Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
13.02.2008  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.01.2008 - 31.01.2008 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006.

            In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 420 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2104 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 223 angajatori cu amenzi contraventionale insumand  164.000 lei RON.

 

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

            a) CAMPANIA NAŢIONALA privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale precum si verificarea conditiilor de munca si a modului in care se respecta prevederile legale de securitate si sanatate in munca, aplicabile in perioada anotimpului rece, pentru lucratorii angajati in cadrul unitatilor care au ca obiect de activitate servicii de spalatorie auto (CAEN 4520)

 

            Campania nationala ce a vizat spalatoriile auto s-a derulat in perioada 11.01.- 18.01.2008.

            Obiectivul campaniei a fost:

Ř        Verificarea conditiilor de munca si a modului in care se respecta prevederile  legale de securitate si sanatate in munca aplicabile pe perioada anotimpului rece, in care isi desfasoara activitatea lucratorii angajati in cadrul unitatilor ce au ca obiect de activitate servicii de spalatorie auto, CAEN 4520 ;

Ř        Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatori ce au ca obiect de activitate servicii de spalatorie auto, a prevederilor legale mentionate ;

Ř        Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucratorilor in cea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca, al conditiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca ;

Ř        Identificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor si a tinerilor .

 

In domeniul securitatii si sanatatii in munca, in cadrul controalelor efectuate  s-au urmarit cu prioritate urmatoarele aspecte:

v     existenta la locul de munca a spatiilor pentru refacerea capacitatii de termoreglare a organismului ca urmare a expunerii indelungate la temperaturi scazute (Legea 319/2006, OUG 99/2000, HG 1091/2006) ;

v     utilizarea echipamentelor de munca electrice in mediu de munca umed (Legea 319/2006, HG 1146/2006) ;

v     dotarea lucratorilor cu EIP pentru protejarea la umezeala, frig si zgomot (Legea 319/2006, HG 1048/2006) ;

v     existenta unor pardoseli stabile, nealunecoase si fara proeminente la locurile de munca   ( HG 1091/2006) ;

v     evaluarea factorilor de risc profesional  umed (Legea 319/2006);

v     existenta planului de prevenire si protectie (Legea 319/2006);

v     existenta instructiunilor proprii pentru activitatile specifice (se vor solicita instructiuni proprii pentru activitatile de dirijare a autovehiculelor pe culoarele de spalare in vederea prevenirii riscurilor de accidentare prin strivire) (Legea 319/2006);

v     desemnarea si instruirea lucratorilor responsabili cu acordarea primului ajutor (Legea 319/2006);

v     instruirea adecvata a lucratorilor (Legea 319/2006, HG 1425/2006) ;

v     masuri de amenajare a locurilor de munca pentru grupurile sensibile la riscuri specifice (Legea 319/2006) ;

v     semnalizarea de securitate la locul de munca (Legea 319/2006, HG 971/2006).

Au fost verificati un numar de 37 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu aceasta ocazie, au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, in valoare de 26.000 lei si au fost  sistate din activitate un numar de 7 echipamente de lucru.

 

     In domeniul relatiilor de munca :

ü       identificarea cazurilor de munca fara forme legale ;

ü    respectarea prevederilor legale privind incheierea contractului individual de munca, timpul de munca (timpul normal de munca, munca suplimentara, repausul saptamanal, sarbatori legale ) si timpul de odihna asa cum prevede Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 modificata si completata) si Contractul colectiv unic la nivel national 2007-2010.

Au fost verificati un numar de 44 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. 

In vederea remedierii deficientelor constatate, au fost dispuse urmatoarele masuri:

1.       angajatorul va respecta obligatia de a tine o evidenta reala a orelor de munca ;

2.       angajatorul va respecta dispozitiile legale referitoare la repausul saptamanal ;

3.       angajatorul va respecta dispozitiile legale referitoare la primirea la munca a unei persoane numai in baza unui contract  individual de munca incheiat in forma scrisa ;                                                                                                                                                                                                 

4.       angajatorul va respecta termenul legal de depunere a declaratiilor fiscale privind stabilirea comisionului ;

5.       angajatorul va respecta termenul legal de depunerea dovezilor de calcul a drepturilor salariale ;

6.       angajatorul va respecta dispozitiile legale referitoare la intocmirea regulamentului intern si aducerea acestuia la cunostinta salariatilor ;

7.       angajatorul va intocmi si va comunica salariatilor fisele de post .

 

b)         Derularea proiectului intitulat “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca”

 

Partile participante in cadrul proiectului “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca”, derulat conform Programului cadru de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2008, au fost Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt si Inspectoratul Scolar Judetean Neamt.

          Obiectivul proiectului este pregatirea tinerilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, inainte de debutul activitatii profesionale, prin dezvoltarea unui program educational menit sa formeze o atitudine corespunzatoare cu privire la constientizarea riscurilor.

     Actiunile desfasurate in aceasta luna, in cadrul acestui proiect au fost urmatoarele:

     1.prezentarea proiectului si incheierea unui protocol de colaborare intre Inspectoratul Teritorial de Munca si Inspectoratul Scolar Judetean Neamt.       

      2.instruirea profesorilor din Piatra Neamt in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Mentionam ca in proiect vor fi instruiti in total 25 profesori (11 scoli din Piatra Neamt) si 14 profesori (6 scoli din zona Borca). Celelalte actiuni din cadrul proiectului se vor desfasura in lunile urmatoare.

 

c)          Campania nationala anti-coruptie

 

In cadrul Proiectului Phare RO 2004/016.772.01.05.03 “Imbunatatirea luptei impotriva coruptiei, Campania Nationala Anticoruptie”, in ziua de 30.01.2008 a avut loc o intilnire in sala de sedinte a Consiliului Judetean Neamt. Din partea I.T.M. Neamt a participat inspectorul sef adj.ssm care a prezentat un material intitulat “Politica I.T.M. Neamt de prevenire a actelor de coruptie”.  

    

II.  ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna ianuarie au fost realizate 143 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 17 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 74.500 lei, dintre care 1 „avertisment  contraventional”.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna ianuarie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 5 accidente cu incapacitate temporara de munca. Nu au fost inregistrate accidente mortale.

 

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii ianuarie 2008 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.223 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  2.040 contracte individuale de munca si 3247 incetari de activitate.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna ianuarie au fost controlati un numar de 277 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 7.010 de salariati, din care 2.939 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 46 amenzi contraventionale insumand  89.500 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  160 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  25 angajatori la care lucrau 36 persoane fara forme legale, din care 13 femei.

 

 

 

 

 

                                                             Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        13.02.2008