INFORMATII DE PRESA  
15.04.2009  
 

Informatii de presa

            In perioada 01.03.2009 - 31.03.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

            In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat  527 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 3.290 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 319 sanctiuni  contraventionale insumand 179.000 lei RON.

 

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna martie 2009 au fost realizate 220 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 83 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 80.500 lei.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 In luna martie, s-au inregistrat 4 accidente cu incapacitate temporara de munca si 4 evenimente soldate cu 4 morti, din care 3 accidente mortale de munca si un accident mortal in afara muncii, la agentii economici de pe raza judetului Neamt.

 

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii martie 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.490  agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 1.661 contracte individuale de munca si 3.044 incetari de activitate.

La data de 31.03.2009, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 70.236.

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna martie au fost controlati un numar de 307 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 7.373 de salariati, din care 2.307 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 236 sanctiuni contraventionale din care 56 amenzi contraventionale, insumand  98.500 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si  180 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 32 angajatori la care lucrau 36 persoane fara forme legale, din care 11 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 54.000 lei.

 

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA MARTIE

 

1.Campanie sectoriala in exploatari forestiere-verificarea respectarii prevederilor legale la instruirea lucratorilor - actiune din Programul Cadru al Inspectiei Muncii pe anul 2009.

                               

                        Obiectivul campaniei

             Constientizarea angajatorilor din domeniul exploatarilor forestiere in vederea:

·               respectarii prevederilor legale la instruirea corespunzatoare  a lucratorilor din acest domeniu de activitate ;

·               initierii si parcurgerii etapei de verificare scrisa a insusirii cunostintelor de la instruirea lucratorilor ;

·               organizarii unor parchete de proba in  scopul instruirii practice a lucratorilor, anterior inceperii exploatarii propriu-zise ;

·               eliminarii unui formalism in toate fazele de instructaj ;

·               elaborarii unor tematici de instructaj in concordanta cu conditiile specifice din parchetele aflate in exloataresi tehnologia de lucru adoptata ;

·               pregatirii personalului cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si a conducatorilor de la locurile de munca .

 

                        Durata campaniei

                        Actiunea s-a desfasurat pe durata a 2 saptamani in luna martie 2009 (16 – 27.03.2009) urmand a fi continuata in luna octombrie. 

 

                        Motivarea actiunii

                        In domeniul exploatarilor forestiere se inregistreaza si predomina de o buna perioada de timp, un numar mare de accidente grave, mortale si cu invaliditate, situand activitatea pe  locul II, in ierarhia activitatilor din economia nationala, cu privire la accidentele mortale de munca.

                        Controalele efectuate in aceste domenii de activitate au evidentiat in principal, urmatoarele situatii :

·         efectuarea unui instructaj pur formal atat la locul de munca cat si cel periodic, urmarindu-se numai consemnarea acestuia in fisa individuala de instructaj;

·         lipsa testarii scrise asupra verificarii insusirii acestor tipuri de instructaj, pentru lucratorii din exploatari forestiere;

·         neefectuarea instructajului la schimbarea locului de munca, a tehnologiei adoptate si a conditiiilor concrete ale parchetului de exploatare;

·         lipsa unor tematici corecte si complete de instructaj care sa fie in concordanta cu conditiile concrete din parchetele forestiere si cu tehnologia adoptata;

·         neevaluarea factorilor de risc si neintocmirea programului de prevenire si protectie in urma evaluarii, care are drept consecinta directa un instructaj incomplet si ineficient.

 

Rezultate obtinute in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

 

Au fost verificati un numar de 19 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Cu aceasta ocazie, au fost constatate 92 deficiente, au fost dispuse 92 masuri si au fost aplicate 7 amenzi contraventionale in valoare de 28.000 lei.

In vederea remedierii deficientelor constatate, au fost dispuse urmatoarele masuri:

1.                                 se va efectua instruirea la schimbarea locurilor de munca de la un parchet la altul si se va efectua instruirea periodica pe baza tematicilor de instruire;

2.                                 angajatorul va asigura materiale necesare informarii si instruirii lucratorior, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

3.                                 se va asigura o instruire complexa si in mod corespunzator a muncitorilor forestieri in functie de calificarea fiecaruia si activitatile pe care le presteaza.

       

                    Rezultate obtinute in In domeniul relatiilor de munca :

Ø                           identificarea cazurilor de munca fara forme legale ;

Ø                           respectarea prevederilor legale privind incheierea contractului individual de munca, timpul de munca (timpul normal de munca, munca suplimentara, repausul saptamanal, sarbatori legale) si timpul de odihna asa cum prevede Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 modificata si completata) si Contractul colectiv unic la nivel national 2007-2010 .

 

 

2. Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate Alimentatie Publica din zona municipiului Roman.

In data de 18.03.2009, s-a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile cu obiect de activitate alimentatie publica din zona orasului Roman.

Au fost verificati 40 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării de către unitatile din domeniul alimentatie publica a prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 28 sanctiuni contraventionale, din care 6 amenzi contraventionale in cuantum total de 9.000 lei, au fost aplicate pentru cele 6 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca conform art. 276, alin.1, lit. e din Legea nr. 53/2003 modificata si completata.

Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:

·                      neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa anterior inceperii raporturilor de munca;

·                      neintocmirea corecta a pontajelor;

·                      neacordarea sporului de repaus saptamanal;

·                      nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la munca de noapte;

·                      nedepunerea in termen legal a declaratiilor fiscale privind comisionul;

·                      netransmiterea modificarilor la registrul salariatilor in format electronic;

·                      lipsa regulamentului intern;

·                      nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

 

C. PROIECTELE UNOR EVENIMENTE CARE VOR AVEA LOC IN LUNA APRILIE

 

            In luna aprilie 2009, la fel ca in anii precedenti este organizata Ziua Internaţională a Sănătăţii şi Securităţii în Muncă - o campanie ce promovează securitatea în muncă şi munca decentă. Astfel, in acest an, in întreaga lume vor avea loc manifestări la nivel tripartit pentru a marca evenimentul.

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a stabilit ca Ziua Internaţională a Sănătăţii şi Securităţii în Muncă să se desfăşoare sub deviza „Viaţa şi sănătatea în muncă – drepturi fundamentale ale omului”, la data de 28 aprilie 2009.

Pentru a marca evenimentul in judetul Neamt se va organiza o zi a portilor deschise la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, precum si o actiune de informare a angajatorilor, sindicatelor si patronatelor, cu implicarea mass mediei locale. Cu prilejul intalnirii va fi prezentat si „Planul national de actiune al Inspectiei Muncii privind promovarea realizarii efective a evaluarii riscurilor in intreprinderile mici si mijlocii 2008 – 2012”.

La deschiderea actiunilor ce vor fi desfasurate in judetul Neamt este invitat sa  participe         dl. Prefect.

 

           

15.04.2009                                                                                            I.T.M. Neamt

                                                                                                                    Purtator de cuvant