Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
09.10.2007  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.09.2007 - 30.09.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006. In aceasta perioada, 21 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  355 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1264 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 131 de angajatori cu amenzi contraventionale insumand   266.700 lei RON.

           

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

            a) Finalizarea CAMPANIEI NAȚIONALE privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, precum și verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în activitatea desfășurată în domeniul PRODUSELOR DE MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE

 

            Campania nationala in domeniul produselor de morarit si panificatie s-a desfasurat in perioada 06.08.2007-13.09.2007.

 

A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

      Au fost verificati un numar de 109 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1942 salariati din care 1107 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 429 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 15 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 33.300 lei.

Cu aceasta ocazie, 8 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 28.500 lei. Au fost depistate 19 persoane care lucreaza fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate 7 sanctiuni in cuantum de 4800 lei.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø       lipsa dovezilor de acordare a repausului saptamanal;

Ø       lipsa evidentelor cu orele suplimentare prestate de salariati in pontajele zilnice;

Ø       neacordarea pentru munca suplimentara de ore libere platite sau plata sporului legal;

Ø       nerespectarea prevederilor legale privind incheierea in forma scrisa a contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca;

Ø       nerespectarea termenului legal de depunere a declaratiilor fiscale lunare si a statelor de plata;

Ø       nerespectarea dispozitiilor legale privind completarea Regulamentului Intern cu prevederile Legii nr. 202/2002;

Ø       nedepunerea registrului general de evidenta al salariatilor in format electronic.

 

B. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 79 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1023 de salariati. Au fost constatate un numar de 257 deficiente, privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 257 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 6 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 19.500 lei.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

Ø        neefectuarea examenului privind aptitudinile psihoprofesionale ale muncitorilor sau a examenului medical periodic;

Ø        nerespectarea masurilor de electrosecuritate;

Ø        lipsa evaluarii riscurilor de accidentare la unele locuri de munca;

Ø        persoanele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au participat la cursuri de perfectionare;

Ø        lipsa instructiunilor proprii de securitate a muncii;

Ø        lipsa planului de prevenire si protectie;

Ø        lipsa unor dispozitive de protectie la organele de masini in miscare in cazul unor mori.

 

 b) Instruire cu persoanele abilitate ca servicii externe

            In data de 13.09.2007 a avut loc, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, o intalnire cu persoanele abilitate de a presta activitati ca servicii externe de prevenire in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

     La intilnire a participat un numar de 30 de persoane.

Cu aceasta ocazie s-a facut o analiza a activitatii desfasurate de serviciile de prevenire externe, modul de imbunatatire a activitatii astfel incit activitatea acestora sa conduca la cresterea nivelului de securitate la locurile de munca din intreprinderile judetului Neamt.

 

    c) Seminar organizat de Camera de Comert si Industrie Neamt impreuna cu “Centrul de Dezvoltare Comunitara” Iasi

In data de  17.09.2007 inspectorul sef adj.ssm a participat la seminarul organizat de Camera de Comert si Industrie Neamt si “Centrul de Dezvoltare Comunitara” Iasi, la care au participat si reprezentanti ai intreprinderilor mici si mijlocii din judet, obiectivul intilnirii fiind sprijinul pe care-l pot oferi cei doi parteneri angajatorilor pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca. In acest sens Centrul de Dezvoltare Comunitara a pus la dispozitie o serie de pliante, mape, 1 CD, respectiv 1 site cu informatii de specialitate si exemple de bune practici din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

 

II.    ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna septembrie au fost realizate 140 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 17 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 87.000 lei , dintre care 1 „avertisment  contraventional”.

1. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna septembrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 3 accidente cu capacitate temporara de munca si 2 accidente mortale .

Accidentele mortale s-au inregistrat la urmatoarele societati:

Ø     SC M Company SRL–Z.G. (25 ani)  muncitor necalificat ;

Ø     SC Teiul Gheorghiu SRL Poiana Teiului–C.C. (35 ani), muncitor necalificat.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii septembrie 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.058 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  1.714 contracte individuale de munca si 2.419 incetari de activitate.

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna septembrie au fost controlati un numar de 215 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 2.961 de salariati, din care 1.559 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 37 amenzi contraventionale insumand  179.700 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si 77 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  25 angajatori la care lucrau 34 persoane fara forme legale, din care 21 femei.

 

                                                            Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        09.10.2007