INFORMATII DE PRESA  
09.04.2008  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.03.2008 - 31.03.2008 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2008”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, legii nr.53/2003.

            In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 518 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2175 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat  271  de sanctiuni  contraventionale insumand  228.410 lei RON.

 

Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

a)Ziua securitatii si sanatatii in munca la SC ARCELOR MITTAL TUBULAR    PRODUCTS ROMAN SA

 

Data de 06.03.2008 a fost declarata in cadrul Grupului Arcelor Mittal, “Ziua Securitatii si Sanatatii in Munca” motiv pentru care in perioada 01.02.200806.03.2008 au fost intreprinse o serie de actiuni in scopul marcarii acestui eveniment.

In aceasta zi, pe platforma Arcelor Mittal Tubular Products Roman au avut loc mai multe actiuni printre care o reuniune care s-a desfasurat in sala de conferinte.

 La acest eveniment au participat inspectorul sef si inspectorul sef adjunct pe domeniu securitate si sanatate in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, care, prin interventiile lor au apreciat inititiativa organizarii acestui tip de eveniment precum si efectele pe care acesta le are asupra constientizarii lucratorilor asupra necesitatii respectarii cerintelor de securitate si sanatate in munca.

Programul intocmit pentru marcarea evenimentului a cuprins urmatoarele actiuni:

prezentarea statisticilor si a principalelor cauze ale accidentelor pentru anul 2007;

prezentarea materialului video corporativ dedicat zilei securitatii si sanatatii in munca;

prezentari ale directorului general, directorului resurse umane, sefului serviciului intern de prevenire si protectie referitoare la politica locala in domeniul securitatii si sanatatii in munca, planul de actiuni privind “conducerea  prin puterea exemplului”, indicatori de performanta si planuri de actiuni in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

interventii ale invitatilor;

audit la locurile de munca (shop floor audit);

prezentare concluzii dupa efectuarea auditului;

premierea sectoarelor care au inregistrat rezultate foarte bune in domeniul securitatii si sanatatii in munca in anul 2007;

recomandari de la lucratori, manageri, inspectori de munca si contractori.

 

b)Derularea proiectului intitulat “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca”

        

 Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, impreuna cu profesorii  din   Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, au desfasurat in lunile trecute, actiuni in cadrul unui proiect destinat invatamantului ce priveste securitatea si sanatatea in munca. Proiectul denumit ,,Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca”, se va desfasura pe parcursul intregului an 2008, avand ca obiectiv pregatirea tinerilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, inainte de debutul activitatii profesionale, prin dezvoltarea unei culturi menite sa determine o atitudine corespunzatoare fata de riscurile pentru securitatea si sanatatea lor care pot fi intalnite la locurile de munca.

            Pentru buna desfasurare etapelor urmatoare din cadrul proiectului in aceasta luna au fost organizate intalniri de lucru zonale in trei centre: Vaslui, Cluj si Brasov. La aceste intalniri au participat inspectori sefi adjuncti SSM si inspectori de munca ce controleaza liceele, colegiile si grupurile scolare implicate in proiect in vederea clarificarii unor aspecte legate de organizarea actiunilor in derulare.

La intalnirea organizata la Vaslui din partea I.T.M. Neamt au participat inspectorul sef adjunct SSM si un inspector de munca.

 

c)Campanie nationala  in domeniul morarit panificatie

 

In perioada 05 - 07.03.2008 s-a desfasurat o campanie nationala in domeniul moraritului si panificatiei, care a vizat modul in care se respecta legislatia privind relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca.

Din punct de vedere al relatiilor de munca la actiune, au participat 13 inspectori de munca.

 Au fost verificati 78 angajatori la care isi desfasurau activitatea 1994 salariati; au fost depistati 6 angajatori care foloseau munca fara forme legale, la care prestau activitate  fara contract individual de munca 13 persoane; s-au depistat 384 de deficiente; au fost sanctionati 39 de angajatori, s-au aplicat 47 de sanctiuni in valoare de 28.400 lei.

Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca la actiune, au participat 5 inspectori de munca. Au fost verificati  42 de angajatori  la care isi desfasurau activitatea 1070 lucratori;   au fost depistate 117 deficiente ; au fost sanctionati 33  de angajatori, au fost aplicate 36 de sanctiuni contraventionale in valoare de  12.000 lei.

Cele mai importante neconformitati constatate in domeniul securitatii in munca au fost:

-lipsa evaluarii riscurilor la care sunt expusi lucratorii la locurile de munca;

-neintocmirea planurilor de prevenire si protectie cu masuri specifice de securitate si sanatate in munca;

-lipsuri in organizarea si instruirea lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

-lipsuri in asigurarea masurilor de electrosecuritate.

 

d) Participare la instruirea cu agentii economici din zona Targu Neamt

 

In data de 07.03.2008 a avut loc la Casa Arcasului din Targu Neamt, o instruire cu angajatorii organizata de Camera de Comert si Industrie Neamt la care au participat reprezentanti ai institutiei noastre.

La sedinta au participat reprezentantii unui numar de 60 societati comerciale din zona.

La acest eveniment au participat inspectorul sef adjunct SSM si consilierul juridic din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. Acestia au raspuns intrebarilor angajatorilor si au prezentat o serie de materiale pe urmatoarele teme:

Prezentarea contractului individual de munca  (notiuni si reglementari, trasaturi caracteristice, incheierea, inregistrarea si evidenta contractelor individuale de munca;

Evitarea formelor de discriminare si egalitatea de sanse intre femei si barbati;

Instruirea lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

Autorizarea angajatorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

Implementarea cerintelor europene in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

 

     e)Schimb de experienta la centru pilot IMOB SRL Piatra Neamt

 

In ziua de 26.03.2008 in cadrul Planului National de actiune al Inspectiei Muncii pentru anul 2008, plan intocmit in continuarea proiectului Phare RO 04/IB/SO-01 pentru implementarea securitatii si sanatatii in munca in intreprinderile mici si mijlocii, a avut loc la centrul pilot (SC Imob SRL Piatra Neamt) un schimb de experienta la care au participat reprezentati ai I.T.M. Iasi, I.T.M. Maramures, I.T.M. Bacau si I.T.M. Neamt.

Agenda acestei actiuni a cuprins: prezentarea Planului national de actiune in continuarea proiectului Phare; prezentarea Ghidului de evaluarea riscurilor intocmit pentru i.m.m.-uri; prezentarea experientei I.T.M. Neamt in cadrul proiectului; prezentarea experientei SC Imob SRL in cadrul proiectului, precum si o vizita la locurile de munca din cadrul SC Imob SRL.

 

 

II.  ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna martie 2008 au fost realizate 184 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 76 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 61.000 lei, dintre care 64 „avertismente contraventionale”.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 

In luna martie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 8 accidente de munca din care 7 accidente cu incapacitate temporara de munca si 1 accident de munca mortal.

Accidentul mortal de munca s-a inregistrat la SC FORESTAR SA Tarcau, victima fiind Cojocaru Adrian de 57 de ani, care s-a rasturnat cu IFRON-ul in apa canalului de fuga al Hidrocentralei „Dimitrie Leonida” din loc. Stejaru, jud. Neamt.   

 

ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

 

La sfarsitul lunii martie 2008 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.039 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  2.888 contracte individuale de munca si  2352 de   incetari de activitate.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna martie au fost controlati un numar de 334 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 7.127 de salariati, din care 3.043 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 50 amenzi contraventionale insumand  167.410 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  145 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 37 angajatori la care lucrau 70 persoane fara forme legale, din care 37 femei.

 

                                                             Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        09.04.2008