INFORMATII DE PRESA  
13.08.2008  
 

 

 

Informatii de presa

 

In perioada 01.07.2008 - 31.07.2008 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2008, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 349 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1866 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 169 de sanctiuni contraventionale insumand 175.900 lei RON.

 

I.                   Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

A. CAMPANIE NATIONALA PRIVIND VERIFICAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

 

Urmare unei adrese a Inspectiei Muncii, in perioada 30-31.07.2008 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate constructii.

Mentionam ca in baza de date a I.T.M. Neamt sunt inregistrate un numar de 703 unitati cu obiect de activitate constructii.

 

1. Obiectivul Campaniei

Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale n ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea n muncă.

 

2.     Grup ţintă

Unităţi economice care efectuează activităţi de constructii civile si industriale, drumuri si poduri din judetul Neamt.

3. Rezultatele campaniei in domeniul relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 25 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1898 salariati, din care 304 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 112 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 12.000 lei.

Astfel 5 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 12.000 lei. Au fost depistate 8 persoane care lucrau fara forme legale.

4. Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

       nu se respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca anterior inceperii raporturilor de munca, contrar art. 276 lit e din Legea nr. 53/2003 ;

       nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la I.T.M. Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

       nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor fiscale lunare privind comisionul datorat, contrar art. 5 alin. 2 din Legea nr. 130/1999 ;

       neintocmirea programarii concediilor de odihna pentru anul 2008 ;

       netransmiterea in termen legal a registrului de evidenta al salariatilor in forma electronica ;

       nerespectarea obligatiei de a tine o evidenta a orelor prestate de fiecare salariat.

       nerespectarea termenului legal de inregistrare a contractelor individuale de munca.

 

5. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 20 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1659 de salariati. Au fost constatate un numar de 55 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 55 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 9 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 9.000 lei.

6. Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

        nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor de accidentare;

        lipsa materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

        nefinalizarea sau lipsa planului de protectie si prevenire pe santiere;

        lipsa instructiunilor proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;

        lipsa unor masuri organizatorice de prevenire cum ar fi neintocmirea fiselor de post pentru lucratori;

        lipsa supravegherii medicale a lucratorilor;

        lucratorii nu poarta E.I.P. din dotare;

        neefectuarea controlului medical periodic;

        instruirea introductiv-generala nu s-a finalizat prin verificarea cunostintelor pe baza de teste;

        fisele de instruire individuala nu erau insotite de copii ale fiselor de aptitudini.

 

II. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna iulie 2008 au fost realizate 146 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 46 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 85.000 lei, dintre care 30 avertismente contraventionale.

 

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna iulie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-a produs un eveniment grav soldat cu decesul unei persoane. Evenimentul soldat cu deces s-a inregistrat in data de 22.07.2008, victima fiind Cojocaru Ionut, in varsta de 35 de ani. Locul producerii accidentului: SC FIBREXNYLON SA , statie Trafo nr. 7, Savinesti, judetul Neamt.

III.             ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii iulie 2008 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau inregistrati un numar de 8.290 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 2.266 contracte individuale de munca si 2462 incetari de activitate .

La data de 31.07.2008, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta ITM Neamt este de 79739.

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna iulie au fost controlati un numar de 203 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 7.127 de salariati, din care 1978 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 36 amenzi contraventionale insumand 90.900 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si 87 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 21 angajatori la care lucrau 32 persoane fara forme legale, din care 7 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 48000 lei.

 

 

Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

13.08.2008