INFORMATII DE PRESA  
11.02.2009  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.01.2009 - 31.01.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003.

            In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  383 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2.012 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 95 sanctiuni  contraventionale insumand 35.200 lei RON.

 

I. Actiuni, activitati, evenimente deosebite desfasurate

 

A. ACTIUNE DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE A REPREZENTANTILOR UNITATILOR CARE AU LOCURI DE MUNCA INCADRATE IN CONDITII DEOSEBITE

 

Avand in vedere faptul ca a fost publicata HG 1622/10.12.2008 pentru modificarea si completarea HG 246/2007 privind metodologia de reinoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, inspectoratul teritorial de munca a invitat unitatile interesate la o intilnire avind ca obiect informarea si clarificarea tuturor aspectelor cu privire la respectarea dispozitiilor actului normativ mentionat.

Intilnirea a avut loc la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, in ziua de luni 19 ianuarie 2009.

Au fost invitati conducatorul unitatii, liderul de sindicat (sau reprezentantul lucratorilor), seful serviciului intern de prevenire si protectie (sau persoana desemnata) si medicul care asigura supravegherea sanatatii lucratorilor. Au participat un numar de 12 persoane ce-si desfasoara activitatea la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, Spitalul Municipal de Urgenta Roman, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Neamt si Directia de Sanatate Publica Neamt, care au numar de  44 locuri de munca incadrate in conditii deosebite, motivat de existenta a factorilor de risc biologic, unde isi desfasoara activitatea 497 de salariati.

Cu acest prilej s-a discutat despre obligatiile ce revin angajatorilor, precum si cele mai bune masuri de asigurare a unor conditii normale de lucru pentru lucratori.

 

 

 B. ACTIUNE PENTRU CONSTIENTIZAREA ANGAJATORILOR SI LUCRATORILOR DIN SECTORUL EXPLOATARE FORESTIERA PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

 

            In zilele de 28,29 si 30 ianuarie 2009 inspectoratul teritorial de munca a organizat 3 intilniri cu reprezentantii unitatilor din sectorul exploatare forestiera.

            Intilnirile s-au desfasurat la Directiei Silvica Piatra Neamt, Ocolul Silvic Galu si Ocolul Silvic Tirgu Neamt.

            Au fost invitati reprezentantii angajatorilor implicati in actiunea de inspectie folosind metoda “impunere de masuri cu directie speciala”  cu tema “DOBORIREA SI DEZANINAREA ARBORILOR”, alti angajatori, precum si reprezentanti ai Directiei Silvice Piatra Neamt.

            Din partea I.T.M. Neamt au participat reprezentanti ai conducerii inspectoratului si inspectori de munca ce controleaza acest domeniu de activitate.

            Subiecte abordate: Prezentarea evenimentelor produse in 2006 – 2008 in judetul Neamt (numar evenimente, evolutia indicatorilor statistici, cauzele producerii evenimentelor); Prezentarea rezultatelor actiunii MDS, “doborirea si dezaninarea arborilor”; Instruire pe tema doborirea si dezaninarea arborilor (organizarea parchetelor, calificarea lucratorilor, doborirea arborilor, dezaninarea arborilor, transportul bustenilor).

            La cele 3 intilniri au participat un numar de 118 persoane.

 

 

C.                  ACTIUNI IN CADRUL PROIECTULUI “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca”

 

Conform Programului cadru de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt si Inspectoratul Scolar Judetean Neamt vor continua proiectul “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca” si in anul 2009.

          Obiectivul proiectului este pregatirea tinerilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, inainte de debutul activitatii profesionale, prin dezvoltarea unui program educational menit sa formeze o atitudine corespunzatoare cu privire la constientizarea riscurilor. In acest an proiectul vizeaza clasele X, XI si a XII din colegii si scoli de arte si meserii.

     Actiunile desfasurate in aceasta luna in cadrul acestui proiect au fost urmatoarele:

        1.prezentarea proiectului si incheierea protocolului de colaborare intre Inspectoratul Teritorial de Munca si Inspectoratul Scolar Judetean Neamt. 

            2.intocmirea graficului de desfasurare a primei etape, respectiv instruirea profesorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Mentionam ca in proiect vor fi instruiti in total 29 profesori  din 12 scoli participante, cele mai multe din zona Roman. Celelalte actiuni din cadrul proiectului se vor desfasura in lunile urmatoare.

 

II.  ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna ianuarie 2009 au fost realizate 145 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 5 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 19.000 lei.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 In luna ianuarie, nu s-au inregistrat accidente de munca la agentii economici de pe raza judetului Neamt.

 

III.                                       ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii ianuarie 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  8.073  agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat  894 contracte individuale de munca si 5.317 incetari de activitate .

La data de 31.01.2009, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  este de 72.578.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna ianuarie au fost controlati un numar de 238 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 6.951 de salariati, din care 2.719 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 90 sanctiuni contraventionale din care 10 amenzi contraventionale, insumand  16.200 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si  80 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 4 angajatori la care lucrau 4 persoane fara forme legale, din care 2 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 6.000 lei.

           

11.02.2009                 

I.T.M. Neamt

Purtator de cuvant