INFORMATII DE PRESA  
10.06.2009  
 

Informatii de presa

 

In perioada 01.05.2009 - 31.05.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 472 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2408 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 312 sanctiuni contraventionale insumand 142.000 lei RON.

 

A.      ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA MAI :

 

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna mai 2009 au fost realizate 193 vizite de control si evaluare la unitati economice, astfel incit un inspector de munca a vizitat, in medie, 18 unitati.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 95 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 65.000 lei.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna mai, s-au inregistrat 5 accidente cu incapacitate temporara de munca la agentii economici de pe raza judetului Neamt.

In luna mai, nu s-au inregistrat accidente de munca mortale.

 

A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii mai 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau inregistrati un numar de 7.788 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 1.831 contracte individuale de munca si 3.100 incetari de activitate.

La data de 31.05.2009, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt a fost de 67.887.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna mai au fost controlati un numar de 279 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 3.692 de salariati, din care 1.194 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 217 sanctiuni contraventionale din care 41 amenzi contraventionale, insumand 77.000 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si 176 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 25 angajatori la care lucrau 29 persoane fara forme legale, din care 10 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 43.500 lei.

 

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA MAI

 

1. Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate Alimentatie Publica din zona oraselor Bicaz si Roznov

 

In data de 20.05.2009, Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile cu obiect de activitate alimentatie publica din zona oraselor Bicaz si Roznov.

Au fost verificati 31 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării de către unitatile din domeniul alimentatie publica a prevederilor legale n ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 22 sanctiuni contraventionale, din care 5 amenzi contraventionale in cuantum total de 7.500 lei, au fost aplicate pentru cele 5 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca conform art. 276, alin.1, lit. e din Legea nr. 53/2003 modificata si completata.

Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:

          neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa anterior inceperii raporturilor de munca;

          neintocmirea corecta a pontajelor;

          neacordarea sporului de repaus saptamanal;

          nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la munca de noapte;

          nedepunerea in termen legal a declaratiilor fiscale privind comisionul;

          netransmiterea modificarilor la registrul salariatilor in format electronic;

          lipsa regulamentului intern;

          nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

 

2. Campanie nationala privind verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca in domeniul constructiilor

 

Urmare unei adrese a Inspectiei Muncii, in perioada 27-29.05.2009 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate constructii.

Mentionam ca in baza de date a I.T.M. Neamt sunt inregistrate un numar de 855 unitati cu obiect de activitate constructii.

 

I. Obiectivul Campaniei

Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale n ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea n muncă.

 

II.                 Grup ţintă

Unităţi economice care efectuează activităţi de constructii civile si industriale, drumuri si poduri din judetul Neamt.

a. Rezultatele campaniei in domeniul relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 69 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1850 salariati, din care 159 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 435 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 41 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 18.100 lei.

Astfel, 8 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 12.000 lei. Au fost depistate 8 persoane care lucrau fara forme legale.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

        nu se respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca anterior inceperii raporturilor de munca, contrar art. 276 lit e din Legea nr. 53/2003 ;

        nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la I.T.M. Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

        nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor fiscale lunare privind comisionul datorat, contrar art. 5 alin. 2 din Legea nr. 130/1999 ;

        netransmiterea in termen legal a registrului de evidenta al salariatilor in forma electronica ;

        nerespectarea obligatiei de a tine o evidenta a orelor prestate de fiecare salariat.

        nerespectarea repaosului saptamanal;

        neinitierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate ;

        neintocmirea regulamentului intern ;

        negarantarea in plata a salariului minim brut pe tara .

 

b. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 69 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1850 de salariati. Au fost constatate un numar de 160 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 160 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 28 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 30.000 lei.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

        nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor de accidentare;

        lipsa materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

        nefinalizarea sau lipsa planului de protectie si prevenire pe santiere;

        lipsa instructiunilor proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;

        lucratorii nu poarta E.I.P. din dotare;

        neacordarea echipamentului individual de protectie;

        lipsa masurilor de protectie la amenajarea schelelor de lemn;

        lipsa semnalizarii de securitate;

        neluarea unor masuri de electrosecuritate la aparatul de sudura;

        lipsa autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

        utilizarea de echipament individual de protectie deteriorat.

 

10.06.2009

I.T.M. Neamt