Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
11.12.2007  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.11.2007 - 30.11.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006.

            In aceasta perioada, 21 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 504 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.647 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 131 angajatori cu amenzi contraventionale insumand  206.000 lei RON.

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate.

a) CAMPANIA NAȚIONALA privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în activitatea desfășurată în domeniul TRANSPORTULUI DE PERSOANE SI MARFURI

            Campania nationala in domeniul transportului de persoane si marfuri se deruleaza in trimestrul IV 2007 (perioada 22.10.- 31.12.2007) si se desfasoara dupa cum urmeaza:

·          se efectueaza control la sediul a cel putin 30 de unitati ;

·          se efectueaza cel putin doua controale/luna in trafic, impreuna cu organele de control ale politiei rutiere din judet, in baza unui Protocol de Colaborare semnat intre Inspectoratul Teritorial de Munca si Inspectoratul de Politie al Judetului pentru perioada de desfasurare a campaniei ;

·          se efectueaza control la sediu, cel putin doua unitati/luna, identificate ca urmare a verificarilor in trafic efectuate de alte inspectorate teritoriale de munca din tara.

            Aceasta campanie, spre deosebire de alte campanii desfasurate in anii trecuti, are un specific aparte si anume :

·          se efectueaza  controale in trafic, impreuna cu organele de politie rutiera;

·          se face schimbul lunar de informatii intre inspectoratele teritoriale de munca, permitandu-se astfel, in mod eficient si rapid, controlul la sediul angajatorului dintr-un judet, al carui sofer a fost verificat pe traseu, de catre inspectorate teritoriale de munca din alt judet.

Rezultatele campaniei privind activitatea SSM in luna noiembrie

            Au fost verificati 21 angajatori care au ca obiect principal de activitate transport rutier de marfa sau calatori, control efectuat la sediul acestora si 20 unitati in trafic, impreuna cu organele de politie rutiera .

Cu ocazia controalelor au fost constatate 91 deficiente privind incalcarea Legii nr.319/2006 si OUG nr. 37/2007 (88 neconformitati la unitatile controlate la sediu si 3 neconformitati la unitatile controlate in traseu).

 Au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale in valoare  de 7.500 lei.

Exemple de deficiente frecvent constatate (cu specificarea articolului din actul normativ incalcat)

Ø                   nu a fost intocmit Planul de prevenire si protectie (L319/2006, art. 13 b);

Ø       foile de parcurs nu au date privind starea tehnica (L319/2006, art. 13 e);

Ø       angajatorul nu a luat masuri pentru organizarea activitatii de prevenire si protectie (L319/2006, art. 13 a);

Ø       membrii CSSM nu au absolvit cursuri de securitate si sanatate in munca (L319/2006, art. 18) ;

Ø       lipsa exercitiilor practice la instruirea periodica (L319/2006, art. 13 a);

Ø       lipsa instruirii conducatorului auto in domeniul SSM (L319/2006, art. 20-1).

 

 

b) CAMPANIA NAȚIONALA privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă precum si indentificarea cazurilor de munca fara forme legale în activitatea desfășurată în domeniul CONFECȚII – TEXTILE, PIELĂRIE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE

 

I.          Obiectivul Campaniei

Ø        Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul confecțiilor – textile, pielărie și încălțăminte a prevederilor legale în ceea ce privește: securitatea și sănătatea în muncă, condițiile de muncă, respectiv relațiile de muncă precum și identificarea angajatorilor care folosesc lucrători fără forme legale de angajare;

Ø        Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul confecțiilor – textile, pielărie și încălțăminte a prevederilor legale menționate;

Ø        Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, al condițiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă;

Ø        Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor.

II.                 Grupul țintă

1.       Unități economice din industria textilă.

2.       Unități economice din industria confecțiilor din textile, blană și piele, pielărie și încălțăminte.

III.               Durata Campaniei

Campania s-a desfășurat pe parcursul a 4 zile, în perioada  6 – 9 noiembrie 2007.

 

A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca

      Au fost verificati un numar de 101 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 4.529 salariati din care 3.977 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 272 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 20 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 14.100 lei.

Cu aceasta ocazie, 7 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 12.000 lei. Au fost depistate 8 persoane  care lucrau fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale in valoare de 2.100 lei .

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ø        Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;

Ø        Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului ;

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

Ø        Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare si inventar;

Ø        Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);

Ø        Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;

Ø        Nu se respecta prevederile art. 132-133 din Legea nr. 53/2003 privind acordarea sporului pentru orele prestate in zilele de repaos saptamanal.

 

B. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 62 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 3.313 de salariati. Au fost constatate un numar de 228 deficiente privind  incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin H.G. 1425/2006, a H.G. 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 228 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 7 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 25.500 lei.

Deficiente frecvent constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

Ø        Lipsa buletinelor de verificare pentru centura de impamantare;

Ø        Lipsa supravegherii medicale a lucratorilor;

Ø        Neintocmiea fiselor de post pentru lucratori;

Ø        Lipsa planului de protectie si prevenire corespunzator conditiilor de munca;

Ø        Lipsa instructiunilor proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate;

Ø        Nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor de accidentare.

 

c) ACTIUNE   DE   CONTROL  privind respectarea  prevederilor de sănătate și securitate în muncă în domeniile silvicultură și exploatare forestieră

I.          Obiectivul Acțiunii

Ø        Identificarea angajatorilor din domeniile: silvicultură și exploatare forestieră, modul de respectare a prevederilor legale în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă, măsurile necesare reducerii numărului de accidente mortale și cu invaliditate;

Ø        Cresterea gradului de constientizare al angajatorilor și al angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă.

II.        Durata Acțiunii

Acțiunea s-a desfasurat in judetul Neamt pe parcursul unei saptamini (19-23.11.2007).

Rezultatele actiunii in domeniul securitatii si sanatatii in munca in luna noiembrie

Au fost verificati un numar de 19 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 3.395 de salariati. Au fost constatate un numar de 99 deficiente privind  incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin H.G. 1425/2006, a H.G. 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 99 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 6 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 32.000 lei.  

Deficiente frecvent constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

Ø        Fisele de instruire individuala nu erau insotite de copii ale fiselor de aptitudini;

Ø        Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu au fost consemnate in fisa de instruire individuala, dupa efectuarea instructajului introductiv general;

Ø        Lucratorii nu purtau in timpul desfasurarii activitatii echipamentul individual de protectie din dotare, care se afla la vagonul dormitor;

Ø        Lipsa Scara de urcare/coborire in vagonul-dormitor;

Ø        Nu au fost efectuate evaluari ale riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, corespunzator conditiilor concrete de desfasurare a activitatii;

Ø        Nu au fost intocmite instructiuni proprii de securitate a muncii adaptate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii, la instructajele efectuate pe linia securitatii si sanatatii in munca a personalului lucrator fiind utilizate in continuare si nominalizate in fisele individuale Normele specifice de securitate a muncii in activitatea de exploatari si transporturi forestiere nr. 114/2003;

Ø        Depozitul de carburanti amplasat in rampa primara a parchetului nu era semnalizat corespunzator prezentei substantelor si materialelor combustibile;

Ø        Unele TAF-uri aveau stopurile lipsa sau sparte si cirligele de la cablurile troliului innodate;

Ø        Conducatorul auto de pe autotractorul dotat cu brat hidraulic pentru incarcarea materialului lemnos, nu era autorizat pentru deservirea acestui echipament de munca;

Ø        Planul de prevenire și protecție, compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, nu este bazat pe evaluarea riscurilor;

Ø        Privind intretinerea drumurilor auto forestiere:

-        Unele drumuri auto forestiere nu au inca tarusii batuti si argelele puse acolo unde exista posibilitatea parasiri carosabilului de catre mijloacele de transport (DAF CICHIVA  si DAF TARCUTA);

-        Pe carosabilul acoperit cu gheata al unor drumuri nu s-a administrat antiderapant (DAF TARCUTA);

-        Unele curbele periculoase si locurile inguste nu erau semnalizate (DAF CICHIVA SI DAF TARCUTA).

Ø        Nu erau semnalizate unele platforme primare, drumurile de tractor si interzicerea accesului persoanelor  in parchetele de exploatare in lucru.

 

d) Participari in cadrul unor proiecte nationale - Proiectul de Infratire Institutionala ”Implementarea legislatiei  armonizate in domeniul securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii (Phare RO/04/IB/SO/01)” 

            In perioada 26-27.11.2007 inspectoratul a participat la conferinta finala de analiza in cadrul acestui proiect organizata la Bucuresti, prilej cu care au fost prezentate rezultatele obtinute si experienta acumulata.

            Experienta acumulata la Piatra Neamt, in centrul pilot, va fi impartasita in continuare unitatilor cu activitate in industria lemnului. 

            Pentru rezultatele foarte bune obtinute in cadrul proiectului inspectoratul a primit un premiu special materializat intr-o cupa.

 

II.  ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna noiembrie au fost realizate 216 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 26 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 111.000 lei .

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 

In luna noiembrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 9 accidente cu capacitate temporara de munca iar 2 accidente cu incapacitate temporara de munca s-au incheiat cu invaliditate.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii noiembrie 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.171 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  2.973 contracte individuale de munca si 2.683  incetari de activitate.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna noiembrie au fost controlati un numar de 288 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 15.740 de salariati, din care 6.659 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 27 amenzi contraventionale insumand  95.000 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si 78 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  18 angajatori la care lucrau 47 persoane fara forme legale, din care 15 femei.

           

AUTORIZATIA PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI CU MATERII EXPLOZIVE

           

            Se acorda in baza art. 8 (pentru utilizare) si art.9 (pentru depozite) din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificarile si completarile ulterioare, care prevad:

  ART. 8

    Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societății, au ca obiect de activitate astfel de operațiuni sunt obligate sa obțină în prealabil autorizația din partea inspectoratului teritorial de munca și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție pe raza cărora își desfășoară activitatea.

    Obligația de a obține în prealabil autorizația revine și persoanelor juridice și fizice care dețin, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepția unităților și formatiunilor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului de Protecție și Paza și Serviciului Roman de Informații.

    Persoanele care produc, dețin, transfera sau comercializează obiecte artizanale și de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice, precum și persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligația de a obține autorizația din partea inspectoratului teritorial de munca și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție pe raza cărora își desfășoară activitatea, după caz.

    Autorizarea se obține numai la solicitarea celui interesat și pe o durata determinata, cu posibilitate de prelungire.

    Îndeplinirea activităților prevăzute în autorizație prin intermediari neautorizati este interzisă.

     ART. 9

    Materiile explozive pot fi depozitate numai în spații special construite și amenajate pe baza documentațiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de munca.

    Depozitele de materii explozive construite și amenajate în condițiile alin. 1 pot funcționa numai după obținerea prealabilă a autorizației, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de munca și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție, după caz.

    Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentarii, deținerii sau depozitarii materiilor explozive în clădiri cu locuințe.

    În autorizația de funcționare a oricărui depozit se stabilește capacitatea maxima de depozitare în echivalent trotil.

    Depozitarea materiilor explozive în depozitele de stoc și la unitățile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai în spații proiectate, construite și amenajate pe baza documentațiilor tehnice.

    Inspectoratele teritoriale de munca pot aviza depășirea temporară a capacităților de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

    Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depășirea capacităților de depozitare uzinale și de stoc cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

 

AVIZAREA SPATIILOR IN CARE SE VOR PASTRA OBIECTE PIROTEHNICE

           

            Se acorda in baza art. 29^3 Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificarile si completarile ulterioare:

"Art. 29^3. - Vânzarea obiectelor artizanale și de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens și numai în locurile autorizate în condițiile legii.

    Spațiile de comercializare a obiectelor artizanale și de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice vor fi construite și amenajate pe baza documentațiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de munca, în afară imobilelor de locuit, și pot funcționa numai după obținerea prealabilă a autorizației emise în comun de către inspectoratul teritorial de munca și inspectoratul județean de poliție, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

    În cadrul spațiilor de comercializare a obiectelor artizanale și de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, inspectoratul teritorial de munca va aviza cantitatea care poate fi depozitata în vederea comercializării."

    "Art. 29^4. - Se interzice persoanelor juridice comercializarea către persoanele fizice a obiectelor artizanale și de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum și a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» și a pocnitorilor din clasa I. Persoanele juridice autorizate în condițiile legii pot folosi aceste obiecte artizanale și de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice numai în interes propriu și numai în locurile autorizate.

    Se interzice persoanelor fizice confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta operațiune cu obiecte artizanale și de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum și a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» și a pocnitorilor din clasa I."

ART. 29^5

    Persoanele juridice autorizate pot folosi obiecte artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice numai în locuri deschise, cu luarea tuturor măsurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfășurare și a măsurilor de ordine publica revine autorităților administrației publice locale.

    Se interzice folosirea obiectelor artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice în următoarele situații:

    a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;

    b) la o distanta mai mica de 50 m de contructiile de locuințe cu pana la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m fata de cele cu peste 4 niveluri;

    c) la o distanta mai mica de 500 m de instalațiile electrice de inalta tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;

    d) la o distanta mai mica decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

    e) în locurile în care exista riscul producerii de alunecări de teren, avalanse sau caderi de pietre;

    f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerari de persoane.

    g) la o distanta mai mica de 500 m de păduri.

    Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III și IV, precum și T.1 și T.2, sunt necesare acordul primăriei și al unității de pompieri, precum și avizul inspectoratului județean de poliție, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe a carei raza se executa jocuri de artificii.

 

Sanctiuni

 Art.31, alin.2^1

    "Confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta operațiune cu obiecte artizanale și de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum și a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» și a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an."

Art. 32

    Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează astfel:

    a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. 2, art. 14, 19, 21, 23, art. 24 alin. 1 și 2, art. 25, 27 și art. 28 alin. 1, 2 și 4, cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei (RON);

    b) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, 20, 29 și 30, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei (RON);

    c) nerespectarea prevederilor art. 29^2 și 29^5, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei;

    d) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, art. 24 alin. 3, art. 26 alin. 1 și art. 29^1, cu amenda de la 5.000 lei la 7.500 lei (RON).

    Sancțiunile contravenționale cu amenda pot fi aplicate și persoanelor juridice.

 

    

           

                                                            Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        11.12.2007