INFORMATII DE PRESA  
14.05.2008  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.04.2008 - 30.04.2008 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2008”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003.

           

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

A. CAMPANIE IN UNITATILE CARE AU ACTIVITATE  IN DOMENIUL  TRANSPORTURILOR.

 

            Urmare dispozitiei Inspectiei Muncii, incepand cu data de 15.04.2008 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate  transporturi.

            Mentionam ca in baza de date a I.T.M. Neamt sunt inregistrate la codurile CAEN -493 si 494, un numar de 570 unitati cu obiect de activitate transporturi terestre rutiere de calatori si de marfuri.

            Actiunea a vizat ca tematica in domeniul relatiilor de munca si al sanatatii si securitatii in munca urmatoarele: verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind clauzele contractului individual de munca, coroborate cu prevederile Contractului Colectiv de munca unic la nivel de ramura transporturi pe anii 2008-2010, in conformitate cu dispozitiile Legii 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv modul de respectare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

            In urma verificarilor  au fost constatate urmatoarele aspecte:

a) din punct de vedere al relatiilor de munca la unitatile controlate s-au constatat urmatoarele neconformitati:

1) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare  la aplicarea coeficientilor minimi de ierarhizare la salariul minim brut prevazut de CCM 722/2008 ;

2) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la repausul saptamanal ;

3) nerespectarea termenului legal de depunere a dovezilor de calculare a drepturilor salariale si a declaratiilor fiscale ;

4) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la transmiterea registrului salariatilor in forma electronica ;

5) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia de a tine o evidenta a orelor prestate de fiecare salariat ;

6) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la sporul de noapte.

b) din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca la unitatile controlate s-au constatat urmatoarele neconformitati :

     1) nu au fost evaluate riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor in vederea intocmirii planului de prevenire si protectie ;

      2) o parte din planurile de prevenire si protectie intocmite nu se bazeaza pe evaluarea riscurilor;

      3) unii angajatori nu au elaborat instructiuni proprii pentru toate activitatile desfasurate ;

      4) in unele fise de post nu sunt mentionate atributii si responsabilitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;

      5) unii angajatori nu asigura materiale suficiente necesare instruirii ;

      6) o parte din lucratorii desemnati pentru activitatea de securitate si sanatate in munca nu indeplinesc cerintele minime de pregatire ;

      7) la capitolul responsabilitati din regulamentul intern al unitatilor nu este mentionata interdictia prezentarii la serviciu sub influenta alcoolului sau consumului de alcool in timpul lucrului (deplasarii).

      8) neinformarea conducatorilor auto cu prevederile H.G. 38/2008 privind organizarea timpului de munca ;

      9) nerealizarea unor masuri stabilite in procesul verbal incheiat la controlul anterior.

Cu prilejul actiunii au fost controlati un numar de 41 de angajatori la care-si desfasura activitatea 556 de lucratori. Au fost depistate 169 de neconformitati pentru care s-au dispus 169 de masuri. Au fost sanctionati 24 de anjajatori. S-au aplicat 26 de sanctiuni contraventionale in valoare de 3.000 lei.

 

B.      INSTRUIRE CU PERSONALUL LABORATOARELOR DE CHIMIE-BIOLOGIE.

 

            In zilele de 07 si 14 aprilie anul 2008, au fost organizate sedinte de lucru la Roman si Piatra Neamt cu laborantii liceelor de chimie si biologie din institutiile de invatamant din judetul Neamt. Intilnirile s-au organizat impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Neamt pe zone: Piatra Neamt si Roman.

           In cadrul intalnirilor de lucru s-au dezbatut probleme privind utilizarea substantelor chimice periculoase, autorizarea utilizarii lor precum si masuri de prevenire a unor evenimente datorate utilizarii necorespunzatoare a acestora.

           Din partea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a participat inspectorul sef adjunct pe probleme de sanatate si securitate in munca.

           La aceste intalniri au participat 59 de persoane (34 la Piatra Neamt si 25 la Roman).

          

  C. ACTIUNI PENTRU MARCAREA “ZILEI INTERNATIONALE A VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE MUNCA”.

 

Ziua de 28 aprilie este ziua din an pe care Organizatia Internationala a Muncii o dedica comemorarii victimelor accidentelor de munca si bolilor profesionale. Aceasta zi se constituie intr-un moment al reculegerii pentru victimele accidentelor de munca precum si al celor care sufera boli profesionale.

Scopul acestei comemorari l-a constituit prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatii lucratorilor precum si eliminarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala prin masuri menite sa evite sau sa diminueze actiunea factorilor de risc asupra organismului uman. Ca urmare, ziua de 28 aprilie a devenit ziua internationala a accidentatilor in munca, zi recunoscuta si comemorata si de guvernul roman.

Pentru marcarea acestei zile la data de 30.04.2008 in sala de sedinte a DIRECTIEI SILVICE NEAMT, a avut loc o intilnire cu tema ” Viata mea, munca mea in siguranta ”  la care au participat : reprezentanti ai autoritatilor locale, ai partenerilor sociali, ai mass media, ai unor intreprinderi, sefii serviciilor publice deconcentrate, inspectori de munca precum si alti invitati.

Tematica acestei intruniri a cuprins aspecte privind securitatea si sanatatea in munca, asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, fiind un loc de dialog tripartit intre reprezentantii autoritatilor (Prefectura si ITM Neamt) si cei ai partenerilor sociali: patronate si sindicatele reprezentative la nivelul judetului Neamt.

 

D.  INSTRUIRE  IN UNITATILE DE INVATAMANT

 

Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, la solicitarea Casei Corpului Didactic Neamt va participa la organizarea cursurilor de scurta durata – evidenta personalului din unitatile scolare – pentru secretarele din unitatile din invatamant ale judetului Neamt.

Obiectivele programului vor avea in vedere:

Ř        intocmirea si completarea dosarelor de personal si a contractelor de munca;

Ř        intocmirea si completarea carnetelor de munca;

Ř        intocmirea si completarea registrului general de evidenta electronic;

 

II.  ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna aprilie 2008 au fost realizate 206 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 111 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 102.000 lei, dintre care 88 „avertismente contraventionale”.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna aprilie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 4 accidente de munca din care 3 accidente cu incapacitate temporara de munca si 1 accident de munca mortal.

Accidentul mortal de munca s-a inregistrat la SC PETROCART SA, victima fiind Parfene Costel, in varsta de 29 de ani care intervenit inainte de oprirea completa a masinii fiind prins, antrenat si strivit intre organele de masini in miscare (valturile conducatoare a flanelei inferioare a masinii de fabricat hartie igienica).   

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.      Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii aprilie 2008 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.145 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  2.590 contracte individuale de munca si 2006 incetari de activitate .

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna aprilie au fost controlati un numar de 267 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 3.405 de salariati, din care 791 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 33 amenzi contraventionale insumand  59.700 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si  120 avertismente contraventionale. Au fost depistati 20 angajatori la care lucrau 29 persoane fara forme legale, din care 11 femei.

 

                                                           

 

 Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

                                                                        14.05.2008