Informatii de presa

 

 

In perioada 01.07.2009 - 31.07.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata si Legii nr.319/2006, Legii nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 678 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2.149 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 273 sanctiuni contraventionale insumand 166.100 lei RON.

 

A.      ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA IULIE :

 

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna iulie 2009 au fost realizate 251 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 57 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 66.000 lei.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna iulie, s-au inregistrat 4 accidente cu incapacitate temporara de munca la agentii economici de pe raza judetului Neamt.

 

A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii iulie 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau inregistrati un numar de 7.683 agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 1.982 contracte individuale de munca si 2.355 incetari de activitate.

La data de 31.07.2009, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt a fost de 66.904.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna iulie au fost controlati un numar de 427 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 9.682 de salariati, din care 2.620 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 216 sanctiuni contraventionale din care 48 amenzi contraventionale, insumand 100.100 lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si 168 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 39 angajatori la care lucrau 49 persoane fara forme legale, din care 19 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 73.500 lei.

 

 

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA IULIE

 

 

1. Campanie nationala privind verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca precum si indentificarea cazurilor de munca nedeclarata in domeniul constructiilor.

 

Urmare unei adrese a Inspectiei Muncii, in perioada 06-08.07.2009 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate constructii.

 

I. Obiectivul Campaniei

- Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale n ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea n muncă precum si indentificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarata.

- Indentificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor si a tinerilor.

II.                Grup ţintă

Santierele de constructii, in special acelea in care se desfasoara activitati de sapaturi si demolari.

 

a. Rezultatele campaniei in domeniul relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 69 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2582 salariati, din care 356 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 344 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 30 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 30.500 lei.

Astfel, 13 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 28.500 lei. Au fost depistate 19 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

        nu se respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca anterior inceperii raporturilor de munca, contrar art. 276 lit e din Legea nr. 53/2003 ;

        nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la I.T.M. Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

        nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor fiscale lunare privind comisionul datorat, contrar art. 5 alin. 2 din Legea nr. 130/1999 ;

        netransmiterea in termen legal a registrului de evidenta al salariatilor in forma electronica ;

        nerespectarea obligatiei de a tine o evidenta a orelor prestate de fiecare salariat.

        nerespectarea repaosului saptamanal;

        neinitierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate ;

        neintocmirea regulamentului intern ;

        negarantarea in plata a salariului minim brut pe tara .

 

b. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 69 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2582 de salariati. Au fost constatate un numar de 162 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 162 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 34 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 35.000 lei.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

        nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor de accidentare;

        lipsa materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

        nefinalizarea sau lipsa planului de protectie si prevenire pe santiere;

        lipsa instructiunilor proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;

        lucratorii nu poarta E.I.P. din dotare;

        neacordarea echipamentului individual de protectie;

        lipsa masurilor de protectie la amenajarea schelelor de lemn;

        lipsa semnalizarii de securitate;

        neluarea unor masuri de electrosecuritate la aparatul de sudura;

        lipsa autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

        utilizarea de echipament individual de protectie deteriorat.

 

2. Acţiune de control a modului de aplicare a O.U.G. nr. 99/2000 privind masurile aplicate n perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor ncadrate n muncă

 

Obiectivul acţiunii

 

          Asigurarea de către angajatori a măsurilor prevăzute de legislaţia de securitate şi sănătate privind microclimatul la locul de muncă;

          Verificarea respectării de către angajatori a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi ridicate extreme;

          Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor n ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi ridicate extreme pentru protecţia persoanelor ncadrate n muncă.

 

Urmare a avertizarii meteorologice primite, in ziua de 24.07.2009 au fost intreprinse actiuni de control la 9 agenti economici privind respectarea prevederilor OUG 99/2000. Au fost constatate un numar de 7 deficiente, dintre acestea cele mai frecvente fiind:

- nediscutarea in cadrul sedintelor Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca despre masurile de protectie a lucratorilor in caz de temperaturi extreme, incalcandu-se prevederile art.3(2) din OUG 99/2000;

- nu au fost intocmite instructiuni privind acordarea primului ajutor;

- nu a fost realizata evaluarea de riscuri;

- angajatorul nu a asigurat efectuarea controlului medical periodic la lucratori.

Au fost dispuse un numar de 7 masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

 

3. Campanie nationala privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată O ZI PE SĂPTĂMNĂ

Obiectivele Campaniei

a) generale

        Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare;

        Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor n ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale n domeniul relaţiilor de muncă;

        Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate.

        Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

b) specifice

        Creşterea numărului de angajatori controlaţi;

        determinarea angajatorilor de a ncheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le nregistra n termenul legal la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia societatea are sediul social.

Grup ţintă

n vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, inspectoratele teritoriale de muncă au efectuat acţiuni de control, cu caracter inopinat, la toţi angajatorii, indiferent de obiectul de activitate.

 

Campania in luna iulie s-a desfăşurat ncepnd cu data de 01.07.2009, in zilele de 14.07.2009, 21.07.2009 si 28.07.2009 .

Au fost verificati un numar de 138 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1076 salariati, din care 426 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 565 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 54 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 18.300 lei.

Astfel, 12 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 18.000 lei. Au fost depistate 12 persoane care lucrau fara forme legale.

 

Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:

        neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;

        neintocmirea pontajelor;

        nedepunerea in termen a dovezilor de calculare a drepturilor salariale;

        neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale;

        neintocmirea regulamentului intern.

 

4. Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate Alimentatie Publica din zona municipiului Piatra Neamt

In data de 23.07.2009, s-a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile cu obiect de activitate alimentatie publica din zona orasului Piatra Neamt.

Au fost verificati 19 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării de către unitatile din domeniul alimentatie publica a prevederilor legale n ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale, din care 4 amenzi contraventionale in cuantum total de 6.000 lei, au fost aplicate pentru cele 4 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca conform art. 276, alin.1, lit. e din Legea nr. 53/2003 modificata si completata.

Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:

          neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa anterior inceperii raporturilor de munca;

          neintocmirea corecta a pontajelor;

          neacordarea sporului de repaus saptamanal;

          nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la munca de noapte;

          nedepunerea in termen legal a declaratiilor fiscale privind comisionul;

          netransmiterea modificarilor la registrul salariatilor in format electronic;

          lipsa regulamentului intern;

          nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

 

 

 

 

12.08.2009 I.T.M. Neamt

Purtator de cuvant