INFORMATII DE PRESA  
08.07.2009  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.06.2009 - 30.06.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

            In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 571 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 1.933 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 232 sanctiuni  contraventionale insumand 83.900 lei RON.

           

A.      ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA IUNIE :

 

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna iunie 2009 au fost realizate 220 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 28 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 33.000 lei.

 Analiza situatiei accidentelor de munca

 In luna iunie, s-au inregistrat 5 accidente cu incapacitate temporara de munca la agentii economici de pe raza judetului Neamt si 1  accident  de munca mortal inregistrat la SC UNIPLAST SRL din Piatra Neamt,a carui victima a fost salariatul P.L.M.

 

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii iunie 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.704  agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 1.754 contracte individuale de munca si 2.364 incetari de activitate.

La data de 30.06.2009, numarul contractelor individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 67.277.

 

2. Control relatii de munca

 

In luna iunie au fost controlati un numar de 351 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 6.216 de salariati, din care 2.173 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 204 sanctiuni contraventionale din care 24 amenzi contraventionale, insumand  50.900 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si  180 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 13 angajatori la care lucrau 16 persoane fara forme legale, din care 5 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 24.000 lei.

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA IUNIE

1.      Instruire cu unitatile din domeniul exploatarii forestiere

 la Ocolul Silvic Galu

 

Inspectia Muncii are ca sarcina, conform dispozitiilor Legii 108/1999, controlarea modului in care angajatorii iau masuri conform prevederilor legale, pentru asigurarea unui climat de munca sigur si sanatos in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si coordonarea activitatii de instruire si informare a angajatorilor si angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

            Din evidentele Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt rezulta ca in primele 5 luni ale anului 2009 in judetul nostru s-au produs 7 accidente de munca din care 2 mortale si 2 accidente mortale in afara muncii. Toate accidentele soldate cu decesul lucratorilor s-au produs ca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca la utilizarea tractoarelor articulate forestiere.

           

Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt a desfasurat mai multe actiuni privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru activitatea de exploatare forestiera, astfel:

- In perioada 16 -27.03.2009-CAMPANIA SECTORIALA IN EXPLOATARI FORESTIERE-verificarea respectarii prevederilor legale la instruirea lucratorilor

-INSPECTIE PRIN IMPUNEREA DE MASURI CU DIRECTIE SPECIALA-Calificarea si formarea profesionala

            Prin urmare, in data de 16.06.2009 la Ocolul Silvic Galu, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt a organizat o sedinta de lucru in acest domeniu, dedicata dialogului social, cu prezentarea rezultatelor actiunilor desfasurate anterior.

    In cadrul problemelor dezbatute s-a discutat despre constientizarea angajatorilor din domeniul exploatarilor forestiere in vederea:

·              respectarii prevederilor legale la instruirea corespunzatoare  a lucratorilor din acest domeniu de activitate;

·              initierii si parcurgerii etapei de verificare scrisa a insusirii cunostintelor de la instruirea lucratorilor;

·              organizarii unor parchete de proba in  scopul instruirii practice a lucratorilor, anterior inceperii exploatarii propriu-zise;

·              eliminarii formalismului in toate fazele de instructaj;

·              elaborarii unor tematici de instructaj in concordanta cu conditiile specifice din parchetele aflate in exloataresi tehnologia de lucru adoptata;

·              pregatirii personalului cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si a conducatorilor de la locurile de munca;

 

2.      Instruire cu unitatile din domeniul exploatarii forestiere la Piatra Neamt

Pentru finalizarea actiunilor desfasurate in semestrul I – 2009 de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, in scopul reducerii accidentelor de munca in „silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe” in data de 18.06.2009 la Directia Silvica Piatra Neamt, a avut loc o intalnire de lucru cu angajatorii din judetul Neamt din acest domeniu, dedicata tot dialogului social.

 

3.      Instruire in domeniul constructiilor.

In scopul prevenirii acidentelor de munca si a imblonavirilor profesionale in data de 24.06.2009, la sediul ITM Neamt a fost organizata o intalnire cu angajatorii din constructii.

Inspectia Muncii si Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt, in scopul reducerii accidentelor de munca in ramura „lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ”, au initiat, in anul 2009, trei actiuni privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, dupa cum urmeaza:

-Imbunatatirea mediului de munca inn domeniul constructii prin promovarea dialogului social (pe intreg parcursul anului 2009) ;

-Informarea si verificarea persoanelor juridice si fizice privind modul de implementare a prevederilor HG nr 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest  ;

-Campanie de control si de constientizare a partenerilor sociali privind riscurile profesionale la care sunt expusi lucratorii apartinand grupurilor sensibile la riscuri specifice (femeile gravide, lehuze sau femeile care alapteaza, tinerii, lucratorii in varsta, persoanele cu dizabilitati, imigrantii). Rezultatele acestor actiuni au fost prezentate in cadrul intalnirii organizate la sediul inspectoratului.

 

4.  Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate Alimentatie Publica din zona municipiului Targu Neamt.

 

In data de 16.06.2009, s-a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile cu obiect de activitate alimentatie publica din zona orasului Targu Neamt.

Au fost verificati 40 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării de către unitatile din domeniul alimentatie publica a prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 19 sanctiuni contraventionale, din care 2 amenzi contraventionale in cuantum total de 3.000 lei, au fost aplicate pentru cele 2 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca conform art. 276, alin.1, lit. e din Legea nr. 53/2003 modificata si completata.

Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:

·          neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa anterior inceperii raporturilor de munca;

·          neintocmirea corecta a pontajelor;

·          neacordarea sporului de repaus saptamanal;

·          nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la munca de noapte;

·          nedepunerea in termen legal a declaratiilor fiscale privind comisionul;

·          netransmiterea modificarilor la registrul salariatilor in format electronic;

·          lipsa regulamentului intern;

·          nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

 

C. Prevederi ale OUG nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca.

 

În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, prin temperaturi extreme se înţelege temperaturile exterioare ale aerului, care depăşesc +37°C sau când indicele de confort termic (temperatura-umiditate) depăşeşte pragul valoric de 80 de unitati.

În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale:

    Pentru ameliorarea condiţiilor de munca:

    a) reducerea intensitatii şi ritmului activităţilor fizice;

    b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;

    c) alternarea efortului dinamic cu cel static;

    d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

    B. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:

    a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;

    b) asigurarea echipamentului individual de protecţie;

    c) asigurarea de duşuri.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile susmentionate vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri:

    a) reducerea duratei zilei de lucru.

    b) eşalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 şi după ora 17,00.

    c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

         Măsurile prevăzute se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin doua zile consecutiv.

         Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri:

    a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute;

    b) asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;

    c) trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme.

 

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei încălcarea prevederilor susmentionate, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

 

 

08.07.2009

 I.T.M. Neamt