Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt

INFORMATII DE PRESA  
12.03.2008  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.02.2008 - 29.02.2008 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2007”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006.

            In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 436 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2702 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati   249 angajatori cu amenzi contraventionale insumand  205.915 lei RON.

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a) Sedinta de instruire cu reprezentantii asociatiilor de proprietari la Primaria Roman

In data de 01.02.2008 inspectorul sef adjunct in domeniul relatiilor de munca, a  participat la sedinta de consiliere, la care au fost prezenti un numar de 83 de persoane, reprezentand presedintii, administratorii si cenzorii asociatiilor de proprietari din zona Roman.

Cu acesta ocazie au fost prezentate prevederile Codului Muncii, referitoare la incadrarea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, plata salariilor si achitarea obligatiilor catre bugetul de stat, obligatiile angajatorului privind infiintarea registrului salariatilor, in format electronic, depunerea declaratiilor fiscale privind plata comisionului datorat catre I.T.M. s.a.

Datorita specificului activitatii in asociatiile de proprietari s-a luat in discutie utilizarea fortei de munca cu fractiune de norma si obligatiile angajatorului in acest caz.

 

b) Derularea proiectului intitulat “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca”

          Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, impreuna cu cadre din Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, au dat startul luna trecuta, unui proiect destinat invatamantului ce priveste securitatea si sanatatea in munca. Proiectul denumit ,,Valente culturale ale securitatii  si sanatatii in munca”, se va desfasura pe parcursul intregului an 2008, iar in total, la instruire au participat 25 de profesori din 11 unitati scolare din Piatra Neamt si 14 profesori din 6 unitati de invatamant din zona Borca.

Obiectivul proiectului este pregatirea tinerilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, inainte de debutul activitatii profesionale, prin dezvoltarea unei culturi menita sa determine o atitudine corespunzatoare fata de riscurile pentru securitatea si sanatatea lor care pot fi intilnite la locurile de munca.

Actiunile desfasurate in cadrul acestui proiect de catre I.T.M. Neamt au fost urmatoarele:

1. 12.12.2007 s-a prezentat Inspectoratului Scolar Judetean Neamt proiectul “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca” si s-a incheiat protocolul privind colaborarea in cadrul proiectului;

      2. instruirea profesorilor desfasurata in lunile ianuarie si februarie conform programului convenit cu Inspectoratul Scolar. 

Instruirea a cuprins mai multe module dintre care amintim: Notiuni generale despre securitatea si sanatatea in munca ; Obligatiile angajatorilor si lucratorilor ; Risc, pericol, factori de risc ; Accidente de munca ; Geneza accidentelor de munca; Boli profesionale ; Consecinte AM si BP ; Zgomot si vibratii ; Agenti chimici ; Ergonomie ; Agenti biologici ; Factori psihosociali (stresul)  si Electrosecuritate .

In semestrul II, scolar, proiectul va continua cu instruirea elevilor, instruire care se va efectua de catre profesorii instruiti in etapa 1.

Analiza indicatorilor de succes va conduce la aprecierea oportunitatii de diseminare a rezultatelor pozitive si de generalizare a proiectului la nivelul intregului judet.

 

c)  Intalnire cu lichidatorii judiciari.

In data de 14.02.2008 a avut loc la sediul I.T.M. Neamt, o intalnire de lucru cu reprezentantii societatilor de lichidare si reorganizare judiciara. La intalnire au participat reprezentantii a 17 societati carora le-a fost prezentata situatia angajatorilor aflati in evidenta I.T.M., care se afla in lichidare judiciara si reorganizare si care nu au prezentat inspectoratului documentele prevazute de Legea nr. 130/1999, completata si modificata ( state de plata a salariilor, decizii privind incetarea activitatii, carnete de munca pentru certificarea legalitatii inscrierilor, declaratii fiscale de inventar si lunare privind plata comisionului). Cele doua parti, conducerea I.T.M. Neamt si reprezentantii societatilor de lichidare si reorganizare judiciara au stabilit si modalitati concrete de cooperare si de notificare reciproca.

Cu acest prilej au fost prezentate de catre I.T.M. Neamt cele mai importante probleme care se pot intilni cu prilejul desfasurarii activitatii de lichidare judiciara, cele mai bune solutii de prevenire, iar in final s-a raspuns la intrebarile ridicate de cei prezenti.

Reprezentantii societatilor de lichidare si reorganizare judiciara au apreciat ca fiind oportuna si

foarte utila intalnirea de lucru.

 

d) Organizarea unei inspectii tip sistem la Directia Silvica Neamt.

            In cadrul Planului local de actiune pentru prevenirea evenimentelor de munca din activitatea de exploatare a lemnului in luna februarie, s-a organizat o INSPECTIE SISTEM la Directia Silvica Piatra Neamt.

            Cu aceasta ocazie s-au urmarit verificarea tuturor activitatilor desfasurate de aceasta unitate, modul de respectare a masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale precum si orientarea actiunilor managementului unitatii pentru asigurarea protectiei maxime a lucratorilor. Tematica de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca  si a relatiilor de munca a cuprins:

1) organizarea activitatii de prevenire si protectie din intreprindere, precum si realizarea activitatilor prevazute de art. 15, alin. (1) din HG 1425/2006 ;

2) consultarea lucratorilor in probleme de securitate si sanatate in munca (organizarea si functionarea  C.S.S.M. , reprezentantii lucratorilor) ;

3) asigurarea supravegherii medicale (examene la angajare, examene periodice etc.) prin servicii medicale de medicina muncii ;

4) verificarea asigurarii de materiale necesare instruirii ;

5) verificarea acordarii si utilizarii echipamentului individual de protectie ;

6) verificarea acordarii/utilizarii materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de protectie conform contractului colectiv /individual de munca ;

7) verificarea asigurarii instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca ;

8) verificarea cunoasterii si respectarii masurilor tehnice si organizatorice la desfasurarea lucrarilor in exploatarilr forestiere la activitatile de doborire, colectare si incarcarea lemnului ;

9) verificarea asigurarii permanente si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a a.m.c. , a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a noxelor degajate in procesele de muinca ;

10) respectarea de catre angajator a legislatiei muncii (Legea 53/2003, Decretul 92/1976, Ordinul 136/1976, HG 161/2006 etc.)

    11) identificarea oricaror lipsuri ale mediului de munca care pot duce la procerea unor evenimente de munca.

 

e) Organizarea unei intalniri cu reprezentantii Directiei Silvice pe tema “securitatea drumurilor forestiere”

                 In ziua de 20.02.2008 s-a desfasurat la sediul Directiei Silvice Piatra Neamt o intilnire intre conducerea I.T.M. Neamt si sefii ocoalelor silvice din judet, precum si sefii de district de la aceste ocoalele silvice.

                 Intilnirea, la care au participat 36 de persoane, a avut ca obiectiv gasirea celor mai bune solutii pentru prevenirea accidentelor de munca care s-ar putea produce pe drumurile forestiere aflate in intretinerea Directiei Silvice Piatra Neamt, in special pentru perioada de iarna. S-au purtat discutii pe probleme ca: asigurarea practicabilitatii drumurilor prin administrarea de material antiderapant, repararea podetelor si a podurilor, semnalizarea de securitate, interzicerea exploatarii drumurilor la constatarea unor pericole iminente de accidentare, colaborarea dintre reprezentantii Directiei Silvice si firmele care efectueaza exploatare forestiera.

                

 

f)  Intalnirea de lucru din data de 11.02.2008 initiata de catre domnului Prefect Toader Mocanu, impreuna cu sefii serviciilor deconcentrate subordonate Ministerului Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse.

 

Prezent la intalnire, domnul Popescu Ioan-inspectorul sef al ITM Neamt a prezentat activitate inspectoratului si problemele cu care se confrunta. Inspectorul sef a mentionat faptul ca, in activitatea de verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile HG nr. 161/2006 privind  întocmirea  şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, o problema deosebita o constituie  parte din institutiile publice si in special primariile care nu au transmis inca la sediul ITM Neamt, registru general de evidenta a salariatilor in forma electronica, desi termenul a expirat la data de 31.03.2007.

Institutia Prefectului a transmis o circulara prin care s-a dispus catre autoritatile administratiei publice locale ca pana la data de 01.03.2008, sa intre in legalitate privind respectarea dispozitiilor HG nr.161/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Ordinul Prefectului nr. 37/21.02.2008 s-au constituit comisii mixte formate din functionari din cadrul Institutiei Prefectului si a I.T.M. Neamt  ce vor verifica  modul in care sunt respectate de catre autoritatile administratiei publice locale, prevederile HG nr.161/2006 cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la registrul general de evidenta a salariatilor.

Pana la data de 11.03.2007, din totalul de 83 de consilii locale, un numar de 31 (Anexa) nu au depus registrul unic al salariatilor in format electronic.

 

II.  ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna februarie 2008 au fost realizate 146 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 18 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 84.000 lei, dintre care 1 „avertisment  contraventional”.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna februarie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 4 accidente de munca din care 3 accidente cu incapacitate temporara de munca si 1 accident de munca mortal (Negrea Stefan 52 ani – SEF PETROFOREST  SA).

S-au inregistrat evenimente soldate cu morti la urmatoarele societati :

1.       L. V. 53 ani – SC SINDFIBRE SA;

2.       A. N. 67 ani – SC LIANT SRL;

3.       C. F. 37 ani – DIRECTIA SILVICA NEAMT.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

      1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii februarie 2008 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.294 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  2.710 contracte individuale de munca si 2.501  incetari de activitate.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna februarie au fost controlati un numar de 290 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 3.910 de salariati, din care 1.372 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 53 amenzi contraventionale insumand  121.915 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  160 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati  26 angajatori la care lucrau 45 persoane fara forme legale, din care 23 femei.

 

                                                             Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        12.03.2008