Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
13.02.2007  




 

Informatii de presa

13.02.2007, ora 09.30

 

                  In perioada 01.01.2007 - 31.01.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 266 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 628 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 103 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand 179.500  lei RON.

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

a)        Participari la sedintele privind intrunirea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca

In luna ianuarie, inspectorii de munca din cadrul compartimentului Control SSM au participat la intrunirea Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca din cadrul SC MITTAL STEEL Roman SA si SC ROMANCERAM SA Roman. Inspectorul sef adjunct SSM a participat in data de 29.01.2007, la intrunirea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca al Primariei Municipiului Piatra Neamt.

In cadrul acestor intruniri s-au dezbatut probleme de tipul:

1.       Constituirea si aprobarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca ;

2.       Consultarea, dezbaterea si aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare al Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca ;

3.       Consultarea, dezbaterea si aprobarea si aprobarea Planului de prevenire si protectie pentru anul 2007, din care au fost analizate cu prioritate aspecte legate de:

v       asigurarea de truse medicale si necesitatea desemnarii unor persoane care sa fie instruite cu privire la acordarea primului ajutor ;

v       evaluarea tuturor locurilor de munca si stabilirea unor masuri de prevenire a riscurilor si imbolnavirilor profesionale ;

v       elaborarea unor tematici de control intern cu privire la respectarea reglementarilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul fiecarui loc de munca ;

4.       Analizarea activitatii de securitate si sanatate in munca in anul 2006.

 

          b ) Intalniri de lucru cu angajatorii privind modul de implementare a HG 300/2006

In data de 31.01.2007,la sediul E.ON Moldova din Piatra Neamt a avut loc o intalnire a specialistilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul ITM Neamt cu angajatorii din judetul Neamt care au ca obiect al activitatiiLucrari de instalatii electrice”. La intalnire au participat administratori, directori , sefi departamente si servicii , lucratori desemnati, ingineri si maistri.

Intalnirea a avut ca scop, clarificarea problemelor care au aparut ca urmare a intrarii in vigoare, la data de 01.01.2007, a HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile.

In cadrul discutiilor au fost dezbatute pentru clarificare urmatoarele probleme:

1.                Aspecte juridice ale lucrului pe santiere de constructii, urmare aplicarii L319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a HG nr.300/2006 ;

2.                Rolul managerului de proiect, responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;

3.                Rolul beneficiarului, responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;

4.                Coordonarea lucrarilor sub aspectul securitatii si sanatatii in munca, in cazul in care la realizarea proiectului si/sau realizarea lucrarii participa mai multi  angajatori ;

5.                Ce este dosarul de interventii ulterioare si cum va fi intocmit ;

6.                Aspecte practice privind amenajarea santierelor temporare sau mobile.

 

        c) Actiune de control desfasurata in Hala Orion din municipiul Piatra Neamt

In data de 12.01.2007 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate  comert  la Hala Orion din municipiul Piatra Neamt.

 Actiunea a antrenat un numar de 7 inspectori de munca, organizati in 3 echipe  de control.

Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 41 agenti economici fiind luate un numar de 49 declaratii privind forma de angajare. Au fost identificate 3 persoane care prestau munca fara forme legale.

Pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul relatiilor de munca au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 4.500 lei  .

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.01 – 31.01.2007 au fost realizate  117 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 54 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 112.000 lei , dintre care 35 sunt avertismente  contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 

In luna ianuarie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 9 accidente, din care 7 cu incapacitate temporara de munca si 2 accidente  mortale inregistrate la urmatoarele societati: SC TIPOSTIM SRL Piatra Neamt, SC IRAMEX SRL Piatra Neamt.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii ianuarie 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.728 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  1.860 contracte individuale de munca si 2.243 incetari de activitate.

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna ianuarie au fost controlati un numar de  149 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 13.976 de salariati din care 6.160 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 20 amenzi contraventionale insumand 67.500 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  29 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  9 angajatori  la care lucrau 12 persoane fara forme legale din care 4 femei.

 

           

                                                                      Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                               13.02.2007