INFORMATII DE PRESA  
17.07.2007  

 

 

 

 

Informatii de presa

17.07.2007, ora 09.30

 

In perioada 01.06.2007 - 30.06.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 modificata si completata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 27 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  454 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1222 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 78 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand   174.400  lei RON.

 

I.     Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a)                     Actiune de control la Banca Comerciala Romana SA –Sucursala Neamt

 

Urmare dispozitiei Inspectiei Muncii, in perioada 01.06. – 07.06.2007, o echipa formata din 9 inspectori de munca din cadrul compartimentelor Control Relatii de munca si Control Securitate si Sanatate in Munca, condusa de inspectorul sef adjunct RM a efectuat o vizita de inspectie la Banca Comerciala Romana SA – Sucursala Neamt.

 Reteaua de sucursale si agentii din judetul Neamt apartinand Bancii Comerciale Romane a fost verificata prin sondaj, dupa cum urmeaza:

 - in Piatra Neamt –Sucursala judeteana Neamt, Agentia Pietricica, Agentia Cozla, Agentia Roznov, Agentia Precista si Agentia Calistrat Hogas;

 - in Roman, Sucursala Roman si Agentia Smirodava ;

 - in Targu Neamt, Sucursala Targu Neamt ;

 - in Bicaz, Sucursala Bicaz.

Pentru unele neconformitati constatate cu privire la respectarea dispozitiilor legale referitoare la timpul de munca si timpul de odihna, prin PV incheiat Banca Comerciala Romana  SA – Sucursala Neamt a fost sanctionata contraventional.                        

                                                                                                                                                                                                                                                 

b)                     Actiune de control la Casa de Economii si Consemnatiuni  - Sucursala Neamt

 

Urmare dispozitiei Inspectiei Muncii, in perioada 11 - 15.06.2007, o echipa formata din 10 inspectori de munca din cadrul compartimentelor Control Relatii de munca si Control Securitate si Sanatate in Munca, condusa de inspectorul sef adjunct RM a efectuat o vizita de inspectie la Casa de Economii si Consemnatiuni –Sucursala Neamt.

Verificarile au fost efectuate prin sondaj la agentiile  C.E.C. din Piatra Neamt, Roman, Targu Neamt, Bicaz si Roznov.

Pentru neconformitatile constatate, in domeniul securitatii si sanatatii in munca      (neasigurarea unui instructaj corespunzator potrivit riscurilor la lucratorii care sunt expusi la locurile de munca ) unitatea C.E.C a fost sanctionata cu amenda contraventionala, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale referitoare la timpul de munca si timpul de odihna, a fost sanctionata  cu avertisment contraventional.

 

c)                     Actiune de control la agentii economici cu obiect de activitate comert si restaurante-terase din muncipiul Piatra Neamt

 

    In perioada 25 – 26.06.2007, din dispozitia inspectorului sef al ITM Neamt, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie de zi la agentii economici cu obiect de activitate comert si o actiune de control tip campanie de noapte la agentii economici cu obiect de activitate restaurante-terase din municipiul Piatra Neamt, pentru depistarea persoanelor care presteaza activitatea fara forme legale de angajare.

Actiunea a antrenat un numar de 20 inspectori de munca (RM si SSM) organizati in 10 echipe.

Au fost controlati un numar de 133 agenti economici si au fost luate un numar de 223 declaratii. In urma actiunii de control au fost identificate 25 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate mai multe sanctiuni contraventionale, din care 19 pentru munca fara forme legale, in valoare de 37.500 lei.

 

d)                     Actiune tip inspectie sistem realizata la SC FORESTAR SA

 

In perioada 11-25 iunie 2007, s-a desfasurat o actiune de control de fond - tip inspectie sistem la care a participat o echipa formata din 6 inspectori de munca din cadrul compartimentelor Control Relatii de munca si Control Securitate si Sanatate in Munca, condusa de inspectorul sef adjunct SSM. In urma verificarilor s-au constatat o serie de abateri fata de legislatia in vigoare din domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. Din acest motiv, inspectorii de munca , prin procesul verbal de control incheiat, au stabilit un plan de masuri cu termene concrete de realizare si au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 18500 lei, fiind sistata temporar si activitatea la un loc de munca ce prezenta pericol iminent de accidentare.

 

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In perioada 01.06 – 30.06.2007 au fost realizate  157 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 20 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 106 000 lei , dintre care 2 avertismente  contraventionale si s-a dispus oprirea din functiune a unui nr. de 11 echipamente de munca precum si sistarea unui numar de 3 activitati pentru ca prezentau pericol iminent de accidentare.

Avand in vedere avertizarile transmise referitoare la posibilitatea inregistrarii unor temperaturi extreme (temperatura mai mare de 37 grade si/sau ITU mai mare de 80) I.T.M Neamt a desfasurat o serie de actiuni pentru constientizarea si verificarea realizarii masurilor prevazute de lege astfel:

1) afisarea la sediul I.T.M. a legislatiei referitoare la temperaturi extreme;

2) organizarea unui serviciu de permanenta la inspectorat;

3) tinerea unor legaturi permanente cu Prefectura si Inspectoratul pentru situarii de urgeanta;

4) mediatizarea masurilor de protectie prin mass media locala si cu ocazia intalnirii cu angajatorii;

5)  organizarea de inspectii preventive: 20 de controlale, prilej cu care a fost aplicata o sanctiune in valoare de 4.000 lei pentru lipsa supravegherii medicale a lucratorilor.

 

 Analiza situatiei accidentelor de munca

 

In luna iunie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt, s-au produs un numar de 3 accidente,din care 2 cu incapacitate temporara de munca si 1accident mortal la SC ROMANCERAM SA.

 

III.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii IUNIE 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.796 agenti economici cu capital privat activi.

In luna iunie 2007 s-au inregistrat  4.290 contracte individuale de munca si 2.524 incetari de activitate, astfel incat in evidenta inspectoratului se aflau la sfarsitul acestei luni inregistrate un nr. de 81 746 contracte individuale de munca, inregistrandu-se de la inceputul anului un trend ascendent comparativ cu numarul incetarilor de activitate ( inregistrari contracte 18 866 si incetari de activitate 15 276).

 

2. Control relatii de munca

 Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna iunie au fost controlati un numar de 297 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 5.513 salariati din care 2.819 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 35 amenzi contraventionale insumand 68.400 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003-Codul muncii si 23 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  19 angajatori  la care lucrau 33 persoane fara forme legale din care 16 femei.

 

 

                                                            Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        17.07.2007