozitare în echivalent trotil.

    Depozitarea materiilor explozive în depozitele de stoc şi la unităţile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai în spaţii proiectate, construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice.

    Inspectoratele teritoriale de munca pot aviza depăşirea temporară a capacităţilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

    Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depăşirea capacităţilor de depozitare uzinale şi de stoc cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

 

2.AVIZAREA SPATIILOR IN CARE SE VOR PASTRA OBIECTE PIROTEHNICE

           

            Se acorda in baza art. 29^3 Legea 125/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificarile si completarile ulterioare, in special Legea 406/2006, care prevede:

"Art. 29^3. - Vânzarea obiectelor artizanale şi de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii.

    Spaţiile de comercializare a obiectelor artizanale şi de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice vor fi construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de munca, în afară imobilelor de locuit, şi pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei emise în comun de către inspectoratul teritorial de munca şi inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

    În cadrul spaţiilor de comercializare a obiectelor artizanale şi de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, inspectoratul teritorial de munca va aviza cantitatea care poate fi depozitata în vederea comercializării."

    "Art. 29^4. - Se interzice persoanelor juridice comercializarea către persoanele fizice a obiectelor artizanale şi de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» şi a pocnitorilor din clasa I. Persoanele juridice autorizate în condiţiile legii pot folosi aceste obiecte artizanale şi de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice numai în interes propriu şi numai în locurile autorizate.

    Se interzice persoanelor fizice confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta operaţiune cu obiecte artizanale şi de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» şi a pocnitorilor din clasa I."

Sanctiuni

 Art.31, alin.2^1

    "Confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta operaţiune cu obiecte artizanale şi de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an."

    

 

           

 

                                                                      Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                           12.12.2006