INFORMATII DE PRESA  
13.05.2009  
 

Informatii de presa

 

 

 

In perioada 01.04.2009 - 30.04.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 504 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2497 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 303 sanctiuni contraventionale insumand 214.000 lei RON.

 

A.                             ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA APRILIE :

 

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna aprilie 2009 au fost realizate 237 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 84 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 128.000 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna aprilie, s-au inregistrat 2 accidente cu incapacitate temporara de munca si 2 accidente cu urmari de invaliditate la incheierea incapacitatii temporare de munca la agentii economici de pe raza judetului Neamt.

In luna aprilie, nu s-au inregistrat accidente de munca mortale.

 

A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii aprilie 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau inregistrati un numar de 7.866 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 1.568 contracte individuale de munca si 2.648 incetari de activitate.

La data de 30.04.2009, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt a fost de 69.156.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna aprilie au fost controlati un numar de 267 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 7.961 de salariati, din care 1.198 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 219 sanctiuni contraventionale din care 42 amenzi contraventionale, insumand 86.000 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si 177 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 30 angajatori la care lucrau 45 persoane fara forme legale, din care 6 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 67.500 lei.

 

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA APRILIE

 

1. CAMPANIE NATIONALA PRIVIND VERIFICAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

 

In perioada 06-08.04.2009 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate constructii.

Mentionam ca in baza de date a I.T.M. Neamt sunt inregistrate un numar de 855 unitati cu obiect de activitate constructii.

 

I. Obiectivul Campaniei

Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale n ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea n muncă.

 

II.                                         Grup ţintă

Unităţi economice care efectuează activităţi de constructii civile si industriale, drumuri si poduri din judetul Neamt.

a. Rezultatele campaniei in domeniul relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 88 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 3174 salariati, din care 257 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 550 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 62 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 49.700 lei.

Astfel, 22 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 46.500 lei. Au fost depistate 31 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

                 nu se respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca anterior inceperii raporturilor de munca, contrar art. 276 lit e din Legea nr. 53/2003 ;

                 nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la I.T.M. Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

                 nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor fiscale lunare privind comisionul datorat, contrar art. 5 alin. 2 din Legea nr. 130/1999 ;

                 netransmiterea in termen legal a registrului de evidenta al salariatilor in forma electronica ;

                 nerespectarea obligatiei de a tine o evidenta a orelor prestate de fiecare salariat.

                 nerespectarea repaosului saptamanal;

                 neinitierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate ;

                 neintocmirea regulamentului intern ;

                 negarantarea in plata a salariului minim brut pe tara .

 

b. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 73 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 3178 de salariati. Au fost constatate un numar de 254 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 254 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 50 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 77.500 lei.

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

                   nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor de accidentare;

                   lipsa materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

                   nefinalizarea sau lipsa planului de protectie si prevenire pe santiere;

                   lipsa instructiunilor proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;

                   lucratorii nu poarta E.I.P. din dotare;

                   neacordarea echipamentului individual de protectie;

                   lipsa masurilor de protectie la amenajarea schelelor de lemn;

                   lipsa semnalizarii de securitate;

                   neluarea unor masuri de electrosecuritate la aparatul de sudura;

                   lipsa autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

                   utilizarea de echipament individual de protectie deteriorat.

 

2. Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate Alimentatie Publica din zona municipiului Targu Neamt

 

In data de 29.04.2009, s-a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile cu obiect de activitate alimentatie publica din zona orasului Targu Neamt.

Au fost verificati 29 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării de către unitatile din domeniul alimentatie publica a prevederilor legale n ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 15 sanctiuni contraventionale, din care 5 amenzi contraventionale in cuantum total de 14.000 lei, au fost aplicate pentru cele 8 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca conform art. 276, alin.1, lit. e din Legea nr. 53/2003 modificata si completata.

Angajatorii care utilizau munca fara forme legale au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in cuantum total de 12.000 lei pentru incalcarea dispozitiilor art. 276 alin. 1 lit. e coroborat cu art. 16 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, modificata si completata.

Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:

                     neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa anterior inceperii raporturilor de munca;

                     neintocmirea corecta a pontajelor;

                     neacordarea sporului de repaus saptamanal;

                     nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la munca de noapte;

                     nedepunerea in termen legal a declaratiilor fiscale privind comisionul;

                     netransmiterea modificarilor la registrul salariatilor in format electronic;

                     lipsa regulamentului intern;

                     nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

 

 

3.                 ACTIUNI PENTRU MARCAREA ZILEI INTERNATIONALE A VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE MUNCA

 

Ziua de 28 aprilie este ziua din an pe care Organizatia Internationala a Muncii o dedica comemorarii victimelor accidentelor de munca si bolilor profesionale. Aceasta zi se constituie intr-un moment al reculegerii pentru victimele accidentelor de munca precum si al celor care sufera boli profesionale.

Scopul acestei comemorari l-a constituit si prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatii lucratorilor precum si eliminarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. Ca urmare, ziua de 28 aprilie a devenit ziua internationala a accidentatilor in munca, zi recunoscuta si comemorata si de guvernul roman.

Pentru marcarea acestei zile la data de 28.04.2009 in sala de sedinte a ITM Neamt, a avut loc o intilnire cu tema Viata mea, munca mea in siguranta la care au participat : reprezentanti ai autoritatilor locale, ai partenerilor sociali, ai mass media, ai unor intreprinderi, sefii serviciilor publice deconcentrate, inspectori de munca precum si alti invitati.

Tematica acestei intruniri a cuprins aspecte privind securitatea si sanatatea in munca, asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, fiind un loc de dialog tripartit intre reprezentantii autoritatilor (Prefectura si ITM Neamt) si cei ai partenerilor sociali: patronate si sindicatele reprezentative la nivelul judetului Neamt.

3.Participarea la sedinta ASFOR (Asociatia Forestierilor din Romania)

 

In data de 22.04.2009 a avut loc o sedinta de analiza a Asociatiei Forestierilor din Romania - Sucursala Neamt. La acest eveniment a fost reprezentat si inspectoratul nostru prin seful serviciului control SSM.

In cadrul problemelor dezbatute s-a discutat despre realizarea obiectivelor ASFOR, astfel:

                     Asigurarea dezvoltarii durabile a economiei forestiere prin politica sectoriala promovata.

                     Reprezentarea intereselor intreprinderilor forestiere.

                     Cresterea performantelor intreprinderilor forestiere.

                     Informarea membrilor si a colectivitatilor, asupra economiei forestiere.

                     Promovarea pe piata a produselor forestiere.

De asemenea, printre alte subiecte s-a discutat despre emiterea atestatelor de exploatare forestiera cu implicarea filialelor ASFOR, pretul lemnului la licitatii, programul sumal, dotarea cu mijloace tehnice pentru evitatea implicarii lucratorilor in activitati periculoase ceea ce conduce la reducerea accidentelor mortale din exploatarile forestiere.

 

 

 

13.05.2009 I.T.M. Neamt

Purtator de cuvant