INFORMATII DE PRESA  
16.09.2009  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.08.2009 - 31.08.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

            In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 640 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2039 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 269 sanctiuni  contraventionale insumand 144.600 lei RON.

 

A.      ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA AUGUST :

            A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna august 2009 au fost realizate 247 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 47 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 41.000 lei.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 In luna august, s-au inregistrat 5 accidente cu incapacitate temporara de munca la agentii economici de pe raza judetului Neamt si 1 accident  de munca mortal inregistrat la S.C MOROSANU PREST SRL, a carui victima a fost salariatul Dobrin Constantin .

 

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii august 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.686  agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 1.705 contracte individuale de munca si 2.355 incetari de activitate.

La data de 31.08.2009, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 66.135.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna august au fost controlati un numar de 393 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 6.682 de salariati, din care 1.824 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 222 sanctiuni contraventionale din care 55 amenzi contraventionale, insumand  103.600 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si  167 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 44 angajatori la care lucrau 52 persoane fara forme legale, din care 28 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 66.000 lei.

 

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA AUGUST:

 

 

1. Campanie nationala privind verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca precum si indentificarea cazurilor de munca nedeclarata in domeniul constructiilor.

 

            Urmare unei adrese a Inspectiei Muncii, in perioada 28.08.-01.09.2009 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate  constructii.

 

I.      Obiectivul Campaniei

         - Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă precum si indentificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarata.

            - Indentificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor si a tinerilor.

           

II.                 Grup ţintă

Santierele de constructii, in special acelea in care se desfasoara activitati de sapaturi si demolari.

 

a. Rezultatele campaniei  in domeniul relatiilor de  munca:

Au fost verificati un numar de 50 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1022 salariati, din care 282 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 235 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 26 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 22.300 lei.

Astfel, 6 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 18.000 lei. Au fost depistate 12 persoane  care lucrau fara forme legale.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

-          nu se respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca anterior inceperii raporturilor de munca, contrar art. 276 lit e din Legea nr. 53/2003 ;

-          nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la I.T.M. Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

-          nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor fiscale lunare privind comisionul datorat, contrar art. 5 alin. 2 din Legea nr. 130/1999 ;

-          netransmiterea in termen legal a registrului de evidenta al salariatilor in forma electronica ;

-          neincheierea fisei postului pentru toti salariatii;

-          neincheierea pontajelor.

 

b. Rezultatele campaniei  in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 50 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1022 de salariati. Au fost constatate un numar de 86 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile. 

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 86 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 15 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 8000 lei.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

-          lipsa evaluarii riscurilor ;

-          instruirea necorespunzatoare a lucratorilor ;

-          semnalizarea de securitate incompleta ;

-          conducerea unitatii nu a facut dovada controlului medical la angajare,fisa de aptitudini medicale neinsotind fisa individuala de instruire ;

-          lipsa efectuarii de instruiri periodice suplimentare la schimbarea locului de munca ;

-          lipsa instructiunilor proprii specifice lucrarilor de sapatura si terasamente .

 

 

 

 

2.  Campanie nationala privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată „O  ZI  PE  SĂPTĂMÂNĂ”

Obiectivele Campaniei

a) generale

-          Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare;

-          Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

-          Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate.

-          Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

b) specifice

-          Creşterea numărului de angajatori controlaţi;

-          determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le înregistra în termenul legal la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia societatea are sediul social.

Grup ţintă

În vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, inspectoratele teritoriale de muncă au efectuat acţiuni de control, cu caracter inopinat, la toţi angajatorii, indiferent de obiectul de activitate.

 

Campania in luna august s-a desfăşurat începând cu data de 05.08.2009, in zilele de 12.08.2009, 20.08.2009 si 26.08.2009 .

Au fost verificati un numar de 169 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1044 salariati, din care 488 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 734 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 86 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 42.800 lei.

Astfel, 21 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 37.500 lei. Au fost depistate 25 persoane  care lucrau fara forme legale.

 

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

-          neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;

-          neintocmirea pontajelor;

-          nedepunerea in termen a dovezilor de calculare a drepturilor salariale;

-          neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale;

-          neintocmirea regulamentului intern.

 

3. Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate Alimentatie Publica din zona municipiului Piatra Neamt

In data de 18.08.2009, s-a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile cu obiect de activitate alimentatie publica din zona orasului Piatra Neamt.

Au fost verificati 23 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării de către unitatile din domeniul alimentatie publica a prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 22 sanctiuni contraventionale, din care 5 amenzi contraventionale in cuantum total de 11.000 lei, au fost aplicate pentru cele 5 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca conform art. 276, alin.1, lit. e din Legea nr. 53/2003 modificata si completata.

Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:

-           dispozitiilor legale referitoare la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

 

 

4. Actiune comuna efectuata de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt si Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt

In data de 27.08.2009, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt reprezentat de 2 inspectori de munca au participat impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, la o actiune comuna de verificare a unor agenti economici cu obiect de activitate in domeniul panificatiei.  Nu au fost depistate persoane fara forme legale de angajare. Au fost depistate 5 persoane care prestau activitate fara forme legale de angajare.

 

5. Actiune comuna efectuata de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt si Oficiul Roman pentru Imigrari

In baza protocolului de colaborare incheiat intre Oficiul Roman pentru Imigrari si Inspectia Muncii, in data de 20.08.2009, un inspector ITM  a participat alaturi de reprezentantii Oficiului Roman pentru Imigrari, la o serie  de verificari comune la SC Astral Trading SRL si SC Biwater International Limited din Piatra Neamt.

Aceste actiuni s-au desfasurat in conformitate cu graficul de actiuni in comun, aferent anului 2009 si au avut drept scop combaterea eficienta a muncii ilegale a strainilor pe teritoriul Romaniei. Nu au fost depistate persoane straine fara forme legale de angajare.

6. Actiune comuna efectuata de Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt si Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt – Serviciul Investigatii Criminale

In perioada 25 - 26 august 2009, un inspector de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a participat impreuna cu specialisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie, la o serie de actiuni pe linia prevenirii si combaterii faptelor cu violenta, privind copiii disparuti sau victime ale abuzurilor, a celor ce sunt fortati sa lucreze fara forme legale pe raza municipiului Piatra Neamt. Au fost depistate 9 persoane care prestau activitate fara forme legale de angajare.

 

16.09.2009