Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
18.01.2008  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.12.2007 - 31.12.2007 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006.

            In aceasta perioada, 21 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 399 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2253 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 118 angajatori cu amenzi contraventionale insumand  108.075 lei RON.

 

I.  ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

     1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii decembrie 2007 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.202 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  1.724 contracte individuale de munca si 2.158  incetari de activitate.

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna decembrie au fost controlati un numar de 262 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 19.226 de salariati, din care 7.991 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate  27 amenzi contraventionale insumand  73.205 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  82 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  14 angajatori la care lucrau 22 persoane fara forme legale, din care 8 femei.

 

     II.  ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna decembrie au fost realizate 137 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 9 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 35.500 lei.

 

 Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna decembrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 11 accidente din care 6 accidente cu incapacitate temporara de munca si 5 mortale. Cele 5 accidente mortale s-au produs la: SC KOBER SRL - 2 victime, SC CRISIVA PROD SRL - Farcasa, SC ACVASERV SRL Roman, SC PANONE SRL-Piatra Neamt.

 

III.               Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a) CAMPANIA NAȚIONALA privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în activitatea desfășurată în domeniul TRANSPORTULUI DE PERSOANE SI MARFURI

            Campania nationala in domeniul transportului de persoane si marfuri s-a derulat in trimestrul IV 2007 (perioada 22.10.- 31.12.2007) si s-a desfasurat dupa cum urmeaza:

·          s-a efectuat controale la sediul social al unitatilor din transporturi;

·          s-a efectuat controale in trafic, impreuna cu organele de control ale politiei rutiere din judet, in baza unui Protocol de Colaborare semnat intre Inspectoratul Teritorial de Munca si Inspectoratul de Politie al Judetului pentru perioada de desfasurare a campaniei ;

·          s-a efectuat controale la sediul social pentru unitatile din judetul Neamt verificate in trafic de alte inspectorate teritoriale de munca din tara.

 

Rezultatele finale ale campaniei privind activitatea SSM

 

            Au fost verificati 85 angajatori care au ca obiect principal de activitate transport rutier de marfa sau calatori, control efectuat la sediul acestora si 51 unitati in trafic, impreuna cu organele de politie rutiera.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 152 deficiente privind incalcarea Legii nr.319/2006 si OUG nr. 37/2007 (143 neconformitati la unitatile controlate la sediu si 9 neconformitati la unitatile controlate in traseu).

 Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale in valoare  de 11.500 lei.

Exemple de deficiente frecvent constatate (cu specificarea articolului din actul normativ incalcat)

Ø                   nu a fost intocmit Planul de prevenire si protectie (L319/2006, art. 13 b);

Ø       foile de parcurs nu au date privind starea tehnica a mijlocului de transport (L319/2006, art. 13 e);

Ø       angajatorul nu a luat masuri pentru organizarea activitatii de prevenire si protectie (L319/2006, art. 13 a);

Ø       membrii Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca nu au absolvit cursuri de formare (L319/2006, art. 18) ;

Ø       lipsa exercitiilor practice la instruirea periodica (L319/2006, art. 13 a);

Ø       lipsa instruirii unor conducatori auto in domeniul SSM (L319/2006, art. 20-1).

 

b) Actiune de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind deținerea, transportul, manipularea, depozitarea și comercializarea obiectelor de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice

            Actiunea s-a desfasurat la sfirsitul lunii si a vizat zona Roman si Piatra Neamt. Au fost identificati si controlati 3 angajatori care detineau autorizatie de comercializare. Nu au fost constatate abateri de la legislatia in vigoare.

 

         c) Evaluarea anuala a inspectorului sef si inspectorilor sefi adjuncti

           In perioada de raportare, s-a desfasurat la Sibiu, activitatea de evaluare a performantelor individuale profesionale pentru inspectorul sef si inspectorii sefi adjuncti din domeniul relatiilor de munca si sanatatii si securitatii in munca. Activitatea inspectoratului a fost apreciata pozitiv conducerea inspectoratului primind calificativul “foarte bine”.

 

            INFORMATII LEGISLATIVE - ACTE NORMATIVE

 

            In Monitorul Oficial nr.877/20.12.2007  a fost publicata Hotararea Guvernului nr.1507/12.12.2007  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

            Începând cu 1 ianuarie 2008, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 500 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună în anul 2008, reprezentând 2,941 lei/oră.

            Începând cu 1 iulie 2008, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 540 lei lunar, reprezentând 3,176 lei/oră, în condițiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv creșterea produsului intern brut, ținta de inflație, precum și de nivelul productivității muncii.

            Stabilirea pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 și 2 din hotararea de guvern, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

 

 

 

                                                            Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        16.01.2008