Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
15.05.2007  
 

Informatii de presa

15.05.2007, ora 09.30

 

                  In perioada 01.04.2007 - 30.04.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 27 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  397 angajatori, ocazie cu care s-au constatat  1159 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 115 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand   147.500 lei RON.

               

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

a)       Seminar de instruire organizat la Iasi in cadrul Proiectului de Twining Light RO 2004/I/OT-09

In perioada 23-26 aprilie 2007 s-a desfasurat la Iasi, seminarul de instruire in    cadrul Proiectului de Twining Light RO 2004/I/OT-09 TL “Imbunatatirea  capacitatii organismelor de supraveghere a pietei de a efectua verificari ale conformitatii cu regulile privind securitatea produselor, pentru produsele importate din tari terte”. La acest seminar  au participat si doi inspectori de munca din cadrul Inspectoratului de Munca Neamt, inspectori desemnati cu supravegherea pietei pentru produsele pentru care aceasta obligatie revine Inspectiei Muncii.

b)        Sesiune de informare organizata la Iasi in cadrul Proiectului de Infratire Institutionala “Implementarea legislatiei armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii ”

In ziua de 17 aprilie 2007 s-a desfasurat la Iasi sesiunea de informare in cadrul Proiectului de Infratire Institutionala “ Implementarea legislatiei armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii”, proiect pe care Inspectia Muncii il deruleaza impreuna cu Agentia Europeana pentru Integrare si Dezvoltare Economica din Austria.

La aceasta sesiune de informare au participat inspectorul sef, inspectorul sef adjunct pe probleme de securitate si sanatate in munca si seful serviciului control SSM, alaturi de alti angajatori din diferite domenii de activitate, lucratori, medici de medicina muncii, parteneri sociali, inspectori de munca, reprezentanti ai mass media si ai institutiilor si autoritatilor publice locale, din Iasi si din judetele limitrofe.

In cadrul seminarului materialul prezentat de Inspectoratul de Munca Neamt a cuprins progresele inregistrate in imbunatatirea conditiilor de munca ca urmare a implementarii masurilor post-evaluare si a bunelor practici recomandate de expertii europeni, comparativ cu situatia anterioara din unitatea SC IMOB SRL – in calitate de centru pilot in cadrul proiectului.

c)        Actiune de control la agentii economici din comuna  Sabaoani

In data de 12.04.2007 din dispozitia inspectorului sef, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici din comuna Sabaoani. La acest tip de campanie au participat 10 inspectori de munca din cadrul compartimentului Control Relatii de Munca, organizati in 5 echipe.

  Cu aceasta ocazie, in comuna Sabaoani au fost verificati un numar de 21 agenti economici, fiind luate un numar de 28 declaratii, in ceea ce priveste statutul legal al acestora in relatia cu angajatorii. Rezultatele acestei actiuni s-au concretizat in identificarea si sanctionarea unui angajator care utiliza forta de munca fara forme legale.

d)       Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert din Complexele Comerciale Petrodava si Pietricica

In perioada de 24-25.04.2007 din dispozitia inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie la agentii economici cu obiect de comert in complexele comerciale Petrodava si Pietricica din municipiul Piatra Neamt .

Actiunea a antrenat un numar de 15 inspectori de munca din compartimentul Control Relatii de Munca  organizati in 7 echipe.

 Au fost controlati un numar de 119 agenti economici .

 In urma actiunii de control, au fost identificate  persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 10 sanctiuni contraventionale  in valoare totala de 24.000 lei.

e)       Actiuni pentru marcareaZilei internationale a victimelor  accidentelor de munca

Ziua de 28 aprilie este ziua din an pe care Organizatia Internationala a Muncii o dedica comemorarii victimelor accidentelor de munca si bolilor profesionale. Aceasta zi se constituie intr-un moment al reculegerii pentru victimele accidentelor de munca precum si al celor care sufera boli profesionale.

Scopul acestei comemorari l-a constituit prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatii lucratorilor precum si eliminarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala prin masuri menite sa evite sau sa diminueze actiunea factorilor de risc asupra organismului uman. Ca urmare, ziua de 28 aprilie a devenit ziua internationala a accidentatilor in munca , zi recunoscuta si comemorata si de guvernul roman.

-in ziua de 28.04.2007 in sala de sedinte a CONSILIULUI JUDETEAN NEAMT, a avut loc o intilnire cu tema ” Ziua internationala a comemorarii victimelor accidentelor de munca ”  la care au participat : Prefectul judetului Neamt, Presedintele Consiliului Judetean Neamt, sefii serviciilor publice deconcentrate, reprezentanti ai partenerilor sociali, inspectori de munca si reprezentanti ai mass media.

Tematica acestei intruniri a cuprins aspecte privind securitatea si sanatatea in munca, asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In perioada de raportare inspectoratul a utilizat pentru derularea activitatilor specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca un numar de  12 inspectori, din care: 10 inspectori de munca la Serviciul control SSM si 2 inspectori de munca la Compartimentul expertiza, autorizari, indrumare angajati si angajatori in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

In perioada 01.04 – 30.04.2007 au fost realizate  143 vizite de control si evaluare la unitati economice.Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 28 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 75.500 lei , dintre care 12 sunt avertismente  contraventionale.

 Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna aprilie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 5 accidente, din care 4 cu incapacitate temporara de munca si 1 accident mortal inregistrat pe numele Dumea Gheorghe salariat la SC Romanceram SA - accident de munca.

 

Inspectia muncii deruleaza in colaborare cu Agentia pentru dezvoltare Economica si Integrare Europeana din Austria un proiect de infratire institutionala in cadrul caruia s-a conceput si realizat 4 spoturi publicitare: doua spoturi-unul avand ca tinta publicul adult activ pe piata muncii,iar cel de-al doilea,publicul tanar- si doua TV, cu aceleasi distinctii, ce urmeaza a fi utilizate in cadrul unei campanii de constientizare si educare a publicului larg in privinta riscurilor existente la locul de munca in orice domeniu de activitate.

Consiliul National al Audiovizualului, prin adresa nr. 5086/04.04.2007( anexata), comunica faptul ca a decis sa aprobe difuzarea in regim de campanie sociala, prin intermediul posturilor de televiziune( TVR 1, TVR 2) si de radio sau private,  in perioada mai-octombrie 2007, a patru spoturi publicitare, 2 spoturi radio si doua TV, care urmeaza a fi utilizate in cadrul in cadrul campaniei de constientizare si educare a publicului larg in privinta securitatii si sanatatii in munca.

               

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii aprilie 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.972 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  2.167 contracte individuale de munca si 2.797 incetari de activitate.

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna aprilie au fost controlati un numar de  254 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 6.707 de salariati din care 2.803 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 25 amenzi contraventionale insumand 72.000 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  62 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  20 angajatori  la care lucrau 33 persoane fara forme legale din care 12 femei.

           

             

                                                            Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        15.05.2007