INFORMATII DE PRESA  
09.07.2008  
 

 

In perioada 01.06.2008 - 30.06.2008 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2008”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 444 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2182 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 194 de sanctiuni contraventionale insumand 177.600 lei RON.

 

I.          Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

A. CAMPANIE SECTORIALA PRIVIND „VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE SUNT RESPECTATE CERINŢELE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SECURITĂŢII ŞI PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR CARE POT FI EXPUŞI UNUI POTENŢIAL RISC DATORAT ATMOSFERELOR EXPLOZIVE ÎN SILOZURILE DE CEREALE ŞI FABRICILE DE PRODUCERE A NUTREŢURILOR COMBINATE”

 

I. Obiectivul Campaniei

- Cresterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul condiţiilor de muncă, sănătăţii şi securităţii în muncă;

- Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a cerinţelor de sănătate şi securitatea în muncă în vederea prevenirii producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

II. Durata Campaniei

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 5 zile, respectiv în perioada 16-20 iunie 2008.

III. Grupuri tinta

Unităţi economice care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole şi cele de prelucrare, păstrare, industrializare şi livrare a furajelor din judetul Neamt.

 

Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 10 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 417 de salariati. Au fost constatate un numar de 29 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 29 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, 2 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 8.000 lei iar un numar de 3 agenti economici cu avertismente contraventionale.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

-lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala privind explozia si manipularea manuala a maselor;

-neasigurarea materialelor de instruire si informare a lucratorilor, inclusiv a celor expusi pericolului de explozie;

-neintocmirea unor instructiuni interne de securitate si sanatate in munca functie de particularitatile specifice locurilor de munca;

-neasigurarea supravegherii medicale a lucratorilor conform cerintelor legale, in special neefectuarea examenului medical periodic;

-lipsa de informare a lucratorilor, inainte de angajare, cu privire la riscurile la care sunt expusi la locurile de munca.

 

B. CAMPANIE SECTORIALA PRIVIND VERIFICAREA MODULUI ÎN CARE SUNT RESPECTATE CERINŢELE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SECURITĂŢII ŞI PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR CARE POT FI EXPUŞI UNUI POTENŢIAL RISC DATORAT ATMOSFERELOR EXPLOZIVE ÎN ACTIVITĂŢILE DE FINISARE MOBILIER DIN FABRICILE DE MOBILĂ

 

 

I. Obiectivul Campaniei

-Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul condiţiilor de muncă, sănătăţii şi securităţii în muncă;

-Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă în vederea prevenirii producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

 

II. Durata Campaniei

Campania s-a desfăşurat pe parcursul a 4 zile, respectiv în perioada 17-20 iunie 2008.

III. Grupuri tinta

Agenţii economici care efectuează activităţi de finisare mobilier din cadrul fabricilor de mobilă din judetul Neamt.

 

Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 38 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 644 de salariati. Au fost constatate un numar de 175 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 171 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, 2 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 8.000 lei iar un numar de 22 agenti economici cu avertismente contraventionale.

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

-lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala privind explozia si manipularea maselor;

-neasigurarea materialelor de instruire si informare a lucratorilor, inclusiv a celor expusi pericolului de explozie;

-neutilizarea echipamentului individual de protectie la sectorul finisaj (masti contra prafului de lemn);

-neintocmirea unor instructiuni interne de securitate si sanatate in munca functie de particularitatile specifice locurilor de munca;

-neasigurarea supravegherii medicale a lucratorilor conform cerintelor legale, in special neefectuarea examenului medical periodic;

-neasigurarea unui microclimat corespunzator la locurile de munca (temperatura aerului prea ridicata);

-lucratori desemnati care nu indeplinesc cerintele de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

-neintocmirea planului de prevenire si protectie cu masuri tehnice si organizatorice de prevenire a riscurilor, inclusiv acolo unde este cazul de reducere a riscului de explozie;

-lipsa aparatorilor de protectie la organele de masini in miscare (masina de slefuit, strung, circular, pendula de retezat);

-neluarea unor masuri pentru prevenirea initierii unei eventuale explozii la sectorul de lacuit (nelegarea la centura de impamantare a pistoalelor instalatiilor de lacuit si vopsit).

 

C.      CAMPANIE NATIONALA PRIVIND VERIFICAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

 

Urmare unei adrese a Inspectiei Muncii, in perioada 23-27.06.2008 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate constructii.

Mentionam ca in baza de date a I.T.M. Neamt sunt inregistrate un numar de 703 unitati cu obiect de activitate constructii.

 

I. Obiectivul Campaniei

-Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă.

II.                 Grup ţintă

Unităţi economice care efectuează activităţi de constructii civile si industriale, drumuri si poduri din judetul Neamt.

 

In urma verificarilor au fost constatate urmatoarele aspecte:

a) din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca la unitatile controlate s-au constatat urmatoarele neconformitati:

1) nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor de accidentare;

2) lipsa materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

3) nefinalizarea sau lipsa planului de protectie si prevenire pe santiere;

4) lipsa instructiunilor proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;

5) lipsa unor masuri organizatorice de prevenire cum ar fi neintocmirea fiselor de post pentru lucratori;

6) lipsa de instruire a lucratorilor cu privire la modul de manipulare a maselor;

7) lipsa supravegherii medicale a lucratorilor;

8) lucratorii nu poarta echipamentul individual de protectie;

9) lipsa aparatorilor la echipamentele de munca;

10) lipsa vizei medicului de medicina muncii la efectuarea controlului medical periodic;

11) instruirea introductiv-generala nu s-a finalizat prin verificarea cunostintelor pe baza de teste;

12) fisele de instruire individuala nu erau insotite de copii ale fiselor de aptitudini

13) un motostivuitor din dotarea unitatii era condus de o persoana neautorizata.

Cu prilejul actiunii au fost controlati un numar de 46 de angajatori la care-si desfasura activitatea 934 de lucratori. Au fost depistate 152 de neconformitati pentru care s-au dispus 152 de masuri. Au fost sanctionati 19 de angajatori. S-au aplicat 19 de sanctiuni contraventionale dintre care 2 cu amenda in valoare totala de 8.000 lei.

 

D. Actiune de control tip campanie in domeniul relatiilor de munca la agenti economici cu obiect de activitate constructii

 

In perioada 23 - 27.06.2008, din dispozitia inspectorului sef al I.T.M. Neamt, s-a desfasurat o actiune de control tip campanie in domeniul relatiilor de munca pentru depistarea persoanelor care presteaza activitate fara forme legale de angajare la agentii economici cu obiect de activitate constructii din judetul Neamt.

Mentionam ca actiunea s-a desfasurat concomitent cu cea dispusa la nivel national in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Actiunea a antrenat un numar de 13 inspectori de munca, organizati in 6 echipe.

Au fost controlati un numar de 69 agenti economici, iar in urma actiunii de control au fost constatate 443 deficiente. Au fost identificate 17 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 23 de sanctiuni contraventionale, la 19 angajatori, in valoare de 34.100 lei din care 9 pentru munca fara forme legale, in valoare de 25.500 lei.

E.       Actiune de control tip campanie de noapte la unitati cu obiect de activitate alimentatie publica

 

In data de 25.06.2008, din dispozitia inspectorului sef al I.T.M. Neamt, s-a desfasurat o actiune tip campanie de noapte la agentii economici cu obiect de activitate de alimentatie publica in municipiul Piatra Neamt si municipiul Roman.

Au fost controlati un numar de 32 agenti economici si au fost luate un numar de 58 declaratii. In urma actiunii de control au fost identificate 3 persoane care prestau munca fara forme legale, iar pentru incalcarea dispozitiilor legale au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale, din care 2 pentru munca fara forme legale, in valoare totala de 4.500 lei.

 

F. Intalnire cu angajatorii din domeniul electrotehnicii, comunicatiilor si firmelor de calculatoare

 

In ziua de 26 iunie 2008 la sediul inspectoratului s-a desfasurat o intilnire cu angajatorii din domeniul electrotehnicii, calculatoarelor si telecomunicatiilor. La intilnire au fost invitati un numar de 15 angajatori care-si desfasoara activitatea in municipiul Piatra Neamt.

Au fost abordate teme ca: solutii pentru respectarea prevederilor Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca (care preia Directiva 89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru promovarea securitatii si sanatatii la locul de munca), precum si a altor prevederi legale referitoare la: locul de munca, echipamentul individual de protectie si utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de munca.

Cu acest prilej s-au difuzat o serie de tiparituri referitoare la securitatea muncii.

 

G.      Participare inspectori la Curs de perfectionare organizat la Botosani

 

In luna iunie, 2 inspectori de munca din cadrul I.T.M. Neamt au participat la un curs de perfectionare organizat de Inspectia Muncii, in conformitate cu Programul National de instruire pe anul 2008.

Astfel, in perioada mentionata s-a derulat Modulul I si II din Programul National de instruire pe anul 2008, la Centrul de Pregatire si Perfectionare profesionala al Inspectiei Muncii cu sediul la Botosani.

 

H.      Controlul modului de aplicare a O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

 

Conform adresei nr. 02 /D.N.B./ 21.01.2008 a Inspectiei Muncii Bucuresti, in cursul anului 2008 se desfasoara actiunea „Controlul modului de aplicare a O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca”, in perioadele cu temperaturi extreme.

Inspectorii de muncă vor verifica modul în care se aplică şi respectă legislaţia în vigoare privind protecţia lucrătorilor în perioadele cu temperaturi extreme în care, conform datelor furnizate de ANMH, temperaturile depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel ( se atinge sau se depaseste indicele de confort termic de 80 de unitati);

Controalele tematice vor viza verificarea măsurilor luate de angajator în următoarele aspecte:

1.Ameliorarea condiţiilor de muncă prin:

- reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;

- asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;

- alternarea efortului dinamic cu cel static;

- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

2. Menţinerea stării de sănătate a angajaţilor prin:

- asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;

- asigurarea echipamentului individual de protecţie;

- asigurarea de duşuri;

- acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător.

3.       Reducerea duratei zilei de lucru, daca temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin doua zile consecutiv;

4.       Eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11,00 şi după ora 17,00, în cazul temperaturilor ridicate extreme, dacă se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv;

5.       Întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale, dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin doua zile consecutiv;

6.       Asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi crescute ;

7.       Asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;

8.       Trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Art.8 din OUG nr.99/2000 ,, pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri:

a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute;

b) asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;

c) trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme.

Art. 10 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei încălcarea prevederilor art. 8, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

 

II. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna iunie 2008 au fost realizate 171 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 70 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 68.000 lei, dintre care 57 „avertismente contraventionale”.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna iunie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 3 accidente de munca din care 2 accidente cu incapacitate temporara de munca si 1 eveniment soldat cu decesul unei persoane.

Evenimentul soldat cu deces s-a inregistrat in data de 26.06.2008 la DRUPO NEAMT SA, victima fiind Ungureanu Ion, in varsta de 32 de ani, necasatorit.

Locul producerii accidentului: lucrare „zid sprijin”, consolidare mal drept piraul Almas, jud. Neamt. In timpul unei manevre de mutare a unui stalp de beton de pe malul drept pe malul stang al paraului Almas, cu ajutorul unei automacarale sub o linie electrica aeriana de 20 KV, victima, care dirija stalpul, a fost electrocutata, bratul macaralei intrand in zona de pericol LEA.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii iunie 2008 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau inregistrati un numar de 8.396 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 3.589 contracte individuale de munca si 2442 incetari de activitate .

La data de 30.06.2008, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta ITM Neamt este de 79670.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna iunie au fost controlati un numar de 273 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 7.314 de salariati, din care 4027 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 38 amenzi contraventionale insumand 111.100 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si 87 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 25 angajatori la care lucrau 50 persoane fara forme legale, din care 6 femei.

 

Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

09.07.2008