Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
11.09.2007  
 

Informatii de presa

 

 

 

            In perioada 01.08.2007 - 31.08.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 21 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  363 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1557 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 72 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand   182.600 lei RON.

           

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a) CAMPANIA NAȚIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum și verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în activitatea desfășurată în domeniul PRODUSELOR DE MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE

I. Obiectivul Campaniei

Ø        Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către angajatorii din domeniul panificației a prevederilor legale în ceea ce privește: relațiile de muncă, condițiile de muncă, respectiv securitatea și sănătatea în muncă;

Ø        Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor;

Ø        Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, al condițiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă;

Ø        Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul panificației a prevederilor legale menționate.

II. Grupul țintă

            Agenti economici care isi desfasoara activitatea în domeniul PRODUSELOR DE MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE.

 

A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

      Au fost verificati un numar de 92 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1812 salariati din care 1006 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 358 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 11 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 24.000 lei.

Cu aceasta ocazie, 5 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 19.500 lei. Au fost depistate 13 persoane care lucreaza fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate avertismente contraventionale.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø       Nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind completarea la zi a Registrului General de Evidenta al Salariatilor, conform art. 5 din HG nr. 247/2003 ;

Ø       Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare ;

Ø       Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø       Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø       Nu se respecta prevederile art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind inregistrarea, in termen legal a contractelor individuale de munca.

 

B. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 63 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 933 de salariati. Au fost constatate un numar de 193 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 193 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 4 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 11.500 lei.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

Ø        Neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø        Nerespectarea masurilor de electrosecuritate (ex.-lipsa buletinelor de verificare a instalatiilor de legare la pamant);

Ø        Nu sunt evaluate riscurile de accidentare la unele locuri de munca;

Ø        Persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø        Nu sunt asigurate materialele necesare informarii si educarii salariatilor in domeniul SSM;

Ø        Nu este intocmita lista interna de dotare cu EIP;

Ø        Nedotarea cu truse sanitare.

 

b)     Vizita de lucru a expertilor austrieci in judetul Neamt

Vizita de lucru a expertilor austrieci efectuata in perioada 29-31 august 2007, in scopul evaluarii riscurilor profesionale din cadrul proiectului finantat de Uniunea Europeana „Implementarea legislatiei armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii”

 

In luna august s-a derulat o etapa a proiectului pentru realizarea legislatiei armonizate in domeniul sanatatii si securitatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii (IMM), concretizat in judetul Neamt prin realizarea unui centru pilot , pentru evaluarea riscurilor in industria de prelucrare a lemnului.

Proiectul este realizat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin Inspectia Muncii avand ca partener Agentia pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Economica din Austria si este finantat de Uniunea Europeana. Actiunea are drept scop crearea a sase centre pilot in sase IMM-uri din diferite regiuni ale tarii, in cadrul carora vor fi evaluate riscurile specifice vizate de directivele europene, in tot atatea domenii de activitate.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta constienizarea angajatorilor si angajatilor din intreprinderile mici si mijlocii cu privire la importanta implementarii legislatiei romanesti, ce transpune directivele Uniunii Europene.

In cursul prezentei vizite a expertilor austrieci la SC IMOB SRL, s-au analizat progresele inregistrate in imbunatatirea conditiilor de munca ca urmare a implementarii masurilor post-evaluare si a bunelor practici recomandate de expertii europeni la aceasta unitate care functioneaza ca centru pilot in cadrul proiectului.

 

c)      Campanie prelucrare primara lemn

    In conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 84/2007 si a adresei nr. 6098/28.03.2007 privind „Planul comun de actiune privind prevenirea si combarea taierilor ilegale de arbori din paduri si a faptelor ilegale asociate din circulatia, depozitarea, prelucrarea primara si comercializarea materialului lemnos”, in perioada lunii august, inspectorii de munca din cadrul ITM Neamt au realizat 27 actiuni de control specifice acestui sector.

In urma controalelor pentru nerespectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost aplicate amenzi in cuantum total de 19.000 lei .

 

 

d)     Curs de instruire in cadrul programului de formare profesionala conform Proiectului PHARE RO-03/BS/SO-01

In perioada 26.08-02.09.2007 s-au organizat la Constanta si Iasi, cursuri de instruire in cadrul programului de formare profesionala conform Proiectului PHARE RO-03/BS/SO-01, pentru sefii de serviciu, inspectori sefi, inspectori sefi adjuncti relatii de munca precum si inspectori de munca .

Din cadrul ITM Neamt a participat inspectorul sef adjunct relatii de munca la seminarul de instruire desfasurat la Constanta si 3 inspectori de munca din cadrul compatimentului control relatii de munca au participat la seminarul de la Iasi.

 

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna august au fost realizate  169 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 28 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 119.000 lei , dintre care 3 sunt avertismente  contraventionale.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 

In luna august, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 4 accidente cu incapacitate temporara de munca si 2 accidente mortale .

Accidentele mortale s-au inregistrat la urmatoarele societati:

Ø                                          SC Publiserv SA – A. V. (31 ani)  electrician ;

Ø                                          SC Protan SA Bucuresti Suc. Bacau – A. S. (54 ani)  sofer.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii august 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.913 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  3.282 contracte individuale de munca si 2.459 incetari de activitate.

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna august au fost controlati un numar de 194 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 7.820 de salariati din care 4.538 femei si 10 tineri cu varsta intre 15-18 ani. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 26 amenzi contraventionale insumand  63.600 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130 /1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si 18 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  20 angajatori  la care lucrau 37 persoane fara forme legale, din care 12 femei.

 

 

 

 

                                                            Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        11.09.2007