Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
16.01.2006  
 

Informatii de presa

16.01.2007, ora 09.30

 

                  In perioada 01.12.2006 - 31.12.2006 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2006”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 266 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 390 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 81 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand 114.000  lei RON.

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

a)        Instruire privind utilizarea aplicatiei de preluare a „Registrului General de Evidenta a Salariatilor in format electronic ”

In data de 16.12.2006 un inspector de munca desemnat din cadrul Serviciului de  Evidenta Muncii din cadrul ITM Neamt, s-a deplasat la sediul Inspectiei Muncii in vederea instruirii pentru utilizarea aplicatiei de preluare a „Registrului General de Evidenta a Salariatilor in format electronic”.

In perioada de 21-22.12.2006, o persoana desemnata din cadrul compartimentului Sistem Informational din cadrul ITM Neamt, s-a deplasat la sediul Inspectiei Muncii in vederea instruirii pentru administrarea si utilizarea aplicatiei de preluare a „Registrului General de Evidenta a Salariatilor in format electronic”.

Sistemul informatic de gestiune a „Registrului General de Evidenta a Salariatilor” cuprinde:

·          un sistem informatic integrat pentru Inspectia Muncii;

·          sisteme informatice integrate pentru Inspectoratele terioriale de munca;

·          aplicatie informatica unitara pentru Angajatori – disponibila acestora fara licenta.

 

b) Campanie nationala pentru controlul implementarii prevederilor actelor normative care reglementeaza introducerea pe piata a produselor industriale in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii

 

            Obiectivul campaniei

Verificarea implementarii prevederilor actelor normative cu privire la supravegherea pietei, prin care s-au transpus următoarele directivele europene:

- HG 457/2003 ce transpune Directiva 73/23/CEE privind echipamentele electrice de joasă tensiune ;

- HG 115/2004 ce transpune Directiva 89/686/CEE privind echipamentele individuale de protecţie;

- HG 119/2004 ce transpune Directiva 98/37/CEE privind maşinile industriale;

- HG 752/2004 ce transpune Directiva 94/9/CE privind echipamentele utilizate în atmosfere potenţial explozive;

- HG 207/2005 ce transpune Directiva 93/15/CE privind explozibili pentru uz civil;

- HG 539/2004 ce transpune Directiva 2000/14/CE privind reducerea emisiilor de zgomot in afara cladirilor.

Campania pentru verificarea implementarii prevederilor actelor normative prin care s-au transpus directivele europene menţionate urmăreşte ca, printr-o acţiune unitară a Inspecţiei Muncii, să se conştientizeze şi să se verifice actorii implicaţi asupra necesităţii cunoaşterii şi respectării actelor normative prin care s-au transpus directivele europene referitoare la supravegherea pieţei.

Campania similara , desfasurata in cursul anului 2005, a avut ca rezultate, cresterea numarului de produse controlate si introduse in baza de date a Inspectiei Muncii precum si scaderea numarului de neconformitati constatate.

Eficienta actiunilor de control desfasurate materializate prin cresterea gradului de constientizare si motivare a producatorilor, importatorilor si distribuitorilor de echipamente supuse prevederilor celor 6 directive europene pentru care Inspectia Muncii este organism de supraveghere a pietei, a impus includerea in Programul Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii  pe anul 2006 a acestei campanii.

Durata campaniei

Campania a început în data 01.03.2006 şi s-a încheiat în 31.12.2006.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In perioada 01.12 – 31.12.2006 au fost realizate  180 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 30 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 71.500 lei RON, dintre care 18 sunt avertismente  contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna decembrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 10 accidente, din care 7 cu incapacitate temporara de munca si 3 accidente  mortale inregistrate la urmatoarele societati: SC MITTAL STEEL ROMAN SA,  SC PETROM SA – Depozit PECO ROMAN si SC CRETU DALIANA SNC.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii decembrie 2006 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.626 agenti economici cu capital privat activi.

In acesta perioada s-au inregistrat  1.976 contracte individuale de munca.

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna decembrie au fost controlati un numar de  86 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 1.841 de salariati din care 709 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 51 amenzi contraventionale insumand 42.500 lei RON pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  37 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  10 angajatori  la care lucrau 16 persoane fara forme legale din care 4 femei.

 

 

           

                                                                      Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                           16.01.2007