Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
13.03.2007  
 

Informatii de presa

13.03.2007, ora 09.30

 

                  In perioada 01.02.2007 - 28.02.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  267 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 974 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 82 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand 181.800 lei RON.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.02 – 28.02.2007 au fost realizate  129 vizite de control si evaluare la unitati economice, astfel incit un inspector de munca a vizitat in medie 11 unitati.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 37 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 138.000 lei , dintre care 11 sunt avertismente  contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 

In luna februarie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 5 accidente, din care 4 cu incapacitate temporara de munca si 1 accident mortal inregistrat pe numele ANTAL VASILE salariat la SC DELCOM FOREST SRL Piatra Neamt.    De asemenea au fost oprite din functiune 13 echipamente de munca care prezentau pericol iminent de accidentare.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii februarie 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.842 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  2.669 contracte individuale de munca si 2.545 incetari de activitate.

                        Conform art.12 din Legea nr.130/1999 modificata si completata angajatorii, au obligatia sa calculeze comisionul şi sa depună lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului. Plata comisionului şi depunerea declaraţiei se vor efectua pana la data de 25 a lunii următoare celei pentru care este datorat. Nerespectarea acestei obligatii de catre angajator constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

                         In luna februarie 2007, din numarul total de 7842 agenti economici( activi) din evidenta ITM Neamt, 5467  angajatori au depus declaratiile fiscale conform dispozitiilor legale in vigoare. Un numar de 2375 nu au depus declaratiile fiscale la inspectoratul teritorial de munca,

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna februarie au fost controlati un numar de  138 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 4.184 de salariati din care 1.976 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 12 amenzi contraventionale insumand 43.800 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  33 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  9 angajatori  la care lucrau 22 persoane fara forme legale din care 3 femei.

           

                                                                      Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                               13.03.2007