INFORMATII DE PRESA  
10.09.2008  
 

Informatii de presa

 

In perioada 01.08.2008 - 31.08.2008 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2008, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 316 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1687 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 174 de sanctiuni contraventionale insumand 119.800 lei RON.

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

A. CAMPANIE NATIONALA PRIVIND VERIFICAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

 

Urmare dispozitiei Inspectiei Muncii, in perioada 27-28.08.2008 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate constructii.

Mentionam ca in baza de date a I.T.M. Neamt sunt inregistrate un numar de 703 unitati cu obiect de activitate constructii.

 

1. Obiectivul Campaniei

Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale n ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea n muncă.

 

2.       Grup ţintă

Unităţi economice care efectuează activităţi de constructii civile si industriale, drumuri si poduri din judetul Neamt.

a. Rezultatele campaniei in domeniul relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 34 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1295 salariati, din care 141 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 121 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 7.500 lei.

Astfel 3 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 7.500 lei. Au fost depistate 5 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

        nu se respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca anterior inceperii raporturilor de munca, contrar art. 276 lit e din Legea nr. 53/2003 ;

        nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la I.T.M. Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

        nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor fiscale lunare privind comisionul datorat, contrar art. 5 alin. 2 din Legea nr. 130/1999 ;

        neintocmirea programarii concediilor de odihna pentru anul 2008 ;

        netransmiterea in termen legal a registrului de evidenta al salariatilor in forma electronica ;

        nerespectarea obligatiei de a tine o evidenta a orelor prestate de fiecare salariat.

        nerespectarea termenului legal de inregistrare a contractelor individuale de munca.

 

b. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 34 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1275 de salariati. Au fost constatate un numar de 128 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 129 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 19 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 18.000 lei.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

        nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor de accidentare;

        lipsa materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

        nefinalizarea sau lipsa planului de protectie si prevenire pe santiere;

        lipsa instructiunilor proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;

        lipsa unor masuri organizatorice de prevenire cum ar fi neintocmirea fiselor de post pentru lucratori;

        lipsa supravegherii medicale a lucratorilor;

        lucratorii nu poarta E.I.P. din dotare;

        neefectuarea controlului medical periodic;

        instruirea introductiv-generala nu s-a finalizat prin verificarea cunostintelor pe baza de teste;

        fisele de instruire individuala nu erau insotite de copii ale fiselor de aptitudini.

 

II. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna august 2008 au fost realizate 160 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 62 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 85.500 lei, dintre care 46 avertismente contraventionale.

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna august, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs un numar de 4 accidente de munca cu incapacitate temporara de munca.

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii august 2008 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau inregistrati un numar de 8.297 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 2.614 contracte individuale de munca si 2140 incetari de activitate .

La data de 31.08.2008, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta ITM Neamt este de 79.857.

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna august au fost controlati un numar de 156 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 3.747 de salariati, din care 856 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 19 amenzi contraventionale insumand 34.300 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999 si Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), si 93 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 11 angajatori la care lucrau 14 persoane fara forme legale, din care 2 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 21000 lei.

 

 

Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt

10.09.2008