INFORMATII DE PRESA  
11.03.2009  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.02.2009 - 28.02.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003.

            In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  491 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2.527 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 140 sanctiuni  contraventionale insumand 134.300 lei RON.

 

A. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna februarie 2009 au fost realizate 212 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 64 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 53.000 lei.

 

 Analiza situatiei accidentelor de munca

 In luna februarie, s-au inregistrat 4 accidente cu incapacitate temporara de munca si 1 accident cu invaliditate la agentii economici de pe raza judetului Neamt.

 

       B.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii februarie 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.909  agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 1.469 contracte individuale de munca si 2.570 incetari de activitate.

La data de 28.02.2009, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  este de 71.615.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna februarie au fost controlati un numar de 279 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 6.438 de salariati, din care 1.947 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 76 sanctiuni contraventionale din care 30 amenzi contraventionale, insumand  81.300 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

 De asemenea au fost depistati 15 angajatori la care lucrau 20 persoane fara forme legale, din care 6 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 30.000 lei.

 

 

C. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE S-AU DESFASURAT IN LUNA FEBRUARIE

 

1.Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale precum si verificarea conditiilor de munca si a modului in care se respecta prevederile legale de securitate si sanatate in munca aplicabile pe perioada anotimpului rece, pentru lucratorii angajati in cadrul unitatilor ce au obiect de activitate  servicii de spalatorie auto cod caen 4520

 

I.  Obiectivul campaniei

      a) În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

       Verificarea condiţiilor  de  muncă si a modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă aplicabile pe perioada anotimpului rece, pentru  lucrătorii  angajaţi  în  cadrul  unităţilor  ce  au  ca  obiect  de  activitate servicii  de  spălătorie  auto, CAEN 4520.

     b) În domeniul relaţiilor de muncă

Identificarea angajatorilor ce au ca obiect de activitate servicii de spălătorii auto care folosesc lucrători fără forme legale de angajare;

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii ce au ca obiect de activitate servicii de spălătorii auto a prevederilor legislaţiei muncii în domeniul relaţiilor de muncă;

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

 

II.    Durata campaniei

              Campania s-a  desfăşurat în perioada:  19 – 21.02.2009.

         In domeniul securitatii si sanatatii in munca, in cadrul controalelor efectuate  s-au urmarit cu prioritate urmatoarele aspecte:

v     existenta la locul de munca a spatiilor pentru refacerea capacitatii de termoreglare a organismului ca urmare a expunerii indelungate la temperaturi scazute (Legea 319/2006, OUG 99/2000, HG 1091/2006) ;

v     utilizarea echipamentelor de munca electrice in mediu de munca umed (Legea 319/2006, HG 1146/2006) ;

v     dotarea lucratorilor cu EIP pentru protejarea la umezeala, frig si zgomot (Legea 319/2006, HG 1048/2006) ;

v     existenta unor pardoseli stabile, nealunecoase si fara proeminente la locurile de munca (, HG 1091/2006) ;

v     evaluarea factorilor de risc profesional  umed (Legea 319/2006) ;

v     existenta planului de prevenire si protectie (Legea 319/2006) ;

v     existenta instructiunilor proprii pentru activitatile specifice (se vor solicita instructiuni proprii pentru activitaile de dirijare a autovehiculelor pe culoarele de spalare in vederea prevenirii riscurilor de accidentare prin strivire) (Legea 319/2006) ;

v     desemnarea si instruirea lucratorilor responsabili cu acordarea primului ajutor (Legea 319/2006) ;

v     instruirea adecvata a lucratorilor (Legea 319/2006, HG 1425/2006) ;

v     masuri de amenajare a locurilor de munca pentru grupurile sensibile la riscuri specifice (Legea 319/2006) ;

v     semnalizarea de securitate la locul de munca (Legea 319/2006, HG 971/2006).

Au fost verificati un numar de 48 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu aceasta ocazie, au fost constatate 163 deficiente, au fost dispuse 163 masuri si au fost aplicate 15 avertismente contraventionale.

In vederea remedierii deficientelor constatate, au fost dispuse urmatoarele masuri:

1.          evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

2.          asigurarea instruirii lucratorilor asupra riscurilor si masurilor de prevenire;

3.          asigurarea echipamentului individual de protectie;

4.          asigurarea supravegherii starii de sanatate a lucratorilor;

5.          asigurarea semnalizarii se securitate.

                In domeniul relatiilor de munca :

ü       identificarea cazurilor de munca fara forme legale ;

ü       respectarea prevederilor legale privind incheierea contractului individual de munca, timpul de munca (timpul normal de munca, munca suplimentara, repausul saptamanal, sarbatori legale ) si timpul de odihna asa cum prevede Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 modificata si completata) si Contractul colectiv unic la nivel national 2007-2010 .

Au fost verificati un numar de 48 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu aceasta ocazie, au fost constatate 348 deficiente, au fost dispuse 348 masuri Au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale din care 6 sanctiuni pentru munca fara forme legale  in valoare de 13.500 lei si 11 sanctiuni pentru incalcarea altor prevederi legale in valoare de 11.500 lei.

In vederea remedierii deficientelor constatate, au fost dispuse urmatoarele masuri:

1.       angajatorul va respecta dispozitiile legale referitoare la primirea la munca a unei persoane numai in baza unui contract  individual de munca incheiat in forma scrisa

2.       angajatorul va respecta obligatia de a tine o evidenta reala a orelor de munca ;

3.       angajatorul va respecta dispozitiile legale referitoare la repausul saptamanal ;

4.       angajatorul va respecta termenul legal de depunere a declaratiilor fiscale privind stabilirea comisionului ;

5.       angajatorul va respecta termenul legal de depunerea dovezilor de calcul a drepturilor salariale ;

6.       angajatorul va respecta dispozitiile legale referitoare la intocmirea regulamentului intern si aducerea acestuia la cunostinta salariatilor ;

7.       angajatorul va intocmi si va comunica salariatilor fisele de post .

8.       angajatorul va respecta termenul de transmitere a registrului salariatilor in format electronic.

 

2. Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate Alimentatie Publica din zona municipiului Piatra Neamt.

 

In data de 25.02.2009, s-a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile cu obiect de activitate alimentatie publica din zona orasului Piatra Neamt.

Au fost verificati 39 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării de către unitatile din domeniul alimentatie publica a prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale, din care 5 amenzi contraventionale in cuantum total de 11.000 lei.

 Au fost identificate 6 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca conform art. 276, alin.1, lit. e din Legea nr. 53/2003 modificata si completata,in acest sens 4  angajatori fiind sanctionati cu amenzi in valoare de 9.000 lei.

 

   3. Actiuni in cadrul proiectului “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca”

Conform Programului cadru de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt si Inspectoratul Scolar Judetean Neamt continua si in anul 2009 proiectul “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca” inceput in anul 2008.

          Obiectivul proiectului este pregatirea tinerilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, inainte de debutul activitatii profesionale, prin dezvoltarea unui program educational menit sa formeze o atitudine corespunzatoare cu privire la constientizarea riscurilor. In acest an proiectul vizeaza clasele X, XI si a XII din colegii si scoli de arte si meserii.

     Actiunile desfasurate in aceasta luna in cadrul acestui proiect au fost urmatoarele:

        1.prezentarea proiectului si incheierea protocolului de colaborare intre Inspectoratul Teritorial de Munca si Inspectoratul Scolar Judetean Neamt.

            2.intocmirea graficului de desfasurare a primei etape, respectiv instruirea profesorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Mentionam ca in proiect vor fi instruiti in total 29 profesori  din 12 scoli participante, cele mai multe din zona Roman. Celelalte actiuni din cadrul proiectului se vor desfasura in lunile urmatoare.

            Deoarece ponderea cea mai mare a unitatilor scolare a fost din zona Roman, instruirea cu participantii in cadrul proiectului s-a realizat in aceasta localitate.

 

          

11.03.2009                                                                                                I.T.M. Neamt

                                                                                                          Purtator de cuvant