Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
12.06.2007  
 

Informatii de presa

12.06.2007, ora 09.30

 

                  In perioada 01.05.2007 - 31.05.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 27 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  500 angajatori, ocazie cu care s-au constatat  2019 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 190 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand   376.100  lei RON.

           

I.                          Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a) CAMPANII NAŢIONALE privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată în domeniul CONSTRUCŢIILOR

Obiectivul Campaniilor

Ø        Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce priveşte: relaţiile de muncă, condiţiile de muncă, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă;

Ø        Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

Ø        Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă;

Ø        Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale menţionate.

Durata Campaniilor

Campaniile s-au desfăşurat pe parcursul a  4 zile, în perioada 4 – 5 mai si 28 – 31 mai 2007.

Grupul ţintă

            Construcţii civile şi industriale, drumuri şi poduri.

A. Rezultatele campaniilor privind relatiile de munca

      Au fost verificati un numar de 118 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 4665 salariati din care 509 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 345 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003-Codul muncii, Legii nr.130/1999 republicata. Au fost aplicate 58 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 90.900 lei.

Cu aceasta ocazie, 27 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 82.500 lei. Au fost depistate 55 persoane  care lucrau fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate 31 amenzi in valoare de 8400 lei .

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø        Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca, anterior derularii raporturilor de munca;

Ø        Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø        Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare si inventar;

Ø        Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø        Nu se respecta prevederile art. 132-133 din Legea nr. 53/2003 privind acordarea sporului pentru orele prestate in zilele de repaos saptamanal.

B. Rezultatele campaniilor  in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 118 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 4665 de salariati. Au fost constatate un numar de 310 deficiente privind  incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.  .

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 310 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 42 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 74.000 lei.

Agenti economici sanctionati cu amenda contraventionala:

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

Ø        Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø        Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant);

Ø        Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ø        Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø        Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø        Nu sunt intocmite reguli proprii pentru aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea;

Ø        Nu este intocmita lista interna de dotare cu EIP;

Ø        Tablourile electrice nu sunt asigurate cu incuietori speciale sau lacate pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;

Ø        Nedotarea cu truse sanitare ;

Ø        Nu sunt intocmite planurile de prevenire si protectie pe santier ;

Ø        Nu sunt numiti coordonatorii de securitatea muncii pe santier .

 

b)     Instruire pentru echipele de conducere si pentru persoanele cu atributii in domeniul SSM in cadrul proiectului de twining RO-04/IB/SO-01 « Implementarea legislatiei armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in IMM-uri»

In anul 2007 Inspectia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, deruleaza un proiect de twining destinat imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii RO-04/IB/SO-01 “Implementarea legislatiei armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in IMM”.

In cadrul acestui proiect in perioada 27 – 31 mai 2007, s-au desfasurat o serie de intalniri cu echipele de conducere si persoanele  cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca din intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii lemnului.

Prima intalnire s-a desfasurat la data de 28.05.2007, a fost destinata instruirii echipelor de conducere si persoanelor cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca din intreprinderile mici si mijlocii care-si desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii lemnului. La intalnire au participat 30 persoane.

Cu prilejul intalnirii s-au difuzat o serie de materiale concepute si realizate in cadrul proiectului, pentru sprijinirea IMM-urilor in activitatea de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale, pentru a informa si constientiza nu numai angajatorii si angajatii dar si publicul larg asupra riscurilor pe care le implica nerespectarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca.

In data de 30.05.2007  a avut loc instruirea pentru echipa de conducere, pentru persoanele cu atributii in domeniul SSM si lucratori din Centru Pilot SC IMOB SRL, avand ca lector Dr. Johannes Pestal, expert in cadrul proiectului . La instruire au participat 20 persoane.

Urmatoarea etapa din cadrul proiectului - ,, analiza modului in care Centrul Pilot a realizat si implementat masurile in cadrul proiectului’’ se va derula in luna septembrie 2007.

 

c)      Intalnire cu directorii coordonatori ai scolilor din Judetul Neamt

In data de 08.05.2007 Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, a participat la instruirea directorilor coordonatori ai scolilor din judetul Neamt, instruire care s-a desfasurat la Colegiul Tehnic din Piatra Neamt.

Cu acest prilej, s-au prezentat aspecte legate de Codul Muncii, Legea nr. 319/2006, Decretul 92/1976 si Ord. 136/1976, precum si aplicatia Revisal - registrul evidenta salariatilor in format electronic.

d)     Curs de instruire pentru auditorii interni pentru sisteme de management al securitatii si sanatatii ocupationale, organizat la Piatra Neamt

In perioada 21-25.05.2007 s-a organizat la Piatra Neamt, un seminar de instruire pentru auditorii interni pentru sisteme de management al securitatii si sanatatii ocupationale conform OHSAS 18001/1999.

 La aceasta instruire au participat inspectori de munca din cadrul inspectoratelor de munca Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Constanta, Covasna, Galati, Harghita, Ialomita, Iasi, Neamt, Olt, Suceava, Teleorman, Tulcea, Valcea, Vaslui si Vrancea.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Cu prilejul intalnirii s-au discutat o serie de probleme printre care mentionam:

v       Identificarea si evaluarea riscurilor ;

v       Gestionarea situatiilor de urgenta ;

v       Implementarea sistemelor de management ;

v       Certificarea sistemelor de management ;

v       Implementarea sistemelor de management intr-un sistem de management integrat ;

v       Sfaturi generale cu privire la implementarea Sistemului de Management al Securitatii si Sanatatii Ocupationale ;

v       Imbunatatirea continua a functionarii Sistemului de Management al Securitatii si Sanatatii Ocupationale .

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In perioada 01.05 – 31.05.2007 au fost realizate  207 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 66 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 144.000 lei , dintre care 32 sunt avertismente  contraventionale.

 

 Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna mai, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 8 accidente, din care 7 cu incapacitate temporara de munca si 1 accident mortal inregistrat pe numele  FERARU OVIDIU  salariat la SC  FORESTAR SA - accident de munca.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii mai 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.760 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  2.819 contracte individuale de munca si 2.757 incetari de activitate.

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna mai au fost controlati un numar de 293 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 8.385 de salariati din care 1.637 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 73 amenzi contraventionale insumand 232.100 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si 51 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  54 angajatori  la care lucrau 128 persoane fara forme legale din care 3 femei.

 

IV.   INFORMATII LEGISLATIVE - ACTE NORMATIVE

            In data de 17.05.2007, in M.Of. nr. 332, a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

            Extrase din actul normativ:

Hotărârea stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor fata de riscurile pentru securitate şi sănătate, pentru prevenirea imbolnavirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum şi a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca.                        Potrivit prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice este autoritatea competenta în domeniul medicinii muncii şi al supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.

            Supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de munca a lucrătorilor, fiind asigurata de medici specealisti de medicina muncii.

                Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cat şi din sectorul privat, sunt obligaţi sa respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

                Angajatorii sunt obligaţi sa asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

            Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în munca, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, promovarea sănătăţii la locul de munca.

 

 

                                                            Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        12.06.2007