INFORMATII DE PRESA  
12.11.2008  
 

Informatii de presa

 

In perioada 01.10.2008 - 31.10.2008 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2008, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 480 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2.522 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 205 sanctiuni contraventionale insumand 177.100 lei RON.

 

I.                    Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

A. CAMPANIE NATIONALA PRIVIND VERIFICAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA IN ACTIVITATEA DE DESFACERE A PRODUSELOR PETROLIERE

 

Inspectia Muncii a dispus , in perioada 06-10.10.2008 o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate desfacerea produselor petroliere.

1. Obiectivul Campaniei

        Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul desfacerii produselor petroliere a prevederilor legale n ceea ce priveşte securitatea, sănătatea n muncă, precum şi condiţiile de muncă;

        Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii din domeniul desfacerii produselor petroliere a prevederilor legale menţionate;

        Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor n ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale n domeniul condiţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii n muncă.

2. Grup ţintă

Unităţi economice care distribuie produse petroliere din judetul Neamt.

Au fost verificati un numar de 42 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 523 de salariati. Au fost constatate un numar de 128 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 128 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 4 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi in valoare de 20.000 lei.

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

        lipsa evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca;

        lipsa planurilor de prevenire si protectie;

        nefinalizarea sau lipsa planului de protectie si prevenire pe santiere;

        instruirea incompleta a lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

        nefixarea impotriva rasturnarii a unor rastele pentru butelii;

        documente pentru protectia la explozie incomplete;

        neintocmirea instructiunilor proprii pentru securitatea si sanatatea in munca.

 

 

B. CAMPANIE NATIONALA PRIVIND VERIFICAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

 

Inspectia Muncii a dispus in perioada 29-30.10.2008 o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate constructii.

Mentionam ca in baza de date a I.T.M. Neamt sunt inregistrate un numar de 703 unitati cu obiect de activitate constructii.

1. Obiectivul Campaniei

Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale n ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea n muncă.

2. Grup ţintă

Unităţi economice care efectuează activităţi de constructii civile si industriale, drumuri si poduri din judetul Neamt.

a. Rezultatele campaniei in domeniul relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 53 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 833 salariati, din care 194 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 270 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.130/1999, republicata. Au fost aplicate 16 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 24.000 lei.

Astfel, 9 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276, alin.1, lit.e din Codul muncii, cu amenzi in valoare de 24.000 lei. Au fost depistate 16 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

        nu se respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca anterior inceperii raporturilor de munca, contrar art. 276 lit e din Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare ;

        neevidentierea orelor prestate de fiecare salariat ;

        neinregistrarea in termen legal a contractelor individuale de munca;

        nedepunerea in termen legal a dovezilor de calculare a drepturilor salariale;

        neinregistrarea in termen legal a declaratiilor fiscale privind stabilirea comisionului datorat;

        neintocmirea regulamentului intern la nivel de unitate;

        netransmiterea in termen legal al registrului de evidenta al salariatilor in format electronic.

b. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 37 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 730 de salariati. Au fost constatate un numar de 100 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 100 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 9 agenti economici au fost sanctionati cu avertisment contraventional si 1 agent economic cu amenda in valoare de 4.000 lei.

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

        nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor de accidentare;

        lipsa materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

        nefinalizarea sau lipsa planului de protectie si prevenire pe santiere;

        lipsa instructiunilor proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;

        lipsa unor masuri organizatorice de prevenire cum ar fi neintocmirea fiselor de post pentru lucratori;

        neacordarea, de catre angajator, a EIP adecvat riscurilor la care sunt expusi lucratorii;

        lucratorii nu poarta E.I.P. din dotare;

        nu este pastrata o evidenta corespunzatoare a instruirilor efectuate din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

        lipsa supravegherii lucratorilor la inaltime.

 

C. CAMPANIE DE CONTROL LA UNITATILE CU OBIECT DE ACTIVITATE ALIMENTATIE PUBLICA SI PANIFICATIE DIN ZONA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT

 

In data de 27.10.2008, , s-a desfasurat o actiune de control, tip campanie de noapte, la unitatile cu obiect de activitate alimentatie publica si panificatie din zona municipiului Piatra Neamt.

Au fost verificati 51 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării prevederilor legale n ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale.

In urma actiunii de control, au fost identificate 4 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca, drept pentru care s-au aplicat 3 amenzi in valoare de 6.000 lei, conform art. 276, alin.1, lit. e din Legea nr. 53/2003 modificata si completata.

 

D. SIMPOZIONUL TEHNICO-STIINTIFIC ORGANIZAT LA SUCEAVA

 

In perioada 23-24 octombrie s-a desfasurat la Suceava, simpozionul tehnico stiintific, in cadrul manifestarilor prilejuite de Saptamana europeana pentru sanatate si securitate in munca, sub sloganul: LOCURI DE MUNCA SIGURE SI SANATOASE - BINE PENTRU TINE. Bine pentru afacere - O campanie Europeana privind evaluarea riscurilor

La aceasta instalnire, au participat inspectorul sef adjunct SSM, sef serviciu control SSM si 3 inspectori de munca din cadrul I.T.M. Neamt.

Toti cei 5 participanti din partea I.T.M. Neamt au prezentat, in cadrul simpozionului, lucrari cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor si imbunatatirea mediului de munca din intreprinderi.

 

II. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna octombrie 2008 au fost realizate 216 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 51 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 53.000 lei, dintre care 40 avertismente contraventionale.

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna octombrie, la agentii economici de pe raza judetului Neamt s-au produs 8 accidente de munca , din care 6 cu incapacitate temporara de munca si 2 accidente de munca mortale inregistrate la SC GRUP LEMN SRL si SC INTERAMAL GROUP DISTRIBUTION SRL.

 

III.               ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii octombrie 2008 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau inregistrati un numar de 8.368 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 2.637 contracte individuale de munca si 2.953 incetari de activitate .

La data de 30.10.2008, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt este de 79.176.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna octombrie au fost controlati un numar de 264 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 10.109 de salariati, din care 5064 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 154 sanctiuni contraventionale din care 41 amenzi contraventionale, insumand 124.100 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si 113 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 25 angajatori la care lucrau 47 persoane fara forme legale, din care 17 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 70.500 lei.

ATENTIE !!!!!

Incepand cu luna noiembrie ,avand in vedere faptul ca , cateva sute de angajatori, nu si-au indeplinit obligatiile prevazute de art.5,alin.2 din Legea nr.130/1999 republicata, potrivit caruia Angajatorii prevăzuţi la art. 2 şi 3 au obligaţia sa calculeze comisionul şi sa depună lunar la inspectoratul teritorial de munca o declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului... institutia noastra a demarat o ampla actiune privind verificarea si sanctionarea angajatorilor care nu si-au indeplinit in termen legal obligatia susmentionata.

Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 5 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.