INFORMATII DE PRESA  
14.08.2007  
 

Informatii de presa

 

 

 

         In perioada 01.07.2007 - 31.07.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 21 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  279 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1036 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 77 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand   135.400 lei RON.

        

I.                   Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a)      Campanie privind verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca precum si identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme

Obiectivul Campaniei

Ø       Asigurarea de către angajatori a măsurilor prevăzute de legislaţia de securitate şi sănătate privind microclimatul la locul de muncă

Ø       Verificarea respectării de către angajatorii a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme

Ø       Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca

Ø       Identificarea angajatorilor care folosesc lucrători fără forme legale de angajare;

Ø       Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

 

Durata Campaniei

Campania a demarat incepand cu luna iulie si se va desfasura pana la data de 30 septembrie 2007 in perioadele in care se inregistreaza temperaturi extreme.

        

A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

     Au fost verificati un numar de 24 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2283 salariati din care 1227 femei si 2 tineri sub 18 ani.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 78 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 9000 lei.

Cu aceasta ocazie, 4 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 6000 lei. Au fost depistate 4 persoane  care lucrau fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate 3 sanctiuni in valoare de 3000 lei .

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø       Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø       Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare ;

Ø       Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø       Nu se respecta prevederile art. 132-133 din Legea nr. 53/2003 privind acordarea sporului pentru orele prestate in zilele de repaus saptamanal.

 

B. Rezultatele campaniilor  in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 95 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 5191 de salariati. Au fost constatate un numar de 73 deficiente privind  incalcarea dispozitiilor OG 99/2000, Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 73 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 9 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 37.500 lei . Au fost  aplicate si 2 avertismente contraventionale.

    Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

Ø       neasigurarea de catre angajatori a echipamentului individual de protectie adecvat ;

Ø       neasigurarea unor masuri pentru respectarea conditiilor de microclimat la locurile de munca ;

Ø       neasigurarea unor conditii minime pentru mentinerea starii de sanatate a lucratorilor (apa minerala 2-4 litri/schimb/zi, asigurarea de dusuri) ;

Ø       nu s-a asigurat examenul medical la angajare in vederea depistarii precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi extreme ;

Ø       nu au fost luate masuri pentru asigurarea la nevoie a primului ajutor .

    Dintre masurile luate de angajatori care au fost verificate de inspectori amintim:

v    asigurarea apei minerale ;

v    reducerea efortului fizic si a timpului de lucru in aer liber ;

v    asigurarea ventilatiei la locurile de munca ;

v    asigurarea unor pauze pentru termoreglarea organismului ;

v    decalarea programului de munca sau fractionarea lui ;

v    retragerea de la lucru a lucratorilor care au probleme cardiace .

Masuri dispuse de inspectorii de munca :

  • convocarea comitetelor de sanatate si securitate in munca din intreprinderi in sedinte extraordinare pentru stabilirea de comun acord cu sindicatele a masurilor de protectie pentru lucratori ;
  • efectuarea unor controale medicale suplimentare pentru depistarea lucratorilor cu probleme cardiace, in vederea luarii unor masuri de protectie a acestora ;
  • asigurarea de catre angajatori a echipamentului individual de protectie adecvat ;
  • asigurarea conditiilor de microclimat (temperatura, viteza si umiditatea aerului la locurile de munca, mai ales prin masuri tehnice) ;
  • asigurarea unor conditii minime pentru mentinerea starii de sanatate a a lucratorilor (apa minerala 2-4 litri/schimb/zi, asigurarea de dusuri);
  • luarea unor masuri pentru asigurarea la nevoie a primului ajutor, inclusiv transportul celor afectati la spital ;
  • instruirea lucratorilor asupra masurilor de prevenire si protectie impotriva efectelor expunerii la temperaturi extreme.

 

b)      Intalnire de lucru organizata la Sibiu

In perioada 30-31 iulie 2007 a avut loc la Sibiu, sedinta de analiza a activitatii Inspectiei Muncii desfasurata in anul 2006 si in semestrul 1 a anului 2007. La intalnire au participat ministrul muncii , inspectorul general de stat din cadrul Inspectiei Muncii  inspectorii sefi si inspectorii sefi adjuncti ai inspectoratelor teritoriale de munca din tara. Nu au fost ridicate probleme deosebite privind activitatea desfasurata de ITM Neamt, rezultatele obtinute fiind apreciate pozitiv.

Reprezentatii inspectoratului nostru au prezentat ministrului muncii, probleme cu care ne confruntam respectiv schimbarea si completarea parcului de autoturisme precum si necesitatea extinderii spatiului inspectoratului.

 

c)       Instruire organizata la Sinaia

In perioada 05-06 iulie anul 2007, la Sinaia a avut loc intalnirea de lucru a inspectorilor sefi adjuncti SSM.

Scopul intalnirii a constat in analizarea activitatii in domeniul sanatatii si securitatii in munca precum si in dezbaterea unor aspecte privind aplicarea corespunzatoare a noilor reglementari in domeniu (Legea nr. 319/2006 si HG nr. 1425/2006). Cu acest prilej au fost prezentate propunerile inspectoratului privind modificarea actelor normative mentionate precum si propuneri pentru imbunatatirea bazei de date cu evidenta accidentelor de munca (SIGAM) .

 

d)      Campanie prelucrare primara lemn

    In conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 84/2007 si a adresei nr. 6098/28.03.2007 privind „Planul comun de actiune privind prevenirea si combarea taierilor ilegale de arbori din paduri si a faptelor ilegale asociate din circulatia, depozitarea, prelucrarea primara si comercializarea materialului lemnos”, in perioadele: 09-13.07.2007 si 23-27.07.2007, inspectorii de munca din cadrul ITM Neamt au realizat 7 actiuni de control specifice acestui sector. In urma controalelor au fost aplicate amenzi in cuantum total de 9.500 lei.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna iulie au fost realizate  124 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 27 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 83.000 lei , dintre care 6 sunt avertismente  contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna iulie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 8 accidente cu capacitate temporara de munca. Nu s-au inregistrat accidente mortale de munca.

 

III.             ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii iulie 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.890 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  2.742 contracte individuale de munca si 2.529 incetari de activitate.

Pana la data de 13.08.2007,  un numar de 6434 de angajatori au inregistrat la sediul ITM Neamt, registrul general de evidenta a angajatilor in format electronic. Din numarul total de 6434 de angajatori, 6141 sunt angajatori cu capital privat.

   Dispozitiile imperative ale art. 8 din HG nr.161/2006 modificata si completata , prevad:

    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

    a) neinfiintarea registrului şi/sau netransmiterea acestuia în forma electronica la inspectoratul teritorial de munca în termenele şi forma prevăzute de prezenta hotărâre;

    b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de munca registrul în forma electronica, precum şi dosarul personal al salariaţilor;

    c) necompletarea registrului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna iulie au fost controlati un numar de 155 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 6.294 de salariati din care 2.560 femei si 12 tineri cu varsta intre 15-18 ani. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 20 amenzi contraventionale insumand  52.400 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si 30 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  11 angajatori  la care lucrau 24 persoane fara forme legale, din care 5 femei.

 

 

                                                            Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        14.08.2007