Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
17.04.2007  
 

Informatii de presa

17.04.2007, ora 09.30

 

 

                  In perioada 01.03.2007 - 31.03.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  371 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.149 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 117 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand   188.300 lei RON.

           

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a)       Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate panificatie

In perioada de 14-15.03.2007 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie de noapte la agentii economici cu obiect de activitate industria de panificatie din municipiul Piatra Neamt.  Urmare actiunii de inspectie au fost controlati un numar de 17 agenti economici fiind luate un numar de 120 declaratii privind forma de angajare. Au fost identificate 8 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale, din care 5 pentru munca fara forme legale, in valoare totala de 12.000 lei. Pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca a fost aplicata o amenda in valoare de 4.000 lei.

 

b)       Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate  taximetrie

In perioada de 15-19.03.2007 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate “prestari servicii de taximetrie”  pe raza municipiului Piatra Neamt si Roman.

 In municipiul Roman la acest tip de campanie au participat 8 inspectori de munca din cadrul compartimentului Control Relatii de Munca, organizati in 6 echipe.

  Cu aceasta ocazie, in municipiul Roman au fost verificati un numar de 31 agenti economici, fiind luate un numar de 45 declaratii de la taximetristi in ceea ce priveste statutul legal al acestora in relatia cu angajatorii. Rezultatele acestei actiuni s-au concretizat in identificarea unui numar de 7 persoane care desfasurau activitatea de taximetrie fara forme legale.

Pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale, din care 3 pentru munca fara forme legale, in valoare de 6.300 lei.

Actiunea din Piatra Neamt a antrenat un numar de 10 inspectori de munca RM organizati in 5 echipe.

Au fost controlati  35 agenti economici si au fost luate un numar de 42 declaratii.In urma actiunii de control a fost identificata 1 persoana care presta munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale a fost aplicata 1 sanctiune contraventionala, in valoare totala de 1.500 lei.

 

c)        Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate spalatorii auto si service auto din municipiul Piatra Neamt

In perioada de 28-29.03.2007 din dispozitia inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de activitate spalatorii auto si service auto din municipiul Piatra Neamt .

Actiunea a antrenat un numar de 16 inspectori de munca din compartimentele Control Relatii de Munca si Control Securitate si Sanatate in Munca, organizati in 7 echipe.

  Au fost controlati un numar de 19 agenti economici fiind luate un numar de 54 declaratii. In urma actiunii de control, au fost identificate  7 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 10 sanctiuni contraventionale, din care 6 pentru munca fara forme legale, in valoare totala de 10.500 lei.

 

 

d)       Participare la sedinta din cadrul Proiectului de Infratire Institutionala ”Implementarea legislatiei  armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii (Phare RO/04/IB/SO/01) ”  desfasutata la Cluj

 

In cadrul  Proiectului de Infratire Institutionala intitulat ”Implementarea legislatiei armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii ”  pe care Inspectia Muncii il deruleaza impreuna cu Agentia Europeana pentru Integrare si Dezvoltare Economica din Austria, s-a organizat 1 sesiune de informare in ziua: 13 martie 2007 in municipiul Cluj.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta constienizarea angajatorilor si angajatilor din intreprinderile mici si mijlocii cu privire la importanta implementarii legislatiei romanesti, ce transpune directivele Uniunii Europene.

Un inspector de munca din cadrul ITM Neamt a participat la sesiunea de informare de la Cluj alaturi de alti angajatori din diferite domenii de activitate, lucratori, medici de medicina muncii, parteneri sociali, inspectori de munca din cadrul altor inspectorate din tara, reprezentanti ai mass-media si ai institutiilor publice locale.

Prin materialul prezentat de catre inspectorul de munca si un reprezentant al SC IMOB SRL Piatra Neamt,  in cursul seminarului s-a facut referire la progresele inregistrate in imbunatatirea conditiilor de munca ca urmare a implementarii masurilor post-evaluare si a bunelor practici recomandate de expertii europeni la aceasta unitate care functioneaza ca centru pilot in cadrul proiectului.

 

e)       Instruire la Roman

In data de 20.03.2007 la sediul Primariei din municipiul Roman, la initiativa conducerii ITM Neamt s-a desfasurat o intalnire cu angajatorii, avand ca tema informarea acestora privind ultimile noutati legislative din domeniul relatiilor de munca si sanatatii si securitatii in munca .Au fost prezentate si dezbatute urmatoarele acte normative:

-Hotararea Guvernului nr. 161/03.02.2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

La acesta intalnire ITM Neamt a fost reprezentata de cei 2 inspectori sefi adjuncti.

La finalul intalnirii, foarte multi dintre angajatorii prezenti si-au manifestat dorinta ca ITM Neamt sa permanentizeze acest gen de actiuni.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.03 – 31.03.2007 au fost realizate  164 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 41 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 125.000 lei , dintre care 15 sunt avertismente  contraventionale.

 Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna martie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 6 accidente, din care 5 cu incapacitate temporara de munca si 1 accident mortal inregistrat pe numele Sarbu Ioan salariat la SC LAMADORS SRL Piatra Neamt-accident de munca. In aceasta luna a fost inregistrat si un accident mortal in afara muncii pe numele Moisa Gheorghe salariat la SC CAREMIL SRL Roman.

 

            Ziua de 28 aprile, este ziua din an pe care Organizatia Internationala a Muncii o dedica comemorarii victimelor accidentelor de munca si bolilor profesionale.

            Pentru a marca aceasta zi, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, in data de 27.04.2007, organizeaza o intalnire care va avea loc in sala de sedinte a CONSILIUL JUDETEAN NEAMT, la care sunt invitati reprezentanti ai autoritatilor locale, ai partenerilor sociali, mass media locala s.a.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii martie 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.064 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  2.592 contracte individuale de munca si 2.410 incetari de activitate.

            Pana la data de 11.04.2007, conform H.G. nr.161/2006 modificata si completata, privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariaţilor, un numar de 3626 de angajatori au inregistrat la sediul institutiei noastre registrul general de evidenta a salariatilor.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna martie au fost controlati un numar de  207 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 4.052 de salariati din care 1.457 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 31 amenzi contraventionale insumand 63.300 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  45 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  24 angajatori  la care lucrau 30 persoane fara forme legale din care 9 femei.

                                 

 

                                              

 

                                                            Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        17.04.2007